Pręty kompozytowe GFRP - z włókna szklanego

ZALETY

 • Zbrojenie z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym posiada wytrzymałość na zerwanie dwukrotnie wyższą od tego wskaźnika dla zbrojenia stalowego marki A III przy równej średnicy. Odpowiednio, może ona mieć płaszczyznę rozliczeniową dwukrotnie mniejszą niż stalowa.
 • Spoistość zbrojenia kompozytowego stanowi 1,9 tn/m3. To oznacza, że jest zaledwie 1,9 razy cięższe od wody i 5 razy lżejsze od stali. Przy porównaniu z uwzględnieniem jednakowej wytrzymałości waga takiego zbrojenia jest 9 razy mniejsza, niż w przypadku zbrojenia stalowego. Obniża to koszty transportu i prac załadunkowo-rozładunkowych, a także ułatwia realizację prac na obiekcie budowlanym.
 • Obniżenie ceny kosztu konstrukcji budowlanych jest osiągane dzięki zastosowaniu zbrojenia niemetalicznego o mniejszych średnicach w porównaniu ze zbrojeniem metalowym.
 • Zbrojenie niemetaliczne jest całkowicie odporne na korozję i nie wywołuje niszczenia betonu Poza tym, praktycznie nie zmienia swoich właściwości mechanicznych w agresywnym środowisku pod wpływem kwasów, zasad i soli.
 • Nie traci właściwości przy bardzo niskich temperaturach. Zbrojenie kompozytowe może być wykorzystywane przy różnym zakresie temperatur (od - 70 do +100 oC) przy czym, absolutnie nie zmieniając swoich parametrów techniczno-eksploatacyjnych.
 • Przewodność cieplna zbrojenia kompozytowego jest 100-krotnie niższa, niż stalowego, praktycznie nie przewodzi ciepła. Co za tym idzie, nie może być mostkiem termicznym i znacznie obniża straty ciepła.
 • Współczynnik rozszerzalności cieplnej – jak u betonu. Wyklucza to zrywy zbrojenia i powstawanie pęknięć w warstwie betonu pod wpływem zmian temperatury.
 • Dialektryk. Przepuszcza fale radiowe. Magnetycznie pasywne. Zbrojenie kompozytowe nie przeprowadza prądu elektrycznego i nie gromadzi energii statycznej. Przenikalne dla fal radiowych. Wykluczona jest zmiana właściwości wytrzymałościowych zbrojenia kompozytowego pod wpływem pól elektromagnetycznych.
 • Długowieczne i ekologiczne zbrojenie niemetaliczne zwiększa okres użytkowania konstrukcji 2-3 razy w porównaniu ze zbrojeniem stalowym, zwłaszcza przy działaniu na nie środowisk agresywnych. Znika konieczność przeprowadzania drogich prac naprawczych. Prognozowany okres użytkowania - min. 80 lat. Nie wydziela szkodliwych substancji toksycznych. 
 • Na życzenie Zleceniodawcy i zgodnie z wymaganiami projektu może być produkowane w dowolnej długości.

 composite_2.png

ZASTOSOWANIE

 • konstrukcje inżynierskie wodne narażone na działanie czynników środowiskowych jak płyty jezdne, podpory mostów,
 • doki - infrastruktura morska i portowa zewnętrzna warstwa z prętów, zabezpieczenie przeciw degradacji,
 • naprężenia rozciągające znacznych wielkości,
 • przypowierzchniowe zbrojenie przeciwskurczowe,
 • konstrukcje niepowodujące zakłócenia pola magnetycznego (wieże telewizyjne, pomieszczenia radiologiczne szpitala - ściany osłonowe),
 • budownictwo przemysłowe - oczyszczalnie ścieków, konstrukcje służące izolowaniu urządzeń pracujących pod wysokim napięciem; podtorze pod tramwaje,
 • doskonale nadają się do produkcji elementów strunobetonowych,
 • zbrojenie wszelkich budowli komunikacyjnych,
 • wzmacnianie warstwy bitumicznej, zwłaszcza na terenach zabudowanych,
 • infrastruktura drogowo - mostowa: nasypy, bariery ochronne, ekrany dźwiękoszczelne, wzmacnianie brzegów pod mostami, przyczółki mostowe i inne,
 • posadzki przemysłowe, parkingi i place manewrowe,
 • budowa obiektów budownictwa rolniczego np. silosy,
 • zbiorniki do przechowywania wszelkich odpadów chemicznych oraz ścieków, a w tym oczyszczalnie ścieków,
 • kanalizacja,melioracja i wzmacnianie linii brzegowej,
 • infrastruktura przydomowa i ogrodowa,
 • produkcja wyrobów betonowych: płyty drogowe, podkłady kolejowe, płyty ogrodzeniowe, kręgi betonowe, podmurówki, słupki.

 composite_1.png

LOGISTYKA

 • Pręty kompozytowe 4mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm i 12mm są pakowane w kręgi po 50mb lub 100metrów bieżących.
 • 1 paleta mieści 5.000 metrów bieżących prętów zapakowanych w kręgach.
 • Po ucięciu pręt samoczynnie wraca do linii prostej.
 • Istnieje możliwość pakowania różnych średnic na 1 paletę.
 • Średnica kręgu dla pręta Fi 12mm = 170cm.
 • Mniejsze średnice są proporcjonalnie mniejsze.
 • Pręty kompozytowe 14mm i 16mm pakowane są w wiązki - dowolna długość - nie więcej niż 13,50mb.
 • Transport prętów powyżej 10.000 metrów bieżących opłaca dostawca – wysyłka firmą kurierską.
 • Transport prętów poniżej 10.000 metrów bieżących na koszt odbiorcy – wysyłka firmą kurierską.

composite_7.jpg

composite_4.jpg