Publikacja w kwartalniku Renowacje i zabytki IV/2018

Zapraszamy do lektury artykułu "Pomniki historii" w Nr 4/2018 kwartalnika Renowacje i zabytki.

https://renowacjeizabytki.pl/artykuly-techniczne/Pomniki-Historii,6543

Co dwa lata Lipsk staje się na kilka dni stolicą konserwatorów zabytków. Wówczas podczas odbywających się Targów „denkmal” w Centrum Kongresowym przyznawana jest Nagroda im. Bernharda Remmersa. Wyróżnia się nią wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zabytków. W tym roku została wręczona już po raz dziesiąty. 

(...)

Kandydatura firmy Tatran Group sp. z o.o. Nowego Sącza z projektem „Naturalne drewno i kultura ludowa” – trzy obiekty z Sądeckiego Parku Etnograficznego w Nowym Sączu
Zgłoszone do nagrody zostały trzy drewniane obiekty z Sądeckiego Parku Etnograficznego, to kościół rzymsko-katolicki z Łososiny Dolnej z XVIII w. kryty gontem, chałupa lachowska z Gostwicy z poł. XIX w. kryta słomą i bielona chałupa góralska z Zagorzyna z końca XIX wieku kryta dachówką.

Sądecki Park Etnograficzny to największe muzeum skansenowskie w Małopolsce o powierzchni 20 ha. Prezentuje architekturę drewnianą i tradycyjną kulturę ludową lokalnych grup etnograficznych – Lachów, Pogórzan i Górali Sądeckich oraz grup etnicznych: Łemków, Niemców i Cyganów. W 2017 roku Tatran Group sp. z o.o. podjęła prace na ponad 20 obiektach architektury drewnianej, w tym zabudowaniach chłopskich i kościołach.

Renowacja i konserwacja struktury i powierzchni drewna
Podczas prac przeprowadzono szereg zabiegów wstępnych, mających na celu odpowiednie wyprofilowanie terenu wokół budynków, remont podmurówek i wymianę części nieodwracalnie zniszczonych przez grzyb i insekty elementów drewnianych. Kolejno wykonano zabiegi mechanicznego oczyszczenia, dezynfekcji i dezynsekcji drewna budynków. Aby uratować maksymalnie dużą ilość pierwotnego budulca, wzmocniono konstrukcję budynków poprzez konieczne wymiany i konsolidację zniszczonego drewna żywicami poliuretanowymi Remmers PU Holzverfestigung. Kluczowym dla ochrony substancji zabytkowej obiektów było ich zabezpieczenie przeciwpożarowe do stopnia C-S2-d0 trudno zapalności, wewnątrz i na zewnątrz, środkiem Remmers BSS nie zmieniającym kolorystyki drewna. Ponadto wykonano m.in. pobielenie  elewacji chałup oraz konserwację i restaurację polichromii kompozycji malarskiej wewnątrz obiektów sakralnych.

Wyjątkowe walory projektu Tatran Group sp. z o.o.
Po przeprowadzeniu przez Tatran Group badań, konsultacji ze Strażą Pożarną, prób palności i eksperymentów w warunkach polowych, preparat zastosowano w dwóch dostępnych wersjach BSS 1 i BSS 1 liquid. Jest to nowatorski wodorozcieńczalny i nie zawierający boru preparat na bazie soli ognioochronnych, do impregnacji drewna wg normy EN 13501-1.

Przygotowanie technologii prac i badań laboratoryjnych w laboratoriach Remmers Löningen przebiegło z dużym wkładem wysiłku własnego i we współpracy z producentem materiałów.

Sukces projektu był możliwy dzięki stałej współpracy z producentem, kilkuletnim przygotowaniom firmy wykonawczej, doświadczeniu w prowadzeniu dużych projektów z krótkim czasem realizacji, we współpracy z wieloma specjalistycznymi branżami związanymi z ochroną i konserwacją drewna, na terenie i pod nadzorem Muzeum.

Zachowanie dóbr kultury architektonicznej wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy technicznej i produktów wykonanych dzięki zaawansowanej technologii, ale również sprzyjającego społecznego oddźwięku. Zgodnie z zasadami sztuki konserwacji podczas prac stawiać należy najwyższe wymagania wszystkim stronom zaangażowanym w zadanie – i to właśnie honoruje Nagroda im. Bernharda Remmersa. Wyróżnienie stanowi statuetka z kryształu o wysokości 30 cm, która wykonana została przez złotnika i projektanta Herberta Feldkampa z Cloppenburga. Ma sześciokątny, naturalny kształt, otoczona jest pozłacaną metalową oprawą. Płytki z piaskowca i drewna prześwitują przez powierzchnię, symbolizując jednocześnie materiały budowlane chronione produktami Remmers.

Bernhard Remmers założył firmę prawie 70 lat temu i od tego czasu zajmuje się ona ochroną dóbr kultury, takich jak zabytki architektury i sztuki. Firma Remmers była zaangażowana w renowację tak wybitnych obiektów, jak Brama Brandenburska i Reichstag w Berlinie, katedra w Kolonii, Katedra św. Stefana w Wiedniu, pałac Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz pałac Huis ten Bosch należący do Królowej Holandii.

Kandydatom z Polski gratulujemy znalezienia się w gronie nominowanych do nagrody i życzymy dalszych sukcesów w ratowaniu dziedzictwa architektonicznego!

Kolejna edycja Nagrody im. Bernharda Remmersa już za dwa lata!

Michael Pojarov
Remmers Gruppe
Jacek Olesiak
Remmers Polska


Pełna treść artykułu:

renowacjeizabytki.pl

 renowacje_i_zabytki_2.png

renowacje_i_zabytki_3.png