SZKŁO PIANKOWE - SZKŁO SPIENIONESZKŁO PIANKOWE - SZKŁO SPIENIONESzkło piankowe (spienione) oferuje nowoczesne rozwiązanie izolacji cieplnej płyt fundamentowych. Przy płytach fundamentowych izolowanych szkłem piankowym, nie dochodzi do przenikania chłodu do wewnątrz konstrukcji budowy.

Szkło piankowe to bardzo nośny, nie nasiąkliwy, nie zamarzający, nie palny, odporny na zewnętrzne warunki atmosferyczne materiał budowlany. 

Więcej informacji:

Jest ekologiczne i ponownie można poddać go recyklingowi. Szkło piankowe spełnia wymagania normy EN 13055:2.

Szkło piankowe pod płytą fundamentową działa jednocześnie jako drenaż. Dzięki swej zamkniętej strukturze zapobiega przenikaniu wilgotności do płyty fundamentowej. Tym sposobem wykonana płyta fundamentowa z zastosowaniem szkła piankowego ma w porównaniu z klasycznym zakładaniem mnóstwo zalet, które oszczędzają zużycie energii (np. na ogrzewanie). 

Jest to izolacja cieplna wyprodukowana ze stuprocentowo szkła recyklingowego.


PRODUKCJA SZKŁA SPIENIONEGO

Technologia produkcyjna polega na obróbce odłamków odpadowych z pojemników szklanych. Najpierw powstaje proszek szklany a potem szkło piankowe.

Przy produkcji szkła piankowego wykorzystywane są takie odczynniki chemiczne, które nie mają żadnego wpływu na obciążenie ekologiczne środowiska naturalnego. Produkcja jest całkowicie ekologiczna.PARAMETRY SZKŁA SPIENIONEGO

Szkło piankowe ma mnóstwo wspaniałych właściwości, które umożliwiają szerokie zastosowanie tego materiału w budownictwie. W pełnym zakresie zastępuje zwykłe izolacyjne materiały budowlane, jak polistyren, wełna szklana, wełna mineralna lub inne materiały bazie ilastych glin ekspandowanych.

Właściwość:

Specyfikacja:

Kolor

szary

Masa materii sypanej, luzem

145 - 165kg/m 3

Ziarnistość

32-63mm

Wartość obliczeniowa współczynnika przewodnictwa cieplnego λ

0,075 - 0,078 W/(m.k)

Specyficzna pojemność cieplna

850 J/kg/K

Wewnętrzna nasiąkliwość ziarna

0 obj.%

Nośność materiału po zagęszczeniu

0,64 - 1,3 MPa

Współczynnik zagęszczenia

1 – 1,3

Niezamarzający, nasyp

tak

Zabronienie powstania kapilarności

tak

Wewnętrzna materia budowlana

tak

Recykling

100%

Klasa materiału budowlanego

A1

Tworzenie kropli i dymu

żadne

Punkt zmiękczania ziarna

700°C

Przewodnictwo cieplne

Opór cieplny zagęszczonej warstwy:


u-wartość 0,50 W/m2K (R-wartość 2,00 m2K/W)

stały rozmiar zagęszczonej warstwy 15cm

u-wartość 0,37 W/m2K (R-wartość 2,66 m2K/W)

stały rozmiar zagęszczonej warstwy 20cm

u-wartość 0,30 W/m2K (R-wartość 3,33 m2K/W)

stały rozmiar zagęszczonej warstwy 25cm

u-wartość 0,25 W/m2K (R-wartość 4,00 m2K/W)

stały rozmiar zagęszczonej warstwy 30cm

u-wartość 0,18 W/m2K (R-wartość 5,33 m2K/W)

stały rozmiar zagęszczonej warstwy 40cmZALETY

 • Szybki i łatwy montaż.
 • Przy użyciu żwiru z szkła piankowego nie potrzeba budować tak głębokich fundamentów, jak przy zastosowaniu klasycznego żwiru, co oznacza mniej pracy i niższe koszty na prac ziemnych.
 • Żwir ze szkła piankowego można zastosować jako zamiennik ekstradowanego polistyrenu i żwiru kamiennego w konstrukcjach płyt fundamentowych.
 • Szkło piankowe stosowane jest jako pionowa cieplna izolacyjna warstwa muru, a jednocześnie działa jako izolacja cieplna i korpus drenowy.
 • Z zastosowaniem kombinacji żwiru i płyt ze szkła piankowego uzyskają Państwo unikatowe rozwiązanie izolacji cieplnej od fundamentów aż pod dach.
 • Nieograniczone możliwości kształtowania terenu.
 • Odpowiedni materiał dla technicznie wymagających przedsięwzięć.
 • Dzięki wielkiej sile tarcia zapobiega obsunięciom.
 • Szkło piankowe w odróżnieniu od innych materiałów nie nasiąknie wodą i nie zmieni swej objętości. W ten sposób nie dochodzi do obciążania konstrukcji.
 • Dzięki odporności na nasiąkanie wodą szkło piankowe utrzymuje sklepienia.
 • Niska masa objętościowa zapewnia zerową deformację sklepienia.
 • Po ułożeniu można chodzić po żwirze nawet bez konstrukcji podłogi.
 • Szkło piankowe świetnie nadaje się jako wkładka przestrzeni między-sufitowych przy rekonstrukcjach budynków zabytkowych i historycznych, gdzie zwykle stosuje się wkładkę żużlową.

ZASTOSOWANIE SZKŁA SPIENIONEGO

 • izolacja fundamentów
 • izolacja podłoża
 • systemy dachowe
 • tarasy
 • wyrównywanie powierzchni.

Zadaj pytanie:#w zgodzie z naturą, #pasywne domy szkieletowe z atestowanego drewna, #naturalna izolacja zdrową wełną owczą, #wzmocnienia strukturalne materiałami kompozytowymi, #renowacja i konserwacja zabytków, #domy szkieletowe, #domy pasywne, #dom z drewna, #dom szkieletowy, #dom pasywny, #kanadyjczyk, #dom prefabrykowany, #dom energooszczędny, #dom z drewna, #drewniany dom, #dom z naturalnych materiałów, #naturalne materiały budowlane, #prefabrykowane pasywne domy szkieletowe, #prefabrykowane konstrukcje drewniane, #wiązary dachowe prefabrykowane, #dachy z drewna klejonego, #atestowane drewno klejone #GL, #BSH, #KVH, #drewno na domy szkieletowe, #elewacje drewniane, #profil tatrzański, #elewacja z modrzewia, #taras, #deski tarasowe, #gont drewniany, #drewno Kebony, #drewno świerkowe, #drewno modrzewiowe, #ochrona drewna, #ochrona przeciwpożarowa drewna, #impregnacja przeciwogniowa, #impregnacja ciśnieniowa, #impregnaty do ochrony, #naturalna izolacja z wełny owczej, #wełna owcza, #izolacja akustyczna, #sznur z wełny owczej do uszczelniania stolarki otworowej, #maty z wełny owczej #izolacja kamperów, #szkło spienione, #szkło piankowe, #farby termoizolacyjne, #pręty kompozytowe, #wzmocnienia strukturalne za pomocą materiałów kompozytowych, #pręty kompozytowe z włókna szklanego, #pręty kompozytowe z włókna bazaltowego, #pręty GFRP, #pręty BFRP, #siatki kompozytowe, #profile kompozytowe, #zbrojenie , #kompozytowe, #dwuteowniki kompozytowe, #teowniki kompozytowe, #płaskowniki kompozytowe, #ceowniki kompozytowe, #profile zamknięte kompozytowe, #rury kompozytowe, #ściągi kompozytowe, #strzemiona kompozytowe, #łączniki kompozytowe, #taśmy węglowe, #taśmy CFRP, #lamelle węglowe#, siatki węglowe, maty węglowe, #renowacja zabytków, #prace konserwatorskie, #pracownia konserwatorska, #remonty zabytków architektury drewnianej, #remonty dworców kolejowych, #program konserwatorski, #adaptacje projektów, #projekty budowlane, #ocena techniczna, #opis techniczny, #ekspertyza mykologiczna, #ekspertyza konstrukcyjna,, #optymalizacji projektu konstrukcyjnego konstrukcji drewnianej, #optymalizacja drewna, #rysunki montażowe konstrukcji drewnianej, #obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, #OZE, #magazyn energii, #Polska, #Nowy Sącz, #Stary Sącz, #Chełmiec, #Nawojowa, #Stary Sącz, #Piwniczna Zdrój, #Żegiestów, #Muszyna, #Krynica Zdrój, #Łabowa, #Grybów, #Gorlice, #Tarnów, #Brzesko, #Bochnia, #Kraków, #Myślenice, #Limanowa, #Mszana Dolna, #Nowy Targ, #Rabka, #Zakopane, #Krościenko, #Szczawnica, #Kraków, Świdermajer, #Kazimierz Dolny, #Iwonicz Zdrój, #małopolskie, #mazowieckie, #podkarpackie, #lubelskie, #podlaskie, #warmińskie, #pomorskie, #kujawsko-pomorskie, #zachodniopomorskie, #lubuskie, #wielkopolskie, #dolnośląskie, #opolskie, #łódzkie, #świętokrzyskie, #śląskie, #Małopolska, #Podhale, #Karpaty, #Beskidy, Tatry, #tatrzańskie
#in the harmony with nature, #passive frame houses made of certified wood, #natural insulation with healthy sheep wool, #structured reinforcement with composite materials, #restoration and conservation of monuments, #frame houses, #passive houses, #woodhouse, #frame house, #passive house, #canadian house, #prefabricated house, #energy-efficient house, #woodhouse, #wooden house, #natural house, #natural building materials, #prefabricated passive frame houses, #prefabricated wooden structures, #prefabricated roof trusses , #laminated glued timber roofs, #certified glued timber #GL, #BSH, #KVH, #wood for frame houses, #wooden facades, #Tatra’s profile, #larch facade, #trace, #terrace boards, #wooden shingle, #Kebony wood, #spruce wood, #larch wood, #wood protection, #wood fire protection, #fireproofing, #pressure impregnation, #pregnants for protection, #natural insulation made of sheep wool, #sheep’s wool, #acoustic insulation, #sheep wool rope for sealing door and window joinery, #sheep wool mats #motorhome insulation, #foamed glass, #foam glass, #thermal insulation paints, #composite bars, #structural reinforcement with composite materials, #composite fiber rods glass, #basalt fiber composite rods, #GFRP rods, #BFRP rods, #composite meshes, #composite profiles, #reinforcement, #composite, #composite beams, #composite tees, #composite flat bars, #composite shapes, #closed profiles composite, #composite pipes, #composite ties, #composite stirrups, #composite fasteners, #carbon tapes, #CFRP tapes, #carbon lamelles, #carbon meshes, #carbon mats, #renovation of monuments, #restoration works, #conservation workshop, #renovation of wooden architecture monuments, #renovation old railway buildings, #conservation program, #project adaptations, #construction projects, #technical assessment, #technical description, #mycological expertise, #construction expertise, #optimalization of the wooden structure construction project, #wood optimization, #assembly drawings of the wooden structure, #static and strength calculations, #OZE, #energy warehouse, #Poland, #Nowy Sącz, #EU, #Małopolska, #Carpathian mountains, #Tatra mountains#v súlade s prírodou, #pasívne rámové domy z certifikovaného dreva, #prírodná izolácia zo zdravej ovčej vlny, #štruktúrovaná výstuž z kompozitných materiálov, #obnova a konzervácia pamiatok, #rámové domy, #pasívne domy, #drevený dom, #rám dom, #pasívny dom, #kanadský dom, #montovaný dom, #energeticky efektívny dom, #drevený dom, #drevený dom, #prírodný dom, #prírodné stavebné materiály, #prefabrikované pasívne rámové domy, #prefabrikované drevené konštrukcie, #prefabrikovaná strecha, #lepené drevené strechy, #certifikované lepené drevo #GL, #BSH, #KVH, #drevo pre rámové domy, #drevené fasády, #Tatransky profil, #fasáda s verandou, #trace, #terasové dosky, #drevený šindeľ, #Kebónové drevo, #smrekové drevo, #smrekovcové drevo, #ochrana dreva, #ochrana pred požiarom dreva, #protipožiarna ochrana, #tlaková impregnácia, #ochrana rastlín, #prírodná izolácia z ovčej vlny, #ovčia vlna, #akustická izolácia, #lano z ovčej vlny na utesnenie dverových a okenných stolárstiev, #ona rohože z vlny #izolácia karavanu, #penové sklo, #penové sklo, #farby na tepelnú izoláciu, #kompozitné tyče, #konštrukčné vystuženie kompozitnými materiálmi, #sklo z kompozitných vlákien, #kompozitné tyče z čadičového vlákna, #tyče GFRP, #tyče BFRP , #kompozitné siete, #kompozitné profily, #výstuž, #kompozit, #kompozitné nosníky, #kompozitné odpaliská, #kompozitné ploché tyče, #kompozitné tovary, #kompozitný uzavretý profil, #kompozitné rúry, #kompozitné väzby, #kompozitné strmene, #kompozitné spojovacie prvky, #karbónové pásky, #pásky CFRP, #karbónové lamely, #uhlíkové siete, #uhlíkové rohože, #renovácia pamiatok, #reštaurátorské práce, #konzervátorská dielňa, #renovácia pamiatok drevenej architektúry, #ochranársky program, #projektové úpravy, #stavebné projekty, #technické zhodnotenie, #technický popis, #mykologické odborné znalosti, #stavebné skúsenosti, #optimalizácia projektu výstavby drevenej konštrukcie, #optimalizácia dreva, #montážne výkresy drevenej konštrukcie, #stat ic a silove výpočty, #OZE, #energeticky sklad, #Slovensko, #Poprad, Presov, #Bardejov, #Liptovsky Mikulas, #Stara Lubovla, #Kosice, #Kezmarok, #Zilina, #Banska Bystrica, #Tatranska Lomnica, #Strbske Pleso #EU, # Tatry

więcej...