BUDYNKI PASYWNE ZEROEMISYJNE standard ZEBEBUDYNKI PASYWNE ZEROEMISYJNE standard ZEBEW oparciu o założenia poprawy współczynnika oporu cieplnego przy jednoczesnym uzyskaniu dodatniego bilansu energetycznego propagujemy ideę PASYWNEGO BUDOWNICTWA ZEROEMISYJNEGO

Prowadzimy prace badawcze i doskonalimy rozwiązania do budownictwa ekologicznego. Mamy na uwadze zachowanie zasad zrównoważonego rozwoju.Współpracujemy z różnymi jednostkami naukowymi oraz wyspecjalizowanymi partnerami w zakresie bezpiecznych i trwałych konstrukcji, innowacyjnych instalacji jak i wykorzystania naturalnych materiałów.


Opracowujemy standard budownictwa zeroemisyjnego pod zastrzeżonym znakiem towarowym ZEBE. 

Proponowane standardy zakładają dostarczenie klientom częściowych systemów lub obiektów bezpiecznych dla zdrowia i środowiska, o niskich kosztach utrzymania, przy zachowaniu umiarkowanych początkowych nakładów inwestycji.


Standard ZEBE - ZDROWY, ENERGETYCZNY, BEZPIECZNY, EKONOMICZNY.

ZDROWY: 

 • wznoszenie konstrukcji z naturalnych materiałów przyjaznych człowiekowi, nadających się ponownego wykorzystania, które wytworzono bez niszczenia środowiska i przy znaczącym ograniczeniu emisji CO2,
 • naturalna wentylacja, dobre wygłuszenie, oświetlenie naturalnym światłem lub światłem zbliżonym do naturalnego
 • zmierzanie ku stworzeniu mikroklimatu wewnątrz pomieszczeń.

ENERGETYCZNY:

 • wysoka izolacyjność, 
 • wprowadzenie pasywnych przegród likwidujących straty ciepła,
 • wytwarzana w budynku energia elektryczna pochodzi z odnawialnych źródeł energii, 
 • przewyższa poziom zapotrzebowania budynku,
 • jest neutralna dla środowiska.

BEZPIECZNY:

 • budynek pozostaje neutralny dla środowiska i użytkowników,
 • komfortowy w użytkowaniu,
 • posiada systemy ochrony, monitoringu, a także wczesnego ostrzegania,
 • jest zabezpieczony przeciwogniowo,
 • inteligentnie zarządzany.

EKONOMICZNY:

 • zastosowane rozwiązania i materiały pozwalają na ograniczanie kosztu użytkowania budynku, 
 • zmniejszenie kosztów ubezpieczenia, czy ewentualnego kredytu,
 • stwarzają możliwość pozyskania dochodu z nadprodukcji energii  poprzez sprzedaż prosumencką do sieci energetycznej,
 • koszt wytworzenia nie odbiega od średnio-rynkowych cen budowy obiektów.

Wdrażamy wyniki prac naukowo-badawczych i gromadzonej myśli technologicznej w standardach ZEBE poprzez:

 • realizacje inwestycji budowlanych,
 • sprzedaż licencji i praw do rozwiązań (ich całości lub ich części) w standardzie ZEBE,
 • prowadzenie szkoleń,
 • sprzedaż urządzeń, materiałów budowlanych, elementów budowlanych związanych z systemami ZEBE,
 • prowadzenie szkoleń i instruktarzy,
 • prowadzenie analiz i oceny stanu obiektów budowlanych,
 • konsultacje wdrożeniowe,
 • inne prace, mające na celu efektywne wykorzystanie zgromadzonego potencjału.

Zapraszamy do udziału w przedsięwzięciu i stałej współpracy nad standardami ZEBE.BUDYNEK PASYWNY według Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego:

 • Zwarta bryła budynku i bardzo dobra termoizolacja - wszystkie elementy zewnętrznych przegród budynku są izolowane termicznie w takim stopniu, aby współczynnik U całej bryły budynku ze wszystkimi przegrodami zewnętrznymi nie przekraczał wartości 0,15 W/(m2K). 
 • Południowa orientacja i uwzględnienie problematyki zacieniania - pasywne wykorzystanie energii słonecznej jest znaczącym czynnikiem przy projektowaniu budynku pasywnego – wykorzystuje się do tego Pakiet do Projektowania Budynków Pasywnych PHPP. 
 • Energooszczędne – certyfikowane pasywne okna (oszklenie i ramy okienne) - okna (oszklenie i ramy) muszą mieć współczynniki U poniżej 0,80 W/(m2K), przy czym współczynniki G okien muszą wynosić około 50%.
 • Szczelność powietrzna przegród zewnętrznych budynku (powłoki) - Infiltracja powietrza przez nieszczelności połączeń przegród zewnętrznych musi być mniejszy od 0,6 h-1 objętości całego budynku na godzinę i certyfikowana przez Blower Door Test.
 • Pasywne podgrzewanie wstępne powietrza świeżego (zewnętrznego) - świeże powietrze zewnętrzne może być doprowadzane do budynku przez GWC rurowe, w których dochodzi do wymiany ciepła z gruntem. Powoduje to wstępne podgrzanie powietrza świeżego do temperatury powyżej 5°C, nawet w trakcie zimnych dni sezonu zimowego. 
 • Efektywny odzysk ciepła z powietrza usuwanego przy wykorzystaniu wymiennika ciepła powietrze-powietrze - większość ciepła obecnego w powietrzu usuwanym jest przekazywana do napływającego powietrza świeżego (sprawność odzysku ciepła powyżej 80%).
 • Zaopatrzenie w ciepłą wodę użytkową wykorzystujące odnawialne źródła energii - energię do przygotowania ciepłej wody użytkowej dostarczają kolektory słoneczne lub pompy ciepła.
 • Energooszczędny sprzęt gospodarstwa domowego - w domu pasywnym nieodzowne są urządzenia o niskim zużyciu energii (lodówki, kuchenki, zamrażarki, lampy, pralki, suszarki itd).

Zadaj pytanie:#w zgodzie z naturą, #pasywne domy szkieletowe z atestowanego drewna, #naturalna izolacja zdrową wełną owczą, #wzmocnienia strukturalne materiałami kompozytowymi, #renowacja i konserwacja zabytków, #domy szkieletowe, #domy pasywne, #dom z drewna, #dom szkieletowy, #dom pasywny, #kanadyjczyk, #dom prefabrykowany, #dom energooszczędny, #dom z drewna, #drewniany dom, #dom z naturalnych materiałów, #naturalne materiały budowlane, #prefabrykowane pasywne domy szkieletowe, #prefabrykowane konstrukcje drewniane, #wiązary dachowe prefabrykowane, #dachy z drewna klejonego, #atestowane drewno klejone #GL, #BSH, #KVH, #drewno na domy szkieletowe, #elewacje drewniane, #profil tatrzański, #elewacja z modrzewia, #taras, #deski tarasowe, #gont drewniany, #drewno Kebony, #drewno świerkowe, #drewno modrzewiowe, #ochrona drewna, #ochrona przeciwpożarowa drewna, #impregnacja przeciwogniowa, #impregnacja ciśnieniowa, #impregnaty do ochrony, #naturalna izolacja z wełny owczej, #wełna owcza, #izolacja akustyczna, #sznur z wełny owczej do uszczelniania stolarki otworowej, #maty z wełny owczej #izolacja kamperów, #szkło spienione, #szkło piankowe, #farby termoizolacyjne, #pręty kompozytowe, #wzmocnienia strukturalne za pomocą materiałów kompozytowych, #pręty kompozytowe z włókna szklanego, #pręty kompozytowe z włókna bazaltowego, #pręty GFRP, #pręty BFRP, #siatki kompozytowe, #profile kompozytowe, #zbrojenie , #kompozytowe, #dwuteowniki kompozytowe, #teowniki kompozytowe, #płaskowniki kompozytowe, #ceowniki kompozytowe, #profile zamknięte kompozytowe, #rury kompozytowe, #ściągi kompozytowe, #strzemiona kompozytowe, #łączniki kompozytowe, #taśmy węglowe, #taśmy CFRP, #lamelle węglowe#, siatki węglowe, maty węglowe, #renowacja zabytków, #prace konserwatorskie, #pracownia konserwatorska, #remonty zabytków architektury drewnianej, #remonty dworców kolejowych, #program konserwatorski, #adaptacje projektów, #projekty budowlane, #ocena techniczna, #opis techniczny, #ekspertyza mykologiczna, #ekspertyza konstrukcyjna,, #optymalizacji projektu konstrukcyjnego konstrukcji drewnianej, #optymalizacja drewna, #rysunki montażowe konstrukcji drewnianej, #obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, #OZE, #magazyn energii, #Polska, #Nowy Sącz, #Stary Sącz, #Chełmiec, #Nawojowa, #Stary Sącz, #Piwniczna Zdrój, #Żegiestów, #Muszyna, #Krynica Zdrój, #Łabowa, #Grybów, #Gorlice, #Tarnów, #Brzesko, #Bochnia, #Kraków, #Myślenice, #Limanowa, #Mszana Dolna, #Nowy Targ, #Rabka, #Zakopane, #Krościenko, #Szczawnica, #Kraków, Świdermajer, #Kazimierz Dolny, #Iwonicz Zdrój, #małopolskie, #mazowieckie, #podkarpackie, #lubelskie, #podlaskie, #warmińskie, #pomorskie, #kujawsko-pomorskie, #zachodniopomorskie, #lubuskie, #wielkopolskie, #dolnośląskie, #opolskie, #łódzkie, #świętokrzyskie, #śląskie, #Małopolska, #Podhale, #Karpaty, #Beskidy, Tatry, #tatrzańskie
#in the harmony with nature, #passive frame houses made of certified wood, #natural insulation with healthy sheep wool, #structured reinforcement with composite materials, #restoration and conservation of monuments, #frame houses, #passive houses, #woodhouse, #frame house, #passive house, #canadian house, #prefabricated house, #energy-efficient house, #woodhouse, #wooden house, #natural house, #natural building materials, #prefabricated passive frame houses, #prefabricated wooden structures, #prefabricated roof trusses , #laminated glued timber roofs, #certified glued timber #GL, #BSH, #KVH, #wood for frame houses, #wooden facades, #Tatra’s profile, #larch facade, #trace, #terrace boards, #wooden shingle, #Kebony wood, #spruce wood, #larch wood, #wood protection, #wood fire protection, #fireproofing, #pressure impregnation, #pregnants for protection, #natural insulation made of sheep wool, #sheep’s wool, #acoustic insulation, #sheep wool rope for sealing door and window joinery, #sheep wool mats #motorhome insulation, #foamed glass, #foam glass, #thermal insulation paints, #composite bars, #structural reinforcement with composite materials, #composite fiber rods glass, #basalt fiber composite rods, #GFRP rods, #BFRP rods, #composite meshes, #composite profiles, #reinforcement, #composite, #composite beams, #composite tees, #composite flat bars, #composite shapes, #closed profiles composite, #composite pipes, #composite ties, #composite stirrups, #composite fasteners, #carbon tapes, #CFRP tapes, #carbon lamelles, #carbon meshes, #carbon mats, #renovation of monuments, #restoration works, #conservation workshop, #renovation of wooden architecture monuments, #renovation old railway buildings, #conservation program, #project adaptations, #construction projects, #technical assessment, #technical description, #mycological expertise, #construction expertise, #optimalization of the wooden structure construction project, #wood optimization, #assembly drawings of the wooden structure, #static and strength calculations, #OZE, #energy warehouse, #Poland, #Nowy Sącz, #EU, #Małopolska, #Carpathian mountains, #Tatra mountains#v súlade s prírodou, #pasívne rámové domy z certifikovaného dreva, #prírodná izolácia zo zdravej ovčej vlny, #štruktúrovaná výstuž z kompozitných materiálov, #obnova a konzervácia pamiatok, #rámové domy, #pasívne domy, #drevený dom, #rám dom, #pasívny dom, #kanadský dom, #montovaný dom, #energeticky efektívny dom, #drevený dom, #drevený dom, #prírodný dom, #prírodné stavebné materiály, #prefabrikované pasívne rámové domy, #prefabrikované drevené konštrukcie, #prefabrikovaná strecha, #lepené drevené strechy, #certifikované lepené drevo #GL, #BSH, #KVH, #drevo pre rámové domy, #drevené fasády, #Tatransky profil, #fasáda s verandou, #trace, #terasové dosky, #drevený šindeľ, #Kebónové drevo, #smrekové drevo, #smrekovcové drevo, #ochrana dreva, #ochrana pred požiarom dreva, #protipožiarna ochrana, #tlaková impregnácia, #ochrana rastlín, #prírodná izolácia z ovčej vlny, #ovčia vlna, #akustická izolácia, #lano z ovčej vlny na utesnenie dverových a okenných stolárstiev, #ona rohože z vlny #izolácia karavanu, #penové sklo, #penové sklo, #farby na tepelnú izoláciu, #kompozitné tyče, #konštrukčné vystuženie kompozitnými materiálmi, #sklo z kompozitných vlákien, #kompozitné tyče z čadičového vlákna, #tyče GFRP, #tyče BFRP , #kompozitné siete, #kompozitné profily, #výstuž, #kompozit, #kompozitné nosníky, #kompozitné odpaliská, #kompozitné ploché tyče, #kompozitné tovary, #kompozitný uzavretý profil, #kompozitné rúry, #kompozitné väzby, #kompozitné strmene, #kompozitné spojovacie prvky, #karbónové pásky, #pásky CFRP, #karbónové lamely, #uhlíkové siete, #uhlíkové rohože, #renovácia pamiatok, #reštaurátorské práce, #konzervátorská dielňa, #renovácia pamiatok drevenej architektúry, #ochranársky program, #projektové úpravy, #stavebné projekty, #technické zhodnotenie, #technický popis, #mykologické odborné znalosti, #stavebné skúsenosti, #optimalizácia projektu výstavby drevenej konštrukcie, #optimalizácia dreva, #montážne výkresy drevenej konštrukcie, #stat ic a silove výpočty, #OZE, #energeticky sklad, #Slovensko, #Poprad, Presov, #Bardejov, #Liptovsky Mikulas, #Stara Lubovla, #Kosice, #Kezmarok, #Zilina, #Banska Bystrica, #Tatranska Lomnica, #Strbske Pleso #EU, # Tatry

więcej...