Rada Naukowa Programu Konserwatorskiego Małopolska - Przyszłość w Przeszłości

PROGRAM KONSERWATORSKI MAŁOPOLSKA – PRZYSZŁOŚĆ W PRZESZŁOŚCI.

POSIEDZENIE RADY NAUKOWEJ

Hebdów, 19 lipca 2015

Posiedzenie Rady Naukowej w dniu 19 lipca 2015 poprzedziły dwa spotkania w gronie osób związanych z konserwacją zabytków, specjalistów zajmujących się różnymi jej aspektami, teoretycznymi i praktycznymi:

- 29 listopada 2014 na Konferencji Naukowej w Krynicy Zdroju miała miejsce pierwsza prezentacja proponowanego programu konserwatorskiego, ukierunkowanego na renowację zabytkowych obiektów architektury drewnianej w Małopolsce,

- 12 maja 2015 roku w Muzeum AK w Krakowie, podczas uroczystości otwarcia Szlaku Architektury Drewnianej, przedstawione zostały szerokiemu gremium założenia dla tytułowego programu konserwatorskiego zabytków architektury drewnianej w Małopolsce.

Pomysłodawcą programu konserwatorskiego „Małopolska - Przyszłość w Przeszłości”, podejmującego trudną problematykę ochrony i renowacji architektury drewnianej jest Jarosław Małek, właściciel firmy Tatran specjalizującej się w konstrukcjach z drewna oraz renowacją i konserwacją zabytkowych obiektów drewnianych.

Na posiedzeniu, które odbyło się 19 lipca 2015 w Hebdowie powołano Radę Naukową Programu Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Małopolski - Małopolska – Przyszłość w Przeszłości.

1. Rada Naukowa liczy 5 członków oraz stanowisko sekretarza.

1.1. Na Posiedzeniu Rady Członkami Rady zostali wybrani:

  • st kpt dr inż. Sławomir Bałuszyński
  • dr inż. Stanisław Karczmarczyk
  • dr inż. arch. Romuald Loegler
  • dr inż. arch. Maria Ponikiewska-Arct
  • dr inż. arch. Krystyna Styrna-Bartkowicz

1.2. Przewodniczącym Rady została wybrana: dr inż. arch. Krystyna Styrna-Bartkowicz.

1.3. Sekretarzem Rady został wybrany: inż. Marian Sikora.

2. Rada Naukowa jest organem inicjującym, opiniodawczym i doradczym koordynatora programu Małopolska – Przyszłość w Przeszłości w zakresie kompleksowej, profesjonalnej, skutecznej i trwałej renowacji zabytkowych obiektów architektury drewnianej w Małopolsce.

3. Przewodniczący Rady Naukowej zwołuje Posiedzenia Rady w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym w terminie i miejscu uzgodnionym z pozostałymi członkami Rady.

4. Każdy z członków Rady może wydawać opinie i ekspertyzy naukowe samodzielnie lub łącznie z pozostałymi członkami Rady.

W podsumowaniu Posiedzenia podkreślono potrzebę rozpropagowania sensu podjętej inicjatywy, dla której motywacją jest wspomożenie różnych instytucjonalnych a także indywidualnych (m. in. w gminach, parafiach) działań służących ratowaniu zabytków drewnianych prowadzonych przez renomowane pracownie konserwatorskie, zabezpieczanych przed procesami biologicznej degradacji drewna i co niezwykle ważne chronionych profesjonalnie przeciwpożarowo.

Na zakończenie Posiedzenia uczestnicy wzięli udział w 100 koncercie Festiwalu na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce „Muzyka Zaklęta w Drewnie”. Koncert plenerowy zespołu Legend of Kazimierz odbył się w ogrodzie drewnianego dworu w Dołędze.

Protokół nr 1/2015 sporządził:

inż. Marian Sikora


PRZEWODNICZĄCA RADY NAUKOWEJ:

dr inż. architekt KRYSTYNA STYRNA-BARTKOWICZ

Wieloletni dydaktyk na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, obecnie wykładowca

w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu. Członek Komisji Urbanistyki i Architektury O/PAN w Krakowie. W latach 2004-2012 kierownik Podyplomowego Studium Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki na Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Prezes Stowarzyszenia Artystów i Sympatyków Piwnicy pod Baranami.

CZŁONKOWIE RADY NAUKOWEJ:

dr inż. architekt MARIA PONIKIEWSKA-ARCT

Wieloletni dydaktyk na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Dyrektor Instytutu Technicznego Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu i wykładowca na kierunku Architektura i Urbanistyka.

dr inż. STANISŁAW KARCZMARCZYK

Konstruktor, wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, Członek Komisji Budownictwa O/PAN w Krakowie, Prezes Małopolskiej Izby Inżynierów i Architektów. Ekspert Ministerstwa Kultury w zakresie ochrony zabytków.

dr inż. architekt ROMUALD LOEGLER

Wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej oraz Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego, projektant wielu znaczących obiektów architektonicznych, Prezes Atelier Loegler, Wydawca i Redaktor Naczelny wydawnictwa RAM – wydawcy miesięcznika Architektura & Biznes.

st kpt dr inż. SŁAWOMIR BAŁUSZYŃSKI

Oficer pożarnictwa, wykładowca akademicki Uniwersytetu w Żilinie, redaktor tematyczny Collegium Civitas, specjalista w zakresie bezpieczeństwa oraz przyczyn i okoliczności ustalania pożarów, biegły sądowy, członek Polskiego Towarzystwa Dochodzeń Popożarowych, Członek European Assotiation for Security, członek Małopolskiego Partnerstwa Na Rzecz Kształcenia Ustawicznego, kierownik Ośrodka Doskonalenia Zawodowego i Kadr.

SEKRETARZ RADY NAUKOWEJ:

inż. MARIAN SIKORA

inżynier budownictwa, kierownik Pracowni Konserwatorskiej Tatran Group, od wielu lat zajmuje się nadzorem i pracami renowacyjnymi wielu referencyjnych obiektów na terenie całej Europy: m. in. Zamek Wawel (trasy Wawel zaginiony i Wystawa wschód) pałace w Osuchowie i Lusowie, Ratusz w Kolonii, kamienice w Wiedniu, Brukseli, Kolonii.

Posiedzenie Rady Naukowej Hebdów 19 lipca 2015

100 Koncert Muzyka Zaklęta w Drewnie Dwór Dołęga

W Posiedzeniu Rady Naukowej wzięli udział:

dr inż. Krystyna Styrna-Bartkowicz, dr inż. Maria Ponikiewska-Arct, dr hab. inż Lidia Żakowska, dr inż. Romuald Loegler z małżonką, dr inż. Stanisław Karczmarczyk, st kpt dr inż. Sławomir Bałuszyński, inż. Marian Sikora, Państwo Jolanta i Wacław Krupińscy, Państwo Małkowie.