PRĘTY KOMPOZYTOWEPRĘTY KOMPOZYTOWE GFRP z włókna szklanego oraz BFRP z włókna bazaltowegoTatran Group Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem na terenie Europy producenta marki ARVIT TM armaturowych zestawów polimerowych przeznaczonych GFRP do wykorzystywania w budownictwie przemysłowym, cywilnym i drogowym w charakterze materiału zbrojeniowego konstrukcji betonowych. Pręty wykonane są z włókna szklanego oraz żywicy epoksydowej i służą do wzmacniania betonu.

Jesteśmy też dystrybutorem prętów bazaltowych BFRP marki GALEN którego geralenym dystrybutrorem na rynek europejski jest ORLITECH Composite Systems.

Więcej informacji:

1. 1. ZALETY KOMPOZYTÓW

 • Zbrojenie z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym posiada wytrzymałość na zerwanie dwukrotnie wyższą od tego wskaźnika dla zbrojenia stalowego marki A III przy równej średnicy. Odpowiednio, może ona mieć płaszczyznę rozliczeniową dwukrotnie mniejszą niż stalowa.
 • Spoistość zbrojenia kompozytowego stanowi 1,9 tn/m3. To oznacza, że jest zaledwie 1,9 razy cięższe od wody i 5 razy lżejsze od stali. Przy porównaniu z uwzględnieniem jednakowej wytrzymałości waga takiego zbrojenia jest 9 razy mniejsza, niż w przypadku zbrojenia stalowego. Obniża to koszty transportu i prac załadunkowo-rozładunkowych, a także ułatwia realizację prac na obiekcie budowlanym.
 • Obniżenie ceny kosztu konstrukcji budowlanych jest osiągane dzięki zastosowaniu zbrojenia niemetalicznego o mniejszych średnicach w porównaniu ze zbrojeniem metalowym.
 • Zbrojenie niemetaliczne jest całkowicie odporne na korozję i nie wywołuje niszczenia betonu Poza tym, praktycznie nie zmienia swoich właściwości mechanicznych w agresywnym środowisku pod wpływem kwasów, zasad i soli.
 • Nie traci właściwości przy bardzo niskich temperaturach. Zbrojenie kompozytowe może być wykorzystywane przy różnym zakresie temperatur (od - 70 do +100 oC) przy czym, absolutnie nie zmieniając swoich parametrów techniczno-eksploatacyjnych.
 • Przewodność cieplna zbrojenia kompozytowego jest 100-krotnie niższa, niż stalowego, praktycznie nie przewodzi ciepła. Co za tym idzie, nie może być mostkiem termicznym i znacznie obniża straty ciepła.
 • Współczynnik rozszerzalności cieplnej – jak u betonu. Wyklucza to zrywy zbrojenia i powstawanie pęknięć w warstwie betonu pod wpływem zmian temperatury.
 • Dialektryk. Przepuszcza fale radiowe. Magnetycznie pasywne. Zbrojenie kompozytowe nie przeprowadza prądu elektrycznego i nie gromadzi energii statycznej. Przenikalne dla fal radiowych. Wykluczona jest zmiana właściwości wytrzymałościowych zbrojenia kompozytowego pod wpływem pól elektromagnetycznych.
 • Długowieczne i ekologiczne zbrojenie niemetaliczne zwiększa okres użytkowania konstrukcji 2-3 razy w porównaniu ze zbrojeniem stalowym, zwłaszcza przy działaniu na nie środowisk agresywnych. Znika konieczność przeprowadzania drogich prac naprawczych. Prognozowany okres użytkowania - min. 80 lat. Nie wydziela szkodliwych substancji toksycznych. 
 • Na życzenie Zleceniodawcy i zgodnie z wymaganiami projektu może być produkowane w dowolnej długości.

1. 2. ZASTOSOWANIE KOMPOZYTÓW

 • konstrukcje inżynierskie wodne narażone na działanie czynników środowiskowych jak płyty jezdne, podpory mostów,
 • doki - infrastruktura morska i portowa zewnętrzna warstwa z prętów, zabezpieczenie przeciw degradacji,
 • naprężenia rozciągające znacznych wielkości,
 • przypowierzchniowe zbrojenie przeciwskurczowe,
 • konstrukcje niepowodujące zakłócenia pola magnetycznego (wieże telewizyjne, pomieszczenia radiologiczne szpitala - ściany osłonowe),
 • budownictwo przemysłowe - oczyszczalnie ścieków, konstrukcje służące izolowaniu urządzeń pracujących pod wysokim napięciem; podtorze pod tramwaje,
 • doskonale nadają się do produkcji elementów strunobetonowych,
 • zbrojenie wszelkich budowli komunikacyjnych,
 • wzmacnianie warstwy bitumicznej, zwłaszcza na terenach zabudowanych,
 • infrastruktura drogowo - mostowa: nasypy, bariery ochronne, ekrany dźwiękoszczelne, wzmacnianie brzegów pod mostami, przyczółki mostowe i inne,
 • posadzki przemysłowe, parkingi i place manewrowe,
 • budowa obiektów budownictwa rolniczego np. silosy,
 • zbiorniki do przechowywania wszelkich odpadów chemicznych oraz ścieków, a w tym oczyszczalnie ścieków,
 • kanalizacja,melioracja i wzmacnianie linii brzegowej,
 • infrastruktura przydomowa i ogrodowa,
 • produkcja wyrobów betonowych: płyty drogowe, podkłady kolejowe, płyty ogrodzeniowe, kręgi betonowe, podmurówki, słupki.

1. 3. 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA ZBROJENIA STALOWEGO I Z KOMPOZYTU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM SZKLANYM


Materiał - parametry

Stal - zbrojenie pręty metalowe klasy A-III (A400 - 25G2S)


Zbrojenie kompozytowe - z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym (AKS) - Rowing z włókna szklanego, połączony polimerem na bazie żywicy epoksydowej

Podatność na odkształcenia

Sprężysto-plastyczne

Idealnie sprężyste

Granica wytrzymałości przy rozciąganiu, MPa

390

1 300

Moduł sprężystości, MPa

210 000

55 000

Wydłużenie względne, %

25

2.2

Współczynnik przewodności cieplnej W/(m oC)

46

0,35

Współczynnik rozszerzenia liniowego, αх10-5/°C

13-15

9-12

Spoistość, kg/m 3

7850

1900

Korozyjna odporność na agresywne środowiska

Koroduje

Materiał nierdzewny

Przewodność cieplna

Przewodzi ciepło

Nie przewodzi ciepła

Przewodność elektryczna

Przewodzi prąd

Nie przewodzi prądu - dielektryk

Produkowane profile

6-80

4-20

Długość

Trzony o długości 11,7 m

Zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego

Ekologiczność

Ekologiczna

Nie toksyczna, pod względem stopnia działania na organizm człowieka i środowisko naturalne należy do 4 klasy zagrożeń (mało niebezpieczne).

Trwałość

Zgodnie z normami budowlanymi

Prognozowana trwałość 

- minimum 80 lat

Warunkowa wymiana zbrojenia według właściwości fizyczno-mechanicznych

⌀ 6 A-III

⌀ 8 A-III

⌀ 10 A-III

⌀ 12 A-III

⌀ 14 А-III

⌀ 16 A-III

⌀ 18 A-III

⌀ 20 A-III

⌀ 4 AKS

⌀ 6 AKS

⌀ 7 AKS

⌀ 8 AKS

⌀ 10 AKS

⌀ 12 AKS

⌀ 14 AKS

⌀ 16 AKS

Waga, kg (przy wymianie z zachowaniem jednakowej wytrzymałości)

⌀ 6 А-III - 0,222

⌀ 8 А-III - 0,395

⌀ 10 A-III - 0,617

⌀ 12 A-III - 0,888

⌀ 14 A-III - 1,210

⌀ 16 A-III -1,580

⌀ 18 A-III - 2,000

⌀ 20 А-III - 2,470

⌀ 4 AKS - 0,02

⌀ 6 AKS - 0,05

⌀ 7 AKS - 0,07

⌀ 8 AKS - 0,09

⌀ 10 AKS - 0,12

⌀ 12 AKS - 0,20

⌀ 14 AKS - 0,26

⌀ 16 AKS - 0,35


1. 3. 2. CHARAKTERYSTYKA KOMPOZYTU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM BAZALTOWYM 

Pręt kompozytowy BFRP z mocnego i trwałego włókna bazaltowego oraz organicznej żywicy polimerowej.

Pręt pokryty jest piaskiem krzemionkowym dla uzyskania lepszych parametrów przyczepności i spójności z betonem.

Dostępne średnice: 4mm - 32mm

Średnia wytrzymałość na rozciąganie: 1300 MPa

Moduł sprężystości: <0,46 MPa

Gęstość: 2,00 g/m2

Przewodnictwo elektryczne: pręt nieprzewodzący prądu

Odporność na korozje i środowisko alkaliczne: bardzo wysoka

Właściwości magnetyczne: pręt niemagnetyczny

Odporność ogniowa: do 300 stopni C.

Zastosowanie: nadają się do budownictwa lądowego, przemysłowego, drogowego, szczególnie w rolnictwie, budowie oczyszczalni ścieków i środowisku agresywnym chemicznie.


PRZEGLĄD BUDOWLANY nr 3/2014 Konstrukcje - Elementy - Materiały 

Artykuł: ZASTOSOWANIE KOMPOZYTOWYCH PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH W KONSTRUKCJACH BUDOWLANYCH

Dr hab. inż Maciej Szumigała, prof. nadzw. PP, mgr inż Dawid Pawłowski, Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, POLITECHNIKA POZNAŃSKA


1. 4. LOGISTYKA

 • Pręty kompozytowe 4mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm i 12mm są pakowane w kręgi po 50mb lub 100metrów bieżących.
 • 1 paleta mieści 5.000 metrów bieżących prętów zapakowanych w kręgach.
 • Po ucięciu pręt samoczynnie wraca do linii prostej.
 • Istnieje możliwość pakowania różnych średnic na 1 paletę.
 • Średnica kręgu dla pręta Fi 12mm = 170cm.
 • Mniejsze średnice są proporcjonalnie mniejsze.
 • Pręty kompozytowe 14mm i 16mm pakowane są w wiązki - dowolna długość - nie więcej niż 13,50mb.
 • Transport prętów powyżej 10.000 metrów bieżących opłaca dostawca – wysyłka firmą kurierską.
 • Transport prętów poniżej 10.000 metrów bieżących na koszt odbiorcy – wysyłka firmą kurierską.

Zadaj pytanie:#w zgodzie z naturą, #pasywne domy szkieletowe z atestowanego drewna, #naturalna izolacja zdrową wełną owczą, #wzmocnienia strukturalne materiałami kompozytowymi, #renowacja i konserwacja zabytków, #domy szkieletowe, #domy pasywne, #dom z drewna, #dom szkieletowy, #dom pasywny, #kanadyjczyk, #dom prefabrykowany, #dom energooszczędny, #dom z drewna, #drewniany dom, #dom z naturalnych materiałów, #naturalne materiały budowlane, #prefabrykowane pasywne domy szkieletowe, #prefabrykowane konstrukcje drewniane, #wiązary dachowe prefabrykowane, #dachy z drewna klejonego, #atestowane drewno klejone #GL, #BSH, #KVH, #drewno na domy szkieletowe, #elewacje drewniane, #profil tatrzański, #elewacja z modrzewia, #taras, #deski tarasowe, #gont drewniany, #drewno Kebony, #drewno świerkowe, #drewno modrzewiowe, #ochrona drewna, #ochrona przeciwpożarowa drewna, #impregnacja przeciwogniowa, #impregnacja ciśnieniowa, #impregnaty do ochrony, #naturalna izolacja z wełny owczej, #wełna owcza, #izolacja akustyczna, #sznur z wełny owczej do uszczelniania stolarki otworowej, #maty z wełny owczej #izolacja kamperów, #szkło spienione, #szkło piankowe, #farby termoizolacyjne, #pręty kompozytowe, #wzmocnienia strukturalne za pomocą materiałów kompozytowych, #pręty kompozytowe z włókna szklanego, #pręty kompozytowe z włókna bazaltowego, #pręty GFRP, #pręty BFRP, #siatki kompozytowe, #profile kompozytowe, #zbrojenie , #kompozytowe, #dwuteowniki kompozytowe, #teowniki kompozytowe, #płaskowniki kompozytowe, #ceowniki kompozytowe, #profile zamknięte kompozytowe, #rury kompozytowe, #ściągi kompozytowe, #strzemiona kompozytowe, #łączniki kompozytowe, #taśmy węglowe, #taśmy CFRP, #lamelle węglowe#, siatki węglowe, maty węglowe, #renowacja zabytków, #prace konserwatorskie, #pracownia konserwatorska, #remonty zabytków architektury drewnianej, #remonty dworców kolejowych, #program konserwatorski, #adaptacje projektów, #projekty budowlane, #ocena techniczna, #opis techniczny, #ekspertyza mykologiczna, #ekspertyza konstrukcyjna,, #optymalizacji projektu konstrukcyjnego konstrukcji drewnianej, #optymalizacja drewna, #rysunki montażowe konstrukcji drewnianej, #obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, #OZE, #magazyn energii, #Polska, #Nowy Sącz, #Stary Sącz, #Chełmiec, #Nawojowa, #Stary Sącz, #Piwniczna Zdrój, #Żegiestów, #Muszyna, #Krynica Zdrój, #Łabowa, #Grybów, #Gorlice, #Tarnów, #Brzesko, #Bochnia, #Kraków, #Myślenice, #Limanowa, #Mszana Dolna, #Nowy Targ, #Rabka, #Zakopane, #Krościenko, #Szczawnica, #Kraków, Świdermajer, #Kazimierz Dolny, #Iwonicz Zdrój, #małopolskie, #mazowieckie, #podkarpackie, #lubelskie, #podlaskie, #warmińskie, #pomorskie, #kujawsko-pomorskie, #zachodniopomorskie, #lubuskie, #wielkopolskie, #dolnośląskie, #opolskie, #łódzkie, #świętokrzyskie, #śląskie, #Małopolska, #Podhale, #Karpaty, #Beskidy, Tatry, #tatrzańskie
#in the harmony with nature, #passive frame houses made of certified wood, #natural insulation with healthy sheep wool, #structured reinforcement with composite materials, #restoration and conservation of monuments, #frame houses, #passive houses, #woodhouse, #frame house, #passive house, #canadian house, #prefabricated house, #energy-efficient house, #woodhouse, #wooden house, #natural house, #natural building materials, #prefabricated passive frame houses, #prefabricated wooden structures, #prefabricated roof trusses , #laminated glued timber roofs, #certified glued timber #GL, #BSH, #KVH, #wood for frame houses, #wooden facades, #Tatra’s profile, #larch facade, #trace, #terrace boards, #wooden shingle, #Kebony wood, #spruce wood, #larch wood, #wood protection, #wood fire protection, #fireproofing, #pressure impregnation, #pregnants for protection, #natural insulation made of sheep wool, #sheep’s wool, #acoustic insulation, #sheep wool rope for sealing door and window joinery, #sheep wool mats #motorhome insulation, #foamed glass, #foam glass, #thermal insulation paints, #composite bars, #structural reinforcement with composite materials, #composite fiber rods glass, #basalt fiber composite rods, #GFRP rods, #BFRP rods, #composite meshes, #composite profiles, #reinforcement, #composite, #composite beams, #composite tees, #composite flat bars, #composite shapes, #closed profiles composite, #composite pipes, #composite ties, #composite stirrups, #composite fasteners, #carbon tapes, #CFRP tapes, #carbon lamelles, #carbon meshes, #carbon mats, #renovation of monuments, #restoration works, #conservation workshop, #renovation of wooden architecture monuments, #renovation old railway buildings, #conservation program, #project adaptations, #construction projects, #technical assessment, #technical description, #mycological expertise, #construction expertise, #optimalization of the wooden structure construction project, #wood optimization, #assembly drawings of the wooden structure, #static and strength calculations, #OZE, #energy warehouse, #Poland, #Nowy Sącz, #EU, #Małopolska, #Carpathian mountains, #Tatra mountains#v súlade s prírodou, #pasívne rámové domy z certifikovaného dreva, #prírodná izolácia zo zdravej ovčej vlny, #štruktúrovaná výstuž z kompozitných materiálov, #obnova a konzervácia pamiatok, #rámové domy, #pasívne domy, #drevený dom, #rám dom, #pasívny dom, #kanadský dom, #montovaný dom, #energeticky efektívny dom, #drevený dom, #drevený dom, #prírodný dom, #prírodné stavebné materiály, #prefabrikované pasívne rámové domy, #prefabrikované drevené konštrukcie, #prefabrikovaná strecha, #lepené drevené strechy, #certifikované lepené drevo #GL, #BSH, #KVH, #drevo pre rámové domy, #drevené fasády, #Tatransky profil, #fasáda s verandou, #trace, #terasové dosky, #drevený šindeľ, #Kebónové drevo, #smrekové drevo, #smrekovcové drevo, #ochrana dreva, #ochrana pred požiarom dreva, #protipožiarna ochrana, #tlaková impregnácia, #ochrana rastlín, #prírodná izolácia z ovčej vlny, #ovčia vlna, #akustická izolácia, #lano z ovčej vlny na utesnenie dverových a okenných stolárstiev, #ona rohože z vlny #izolácia karavanu, #penové sklo, #penové sklo, #farby na tepelnú izoláciu, #kompozitné tyče, #konštrukčné vystuženie kompozitnými materiálmi, #sklo z kompozitných vlákien, #kompozitné tyče z čadičového vlákna, #tyče GFRP, #tyče BFRP , #kompozitné siete, #kompozitné profily, #výstuž, #kompozit, #kompozitné nosníky, #kompozitné odpaliská, #kompozitné ploché tyče, #kompozitné tovary, #kompozitný uzavretý profil, #kompozitné rúry, #kompozitné väzby, #kompozitné strmene, #kompozitné spojovacie prvky, #karbónové pásky, #pásky CFRP, #karbónové lamely, #uhlíkové siete, #uhlíkové rohože, #renovácia pamiatok, #reštaurátorské práce, #konzervátorská dielňa, #renovácia pamiatok drevenej architektúry, #ochranársky program, #projektové úpravy, #stavebné projekty, #technické zhodnotenie, #technický popis, #mykologické odborné znalosti, #stavebné skúsenosti, #optimalizácia projektu výstavby drevenej konštrukcie, #optimalizácia dreva, #montážne výkresy drevenej konštrukcie, #stat ic a silove výpočty, #OZE, #energeticky sklad, #Slovensko, #Poprad, Presov, #Bardejov, #Liptovsky Mikulas, #Stara Lubovla, #Kosice, #Kezmarok, #Zilina, #Banska Bystrica, #Tatranska Lomnica, #Strbske Pleso #EU, # Tatry

więcej...