Publikacja: Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz pożarnictwo

Przy wsparciu Tatran Group Sp. z o.o. w maju 2016 wydany został podręcznik dla uczestników specjalistycznych kursów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz studentów bezpieczeństwa wewnętrznego rekomendowany przez Europejskie Stowarzyszenie Nauk o Bezpieczeństwie European Association for Security.

Autorem publikacji jest st kpt dr inż Sławomir Bałuszyński - doktor nauk obezpieczeństwie, oficer pożarnictwa, wykładowca, biegły sądowy w zakresie pożarnictwa, biegły sądowy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, specjalista systemów techologi żywienia i towaroznastwa, członek europejskiego stowarzyszenia nauk o bezpieczeństwie European Association for Security, członek Rady Naukowej programu ochrony dziedzictwa kulturowego, członek Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych, Absolwent Uniwersytetu w Żylinie - katedra bezpieczeństwa, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej wydział inżynierii specjalnej, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie - wydział pedagogiczny, Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie wydział zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochrony środowiska.

bezpieczestwo_higiena_pracy_oraz_pozarnictwo_2kopiowanie.jpg

 

W książce opisano wybrane aspekty zabezpieczenia obiektów sakralnych na przykładzie instalacji gaśniczej na mgłęwodną Supe Cerber FOG a wodnym środkiem ogniochronnym do drewna Adolit BSS 1 liquid oraz eksperyment stopnia zapalności materiałów drewnianych przeprowadzony przez Tatran Group z uwzględnieniem zabezpieczenia ognioochronnego Remmers Adolit BSS1 liquid, który służy do malowania ręcznego, do zastosowań na zewnątrz i do wewnątrz wg klasy palności B-s2 d0. Eksperyment wykonano w dniu 02.10.2015 przed zabytkową Cerkwią w Czarnej woj. małopolskie. 

ISBN 978-83-61645-20-7

bezpieczestwo_higiena_pracy_oraz_pozarnictwo_1kopiowanie.jpg