FARBY TERMOIZOLACYJNEFARBY TERMOIZOLACYJNEG&P SUNZENIT GREEN POWER ROOF COAT – energooszczędna izolacja

Mikrosfery są dobrze znanym materiałem nie przewodzącym ciepła. NASA używa mikrosfer, które mają ponad 90% pustej przestrzeni. Tę pustą przestrzeń wypełnia całkowicie próżnia. Z zasad termodynamiki wiadomo, że nic nie może się poruszać w próżni. 

Technologia G&P SunZenit Green Power została opracowana przy użyciu ceramicznych mikrosfer (20-120 mikronów).

Więcej informacji:

 

To zabezpieczenie zarówno przed ciepłem jak i chłodem można teraz zastosować przy użyciu praktycznego oraz długotrwałego systemu do niemal dowolnego podłoża lub powierzchni (metal, tynk, beton, membrany bitumiczne, itp.) Można ten system zastosować jako kompletną samodzielną powłokę poszycia dachowego, elewacji zewnętrznej jak i powłoki wewnętrznej; zarówno w nowych obiektach jak i przy pracach remontowych. G&P SunZenit to złożona kombinacja elastomerów, mas uszczelniających, materiałów odpornych na działanie warunków atmosferycznych, materiałów odbijających światło, środków przeciw-pleśniowych i przeciwgrzybicznych, żywic uszczelniających, materiałów przeciw-skurczeniowych oraz innych materiałów dotychczas niedostępnych.

Żywice składają się z bardzo złożonych polimerów, które mogą zawierać ogromne ilości cząstek stałych i nadal posiadać dużą przyczepność. Standardowe żywice w trakcie dodawania ciał stałych, tracą dużą przyczepność. Przez takie rozwiązanie możemy dodawać ogromne ilości mikrosfer ceramicznych, które powinny unosić się na powierzchni, ale są utrzymywane w płynnej zawiesinie przez polimery.

Po zastosowaniu (zaaplikowaniu) i utwardzeniu powłoki (woda wyparowuje) te mikrosfery tworzą ścisłą i bardzo skuteczną mikrostrukturę blokującą ciepło. Specjalne polimery umożliwiają również „oddychanie” międzywarstwowe. W wilgotnych warunkach pęcznieją, nie dopuszczając do przeniknięcia wilgoci, a w momencie wyschnięcia substrat może odpowietrzyć uwięzioną lub nagromadzoną wilgoć.

Powłoka G&P SunZenit o grubości 0,25-0,30 mm tworzy silnie związany, wysoce elastyczny system, który ma efektywny zakres stosowania od -50ºC do +200ºC. Przy pokryciu powierzchni dachowej o grubości 0,60 mm G&P SunZenit Roof Coat gwarantuje szczelność nawet w przypadku zalania wodą przez okres 10 lat. Wysoka przyczepność na wszystkich rodzajach powierzchni. 10 letnia gwarancja. Wolna od lotnych związków organicznych, nie toksyczna w płynnej jak i w utwardzonej postaci, bez szkodliwych oparów. Na wodnej bazie, łatwe czyszczenie powierzchni, całkowicie zmywalny. Materiał odporny na ogień oraz na wiele agresywnych chemikaliów w tym oleje, paliwa oraz kwasy. G&P SunZenit Roof Coat był testowany pod kątem hermetyzacji azbestowej.

G&P SunZenit odbija bezpośrednio 16% szkodliwego promieniowania UV. Niezależne testy laboratoryjne (Europejskie Centrum Badań Szkła w Wenecji) wykazały pozytywny efekt odbicia fal w widmie optycznym w stosunku do długości fali. 

Ten wysoki ogólny współczynnik odbicia kwalifikuje system G&P SunZenit do uzyskania najwyższego współczynnika oszczędności energii.

G&P SunZenit został przebadany i przetestowany w kilku europejskich wydziałach fizyki technicznej. Wykazano, że oszczędność energii w budynku może osiągnąć średnio ok. 25-30% dla zastosowania na zewnętrznego, wewnętrznego oraz aplikacji na dachu w okresie letnim (ponad 50% oszczędności w lecie) i okresie zimowym. Wynika to z połączenia kilku cech materiału, takich jak wartości odbicia fal, równowagi termo-higrometrycznej, paroprzepuszczalności, wodoodporności. Trwałość systemu jest wyjątkowo długa. Produkt został przetestowany pod kątem starzenia się w długim okresie bez znaczącej redukcji właściwości mechanicznych.

G&P Sun Zenit jest dostępny różnych formach m.in.:

- powłoka pokrycia dachowego dla ochrony dachu,

- powłoka zewnętrznej fasady,

- powłoka wewnętrznych powierzchni,

- zbiorniki metalowe i statki.

Niniejszy raport został oparty na dwuletnich testach eksperymentalnych i systemie modelowania z dynamicznym oprogramowaniem TRNSYS 17 na włoskim Uniwersytecie w Padwie. Program jest wykorzystywany w różnych laboratoriach m.in. Laboratorium Energii Słonecznej i Systemów Energetyki Cieplnej w USA, Aiguasol Enginyeria w Hiszpanii, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment we Francji i Transsolar GmBH Energietechnik w Niemczech. Pełny raport jest dostępny na żądanie.

Rodzaj budynku

Oszczędność % energii z użyciem G&P SunZenit

Oszczędność energii w przeliczeniu na kWh z użyciem G&P SunZenit

Dom jednorodzinny

27%

980kWh

Budynek mieszkalny

13%

3800kWh

Budynek biurowy

25%

29000 kWh

Budynek przemysłowy

69%

36500kWh

Rodzaj budynku

Oszczędność % energii z użyciem G&P SunZenit

Oszczędność energii w przeliczeniu na kWh z użyciem G&P SunZenit

Dom jednorodzinny

27%

980kWh

Budynek mieszkalny

13%

3800kWh

Budynek biurowy

25%

29000 kWh

Budynek przemysłowy

69%

36500kWh

Stosowana zewnętrznie technologia G&P SunZenit jest bardzo skuteczna w oszczędzaniu energii, szczególnie w gorącym klimacie i gdy wysoka temperatura utrzymuje się przez długi okres w ciągu roku. W wielu przypadkach, podobnie jak w budownictwie przemysłowym, nie ma konieczności instalowania klimatyzacji po zastosowaniu G&P SunZenit. Ważne jest, aby zastosować G&P SunZenit na dachu (o ile to jest możliwe) ze względu na dużą oszczędność energii, w wyniku zbilansowania energetycznego budynku. Im większy budynek tym oszczędność energii przez G&P SunZenit jest bardziej efektywna.

Ponadto należy wziąć pod uwagę inne zalety G&P SunZenit, takie jak zwiększenie wytrzymałości konstrukcji obiektów, wysoką odporność na warunki atmosferyczne, pleśń, grzyby, równowagę termohigrometryczną, szczególnie w gorącym jak i wilgotnym klimacie.

Katedra Inżynierii Przemysłowej – Prof. De Carli, Uniwersytet w Padwie, Włochy.
G&P Intech – inż. G. Giacomin, Viecenza, Włochy, Kwiecień, 2015r.


Zadaj pytanie:#w zgodzie z naturą, #pasywne domy szkieletowe z atestowanego drewna, #naturalna izolacja zdrową wełną owczą, #wzmocnienia strukturalne materiałami kompozytowymi, #renowacja i konserwacja zabytków, #domy szkieletowe, #domy pasywne, #dom z drewna, #dom szkieletowy, #dom pasywny, #kanadyjczyk, #dom prefabrykowany, #dom energooszczędny, #dom z drewna, #drewniany dom, #dom z naturalnych materiałów, #naturalne materiały budowlane, #prefabrykowane pasywne domy szkieletowe, #prefabrykowane konstrukcje drewniane, #wiązary dachowe prefabrykowane, #dachy z drewna klejonego, #atestowane drewno klejone #GL, #BSH, #KVH, #drewno na domy szkieletowe, #elewacje drewniane, #profil tatrzański, #elewacja z modrzewia, #taras, #deski tarasowe, #gont drewniany, #drewno Kebony, #drewno świerkowe, #drewno modrzewiowe, #ochrona drewna, #ochrona przeciwpożarowa drewna, #impregnacja przeciwogniowa, #impregnacja ciśnieniowa, #impregnaty do ochrony, #naturalna izolacja z wełny owczej, #wełna owcza, #izolacja akustyczna, #sznur z wełny owczej do uszczelniania stolarki otworowej, #maty z wełny owczej #izolacja kamperów, #szkło spienione, #szkło piankowe, #farby termoizolacyjne, #pręty kompozytowe, #wzmocnienia strukturalne za pomocą materiałów kompozytowych, #pręty kompozytowe z włókna szklanego, #pręty kompozytowe z włókna bazaltowego, #pręty GFRP, #pręty BFRP, #siatki kompozytowe, #profile kompozytowe, #zbrojenie , #kompozytowe, #dwuteowniki kompozytowe, #teowniki kompozytowe, #płaskowniki kompozytowe, #ceowniki kompozytowe, #profile zamknięte kompozytowe, #rury kompozytowe, #ściągi kompozytowe, #strzemiona kompozytowe, #łączniki kompozytowe, #taśmy węglowe, #taśmy CFRP, #lamelle węglowe#, siatki węglowe, maty węglowe, #renowacja zabytków, #prace konserwatorskie, #pracownia konserwatorska, #remonty zabytków architektury drewnianej, #remonty dworców kolejowych, #program konserwatorski, #adaptacje projektów, #projekty budowlane, #ocena techniczna, #opis techniczny, #ekspertyza mykologiczna, #ekspertyza konstrukcyjna,, #optymalizacji projektu konstrukcyjnego konstrukcji drewnianej, #optymalizacja drewna, #rysunki montażowe konstrukcji drewnianej, #obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, #OZE, #magazyn energii, #Polska, #Nowy Sącz, #Stary Sącz, #Chełmiec, #Nawojowa, #Stary Sącz, #Piwniczna Zdrój, #Żegiestów, #Muszyna, #Krynica Zdrój, #Łabowa, #Grybów, #Gorlice, #Tarnów, #Brzesko, #Bochnia, #Kraków, #Myślenice, #Limanowa, #Mszana Dolna, #Nowy Targ, #Rabka, #Zakopane, #Krościenko, #Szczawnica, #Kraków, Świdermajer, #Kazimierz Dolny, #Iwonicz Zdrój, #małopolskie, #mazowieckie, #podkarpackie, #lubelskie, #podlaskie, #warmińskie, #pomorskie, #kujawsko-pomorskie, #zachodniopomorskie, #lubuskie, #wielkopolskie, #dolnośląskie, #opolskie, #łódzkie, #świętokrzyskie, #śląskie,  #Małopolska, #Podhale, #Karpaty, #Beskidy, Tatry, #tatrzańskie
#in the harmony with nature, #passive frame houses made of certified wood, #natural insulation with healthy sheep wool, #structured reinforcement with composite materials, #restoration and conservation of monuments, #frame houses, #passive houses, #woodhouse, #frame house, #passive house, #canadian house, #prefabricated house, #energy-efficient house, #woodhouse, #wooden house, #natural house, #natural building materials, #prefabricated passive frame houses, #prefabricated wooden structures, #prefabricated roof trusses , #laminated glued timber roofs, #certified glued timber #GL, #BSH, #KVH, #wood for frame houses, #wooden facades, #Tatra’s profile, #larch facade, #trace, #terrace boards, #wooden shingle, #Kebony wood, #spruce wood, #larch wood, #wood protection, #wood fire protection, #fireproofing, #pressure impregnation, #pregnants for protection, #natural insulation made of sheep wool, #sheep’s wool, #acoustic insulation, #sheep wool rope for sealing door and window joinery, #sheep wool mats #motorhome insulation, #foamed glass, #foam glass, #thermal insulation paints, #composite bars, #structural reinforcement with composite materials, #composite fiber rods glass, #basalt fiber composite rods, #GFRP rods, #BFRP rods, #composite meshes, #composite profiles, #reinforcement, #composite, #composite beams, #composite tees, #composite flat bars, #composite shapes, #closed profiles composite, #composite pipes, #composite ties, #composite stirrups, #composite fasteners, #carbon tapes, #CFRP tapes, #carbon lamelles, #carbon meshes, #carbon mats, #renovation of monuments, #restoration works, #conservation workshop, #renovation of wooden architecture monuments, #renovation old railway buildings, #conservation program, #project adaptations, #construction projects, #technical assessment, #technical description, #mycological expertise, #construction expertise, #optimalization of the wooden structure construction project, #wood optimization, #assembly drawings of the wooden structure, #static and strength calculations, #OZE, #energy warehouse, #Poland, #Nowy Sącz, #EU, #Małopolska, #Carpathian mountains, #Tatra mountains#v súlade s prírodou, #pasívne rámové domy z certifikovaného dreva, #prírodná izolácia zo zdravej ovčej vlny, #štruktúrovaná výstuž z kompozitných materiálov, #obnova a konzervácia pamiatok, #rámové domy, #pasívne domy, #drevený dom, #rám dom, #pasívny dom, #kanadský dom, #montovaný dom, #energeticky efektívny dom, #drevený dom, #drevený dom, #prírodný dom, #prírodné stavebné materiály, #prefabrikované pasívne rámové domy, #prefabrikované drevené konštrukcie, #prefabrikovaná strecha, #lepené drevené strechy, #certifikované lepené drevo #GL, #BSH, #KVH, #drevo pre rámové domy, #drevené fasády, #Tatransky profil, #fasáda s verandou, #trace, #terasové dosky, #drevený šindeľ, #Kebónové drevo, #smrekové drevo, #smrekovcové drevo, #ochrana dreva, #ochrana pred požiarom dreva, #protipožiarna ochrana, #tlaková impregnácia, #ochrana rastlín, #prírodná izolácia z ovčej vlny, #ovčia vlna, #akustická izolácia, #lano z ovčej vlny na utesnenie dverových a okenných stolárstiev, #ona rohože z vlny #izolácia karavanu, #penové sklo, #penové sklo, #farby na tepelnú izoláciu, #kompozitné tyče, #konštrukčné vystuženie kompozitnými materiálmi, #sklo z kompozitných vlákien, #kompozitné tyče z čadičového vlákna, #tyče GFRP, #tyče BFRP , #kompozitné siete, #kompozitné profily, #výstuž, #kompozit, #kompozitné nosníky, #kompozitné odpaliská, #kompozitné ploché tyče, #kompozitné tovary, #kompozitný uzavretý profil, #kompozitné rúry, #kompozitné väzby, #kompozitné strmene, #kompozitné spojovacie prvky, #karbónové pásky, #pásky CFRP, #karbónové lamely, #uhlíkové siete, #uhlíkové rohože, #renovácia pamiatok, #reštaurátorské práce, #konzervátorská dielňa, #renovácia pamiatok drevenej architektúry, #ochranársky program, #projektové úpravy, #stavebné projekty, #technické zhodnotenie, #technický popis, #mykologické odborné znalosti, #stavebné skúsenosti, #optimalizácia projektu výstavby drevenej konštrukcie, #optimalizácia dreva, #montážne výkresy drevenej konštrukcie, #stat ic a silove výpočty, #OZE, #energeticky sklad, #Slovensko, #Poprad, Presov, #Bardejov, #Liptovsky Mikulas, #Stara Lubovla, #Kosice, #Kezmarok, #Zilina, #Banska Bystrica, #Tatranska Lomnica, #Strbske Pleso #EU, # Tatry

więcej...