Jak chronić zabytki? Zastanawiali się pod Górą Parkową...

Konferencja naukowa na temat: „ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE ZABYTKÓW ARCHITEKTURY DREWNIANEJ W MAŁOPOLSCE”.

W dniu 29 listopada 2014 w Krynicy Zdroju w Hotelu Saol miała miejsce konferencja naukowa poświęcona tematowi: „ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE ZABYTKÓW ARCHITEKTURY DREWNIANEJ W MAŁOPOLSCE”. Gospodarzem i organizatorem konferencji była firma Tatran Sp. z o. o.

Na wstępie St. Kpt Dr Inż. Sławomir Bałuszyński – oficer pożarnictwa, wykładowca akademicki, specjalista w zakresie przyczyn i okoliczności ustalania pożarów, biegły sądowy zapoznał gości ze stanem faktycznym zabezpieczeń pożarowych zabytkowych drewnianych cerkwi, kościołów i domów wypoczynkowych oraz dostępnych metod zabezpieczeń a przede wszystkim formule współpracy Państwowej Straży Pożarnej z administratorami obiektów zabytkowych. Omówiono realne możliwości ratowania zabytków na wypadek powstania pożaru, a także zaprezentowano dane statystyczne odnośnie przyczyn i ilości pożarów zabytkowych obiektów w latach ubiegłych. Konkluzją referatu było stwierdzenie, że najbardziej skutecznym sposobem wykonywania zabezpieczeń przeciwpożarowych jest zastosowanie środka, przy użyciu którego możliwe jest osiągnięcie stopnia trudno-zapalności drewna.

Następnie Remmers Polska – lider w zakresie produktów do renowacji zabytków za pośrednictwem swoich przedstawicieli: mgr Jacka Olesiaka oraz mgr inż Marka Gacka zaprezentował po raz pierwszy w Polsce kompletny system przeciwpożarowy Adolit BSS 1 oraz Adolit BSS 1 liquid połączony z Induline DW-618 WF i LW 718 WF – do zabezpieczeń wewnętrznych oraz system Adolit BSS 1 oraz Adolit BSS 1 liquid połączony z z Induline DW-618 i LW-718 do zabezpieczeń zewnętrznych – do malowania ręcznego. Ten wodorozcieńczalny system spełnia wymogi zabezpieczenia przeciwogniowego dla drewna, nie zawiera boru, a jednocześnie w pełni chroni biologicznie powłokę drewna , także przed promieniowaniem UV. System jest przewidziany do aplikacji na zewnątrz jak i wewnątrz obiektów, zarówno w systemie lazurującym jak i kryjącym.

Po prezentacji systemu Remmers rozwinęła się dyskusja na temat możliwości pozyskania funduszy norweskich i metody realizacji założonych projektów.

W konferencji udział wzięli:

dr inż. architekt Krystyna Styrna-Bartkowicz - Członek Komisji Urbanistyki i Architektury O/PAN w Krakowie, Prezes Stowarzyszenia Artystów i Sympatyków Piwnicy pod Baranami, Kraków

dr inż. architekt Maria Ponikiewska-Arct - Dyrektor Instytutu Architektury i Urbanistyki w Podhalańskiej Państwej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu

dr inż. Stanisław Karczmarczyk - Politechnika Krakowska, Prezes Małopolskiej Izby Inżynierów Architektów, Ekspert Ministerstwa Kultury w zakresie ochrony zabytków, Kraków

dr inż. architekt Romuald Loeger - redaktor naczelny Wydawnictwa "RAM", Prezes Atelier Loeger Sp. z o. o. Kraków, Wydawca miesięcznika „Architektura & Biznes”,

st kpt dr inż. Sławomir Bałuszyński - oficer pożarnictwa, wykładowca akademicki, specjalista w zakresie przyczyn i okoliczności ustalania pożarów, biegły sądowy, Krynica Zdrój

mgr inż. architekt Konrad Kochański, pracownia architektoniczna KKADWA Atelier, pracownik Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura, Nowy Sącz

mgr inż. Józef Stec - pracownia artystyczna i Konserwatorska ARStec, Nowy Sącz

mgr Agnieszka Chojkowska–Sawicka - artysta plastyk, konserwator dzieł sztuki, Kraków

mgr Marek Sawicki – dyplomowany konserwator dzieł sztuki, Pracownia Konserwatorska, Kraków

mgr inż. architekt Adam Tyrała-Bukowski - pracownia architektoniczna Atelier"Tyrałówka", Gościniec Góralski Dwór, Kościelisko

mgr inż. architekt Beata Lenda - pracownia projektowa, Kraków

mgr Jacek Olesiak - konsultant ds. konserwacji zabytków, Remmers Polska, Kraków

mgr inż. Gacek Marek - technolog drewna, Remmers Polska, Nowy Sącz

mgr inż. Marian Sikora - kierownik prac konserwatorskich Tatran Sp. z o. o., Kraków.

Konferencja naukowa nt

Konferencja naukowa nt