Inwentaryzacja zabytkowych obiektów architektury drewnianej - cerkwie w Brunarach, Czarnej i Skwirtnem

W lipcu 2016 grupa studentów z PWSZ Nowy Trag wykonała inwentaryzację zabytkowych obiektów architektury drewnianej jako część przygotowywanej dokumentacji projektowej do projektu partnerskiego "Przyszłość w przeszłości" - kompleksowej renowacji zabytkowych obiektów architektury drewnianej w Karpatach Zachodnich jako ochrona dziedzictwa kulturowego Małopolski planowanego w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

 

Lista zinwentaryzowanych obiektów:

  1. dawna cerkiew Grekokatolicka p.w. Michała Archanioła w Brunarach, wpisana do rejestru zabytków pod nr A-1215/M,
  2. dawna cerkiew filialna Grekokatolicka p.w. Św. Dymitra w Czarnej, wpisana do rejestru zabytków pod nr A-702,
  3. dawna cerkiew filialna Greckokatolicka św. św. Kosmy i Damiana w Skwirtnem - obiekt nie skorzystał z programu partnerskiego

 

Dawna cerkiew Grekokatolicka p.w. Michała Archanioła w Brunarach

inwentaryzacja_brunary_1.jpg

inwentaryzacja_brunary_2.jpg

inwentaryzacja_brunary_3.jpg

inwentaryzacja_brunary_4.jpg

inwentaryzacja_brunary_5.jpg

 

Dawna cerkiew filialna Grekokatolicka p.w. Św. Dymitra w Czarnej

 inwentaryzacja_czarna_1.jpg

inwentaryzacja_czarna_2.jpg

inwentaryzacja_czarna_3.jpg

inwentaryzacja_czarna_4.jpg

 

Dawna cerkiew filialna greckokatolicka św. św. Kosmy i Damiana w Skwirtnem

 inwentaryzacja_skwirtne_2.jpg

inwentaryzacja_skwirtne_3.jpg

inwentaryzacja_skwirtne_1.jpg

inwentaryzacja_skwirtne_4.jpg