CHRONIĆ - KONSERWOWAĆ


 

WYTYCZNE DO PROWADZENIA PRAC KONSERWATORSKICH I IMPREGNACYJNYCH W ZABYTKOWYCH I OBIEKTACH ARCHITEKTURY DREWNIANEJ I. WYTYCZNE DO PROWADZENIA PRAC KONSERWATORSKICH I IMPREGNACYJNYCH W ZABYTKOWYCH OBIEKTACH ARCHITEKTURY DREWNIANEJ

Przeprowadzając prace konserwatorskie budynków drewnianych w skansenach: więźby dachowej, ścian, sufitów, podłóg i stolarki należy mieć na uwadze aspekt techniczny i estetyczny działań. Realizując zabiegi mające na celu skuteczne powstrzymanie postępującego procesu zniszczeń i zabezpieczenie obiektu przed dalszą destrukcją należy pamiętać, że nie powinny one wpływać na dawność i autentyczność obiektu.

We wszelkich pracach konserwatorskich należy postępować zgodnie z założeniami – Karty Weneckiej – która mówi że nie powinno się przeprowadzać rekonstrukcji zabytku - należy uszanować oryginalną substancję konstrukcji oraz materiały. Wszystkie nowo dodane elementy zabytkowego budynku powinny być rozróżnialne od oryginalnych. Tam, gdzie niemożliwe jest zastosowanie technologii tradycyjnych, dopuszczalne jest zastosowanie sprawdzonych technologii nowoczesnych. Fragmenty budowli pochodzące z wszystkich etapów powstawania powinny być chronione.

Ze wzglądu na specyfikę obiektów (drewniane, wielkogabarytowe) eksponowanych na wolnym powietrzu, a także w celu uzyskania jak największej skuteczności konieczne jest wykonanie zabiegów w okresie  od początku maja do końca sierpnia. Związane jest to z biologicznie określonym cyklem rozwojowym owadów a także, odpowiednimi temperaturami w jakich powinno się stosować środki biobójcze i impregnujące. Występujące przymrozki mogą powodować między innymi pękanie folii, osłabienie działania środka chemicznego, a co za tym idzie brak skuteczności zabiegów.


1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

1.1.      W procesie usuwania zielonych nawarstwień biologicznych i innych pozostałości organicznych z wodoodpornych powierzchni mineralnych jak i naturalnych oraz  zwalczania organizmów barwiących drewno typu glony i porosty prace konserwatorskie w zakresie odglonienia drewna lub kamienia należy wykonać środkiem do niszczenia glonów i porostów nie wymagającym intensywnego zmywania.

Metoda: szybkodziałający, gotowy do użycia, płynny preparat do odgloniania i usuwania zielonych nawarstwień biologicznych o odczynie od 7pH do 8pH (w temperaturze 20 stopni Celsjusza). Aplikowany konewką lub opryskiwaczem zgodnie z zaleceniami producenta.

Sposób postępowania: - dezynfekcja chemiczna metodą opryskania miejsc zaatakowanych przez glony, mchy i porosty środkiem do dezynfekcji.

Środek zwalczający glony, mchy i porosty nie może odbarwiać powierzchni, ani też wykluczać środków ochrony przeciw pożarowej, anastępnie środków impregnujących, biobójczych i hydrofobizujących.

- po wysuszaniu, mechaniczne oczyszczenie powierzchni drewna miękkimi szczotkamiw celu usunięcia pozostałości po grzybach i glonach.

- delikatne przemycie powierzchni drewna wodą z detergentem (0,1% roztwór w wodzie) w celu usunięcia brudu i kurzu.

- wysuszenie powierzchni drewna.

1.2. Mechaniczne oczyszczenie powierzchni: w zależności od stopnia konieczności usunięcia nalotów:

1.2.1.- dla powierzchni nie zabezpieczonych uprzednio impregnatami chemicznymi:

- umycie lub / i,

- szczotkowanie (szczotka ryżowa miękka lub szczotka ryżowa średnio-twardalub szczotka ryżowa twarda lub szczotka mosiężna) lub / i,

- drobnoziarnista gąbka szlifierska lub / i,

- wełna stalowa,

1.2.2.- dla powierzchni zabezpieczonych uprzednio impregnatami chemicznymi:

- drobnoziarnista, średnioziarnista, gruboziarnista gąbka szlifierska lub / i,

- drobnoziarnisty, średnioziarnisty, gruboziarnisty papier ścierny lub / i,

- cykliny do drewna,

- wełna stalowa,

- piaskowanie (dobór materiału ściernego dostosowanego indywidualnie) lub/ i,

- sodowanie.


2. ZAHAMOWANIE BIOLOGICZNYCH PROCESÓW DESTRUKCJI DREWNA (GRZYBY, OWADY) W ZALEŻNOŚCI OD INTENSYWNOŚCI WYSTĘPOWANIA SZKODNIKÓW OWADZICH

2. 1. Zwalczanie owadów - metoda iniekcyjna, polegająca na wykonaniuotworów i wstrzyknięciu lub grawitacyjnym wprowadzeniu płynnego, rozpuszczalnikowego, o słabym zapachu środka owadobójczego, który penetruje drewno do 8 cm2 wokół otworu i skutecznie powoduje niszczenie owadów. Wyklucza się stosowanie środków o działaniu doraźnym. Aplikowany środek musi posiadać funkcję oddziaływania bezpośredniego i zarazem profilaktycznego. W procesie zwalczania owadów – technicznych szkodników drewna takich jak: spuszczel pospolity, miazgowiec brunatny, kołatek, tykotek pstry w postaci zarówno larw jak i postaci dojrzałych zastosowany środek musi działać skutecznie, w sposób ciągły i obejmować wszystkie stadia rozwoju owadów.

Metoda: szybko działający, gotowy do użycia środek, zawierający substancje biobójcze oparte na permetrynie - do zwalczania szkodników drewna takich jak spuszczel pospolity i kołatek, jednocześnie skutecznie zapobiegający nowym atakom owadów w nośnych i usztywniających elementach budowlanych jak: więźby dachowe, belki, podłogi. Aplikowany poprzez: smarowanie pędzlem, nasycanie przez nawierty, natrysk – zgodnie z zaleceniami producenta. Dopuszczony do stosowania na zewnątrz w obiektów jak i w pomieszczeniach zamkniętych dziennego pobytu ludzi lub w otaczających je ścianach, sufitach albo podłogach. Aplikowany środek musi wyschnąć w ciągu 1 tygodnia i nie może wykluczać późniejszego nałożenia wapna bielonego, farb, lakierów lub innych środków tworzących powłokę ogniotrwałą.

Sposób postępowania: -dezynsekcja metodą iniekcyjną miejsc o szczególnym nasileniu czynnych żerowisk,polegająca na wykonaniu otworów i wstrzyknięciu lub grawitacyjnym wprowadzeniu środka owadobójczego.

Środek zwalczający owady, głęboko penetrujący, bezbarwny, bezwonny, nieszkodliwy dla ludzi. Zafoliowanie zdezynsekowanych miejsc na okres zalecany przez producenta preparatu - w celu spowolnienia parowania rozpuszczalników. Środek owadobójczy głęboko penetrujący, nie może wykluczać środków ochrony przeciw pożarowej, anastępnie środków impregnujących, biobójczych i hydrofobizujących.


2. 2. Zwalczanie owadów - metoda nakładania powierzchniowego płynnymi, bezbarwnymi środkami rozpuszczalnikowymi, penetrującymi drewno, hydrofobowych, skutecznie niszczących owady i zabezpieczających przed ponownym atakiem owadów i grzybów. Aplikowany środek musi posiadać funkcję oddziaływania bezpośredniegoi zarazem profilaktycznego. W procesie zwalczania owadów – technicznych szkodników drewna takich jak: spuszczel pospolity, miazgowiec brunatny, kołatek, tykotek pstry w postaci zarówno larw jak i postaci dojrzałych zastosowany środek musi działać skutecznie w sposób ciągły i obejmować wszystkie stadia rozwoju owadów.

Metoda: płynny, bezwonny, bezbarwny gotowy do użycia o długotrwałej skuteczności, o dobrych zdolnościach sieciujących, szybko i głęboko wnikający w drewno środek do zwalczania szkodników niszczących drewno, zawierający biobójcze substancje na bazie tebukonazolu i permetryny do zwalczania już obecnych insektów takich jak spuszczel pospolity i kołatek w zabudowanych elementach drewnianych, przy jednoczesnej skuteczności ochrony zapobiegawczej przed insektami niszczącymi drewno. Środek do zwalczania insektów w nośnych i nie nośnych elementach drewnianych, do stosowania w pomieszczeniach mających charakter mieszkalny jak i na zewnątrz. Aplikowany środek musi wyschnąć w ciągu 1 tygodnia i nie może wykluczać późniejszego nałożenia wapna bielonego, farb, lakierów lub innych środków tworzących powłokę ogniotrwałą. Aplikowanie przez: smarowanie pędzlem, nasycanie przez wywiercone otwory, zraszanie – zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowany środek nie może wkluczać późniejszego malowania wapnem bielonym, farbami, lakierami i lazurami pod odparowaniu preparatu.

Sposób postępowania: - dezynsekcja ścian z czynnymi żerowiskamiowadów metodą smarowania pędzlem lub opryskania - do momentu wchłaniania środka przez drewno. Środek zwalczający owady, głęboko penetrujący, bezbarwny, bezwonny, nieszkodliwy dla ludzi.

Zafoliowanie zdezynsekowanych miejsc na okres zalecany przez producenta preparatu - w celu spowolnienia parowania rozpuszczalników, a co za tym idzie migracji środka na zewnątrz Środek nie może wykluczać środków ochrony przeciw pożarowej, anastępnie środków impregnujących, biobójczych i hydrofobizujących.

- impregnacja drewnaśrodkiem penetrującym wewnątrz i na zewnątrz, wykazującym zdolność do migrowania i utrwalania się w drewnie, tworzącym warstwę hydrofobową przepuszczalną dla gazów-pary wodnej, nie zmieniającym kolorystyki drewna, matowym, nie agresywnym w stosunku do metali, na zewnątrz niewymywalnym.


Spuszczel pospolity

Larwa

Wygląd zaatakowanego drewna

Miazgowiec brunatny

Larwa

Wygląd zaatakowanego drewna

Kołatek

Larwa

Wygląd zaatakowanego drewna

Tykotek pstry

Larwa

Wygląd zaatakowanego drewna

2. 3. Zwalczanie grzybów niszczących drewno. W procesie zwalczania grzybów powodujących rozkład brunatny drewna należy określić zakres uszkodzeń, usunąć grzybnię, owocniki i porażone drewno do 1 m od ostatniego widocznego ataku grzybów. Następnie uzupełnić ubytki zaimpregnowanym drewnem i masami wzmacniającymi drewno na bazie żywic poliuretanowych. W procesie zwalczania grzybów takich jak grzyb domowy właściwy, grzyb domowy biały, grzyb piwniczny itd. niezbędne jest przeprowadzenie dezynfekcji płynnym bezbarwnym, bezzapachowym impregnatem do zapobiegania przerastania grzyba domowego, o odczynie pH 7-8 elementów budowlanych np. podmurówek, piwnic, ścianek pozostających w budynku, a w których znajdować się mogą zarówno zarodniki jak i sznury grzybniowe.

Metoda: środek do zwalczania grzyba domowego zawiera substancje biobójcze na bazie benzylu-C12-18-alkildimethyl, chlorków i poliboranu sodowego. Musi charakteryzować się wysoką skutecznością w zwalczaniu grzyba domowego z jednoczesnym zapobiegawczym działaniem przeciw rozrastaniu się grzyba, przeznaczony do stosowania w zamkniętych pomieszczeniach jak i na zewnątrz - przy ofoliowaniu obiektu. Aplikacja: smarowanie pędzlem, natrysk, nasączanie, wtłaczanie pod ciśnieniem lub do wykonania metody pianowej – zgodnie z zaleceniami producenta.

Sposób postępowania: - dezynfekcja chemiczna metodą opryskania miejsc zaatakowanych przez grzyby środkiem do dezynfekcji grzybów.

Środek zwalczający grzyby, nie może odbarwiać powierzchni, ani też wykluczać środków ochrony przeciw pożarowej, anastępnie środków impregnujących, biobójczych i hydrofobizujących.


2. 4. Zwalczanie grzybów pleśniowych. Powierzchnie zaatakowane przez grzyby pleśniowe należy poddać dezynfekcji specjalnymi środkami chemicznymi do zwalczania pleśni i usuwania niepożądanych nawarstwień biologicznych.

Metoda: wodny środek do usuwania niepożądanych osadów na bazie podchlorynu sodowego, pochodnych halogenowych, stabilizatorów, środków powierzchniowo czynnych i rozpuszczalników. Środek powinien posiadać odczyn od 11pH do 12pH. Środek musi szybko i trwale usuwać pleśnie i ich ogniska, glony, grzyby, mchy, bakterie oraz zapach zgnilizny. Aplikacja przez spryskiwanie – zgodnie z zaleceniami producenta.

Sposób postępowania: - dezynfekcja chemiczna metodą opryskania miejsc zaatakowanych przez grzyby pleśniowe środkiem do dezynfekcji grzybów pleśniowych.

Środek zwalczający grzyby pleśniowe, nie może odbarwiać powierzchni, ani też wykluczać środków ochrony przeciw pożarowej, a następnie środków impregnujących, biobójczych i hydrofobizujących.


Grzyb domowy właściwy - owocnik

Wygląd zaatakowanego drewna

Zwalczanie grzyba domowego

Zwalczanie grzyba domowego

Grzyb domowy biały - owocnik

Wygląd zaatakowanego drewna

Grzyb piwniczny

Owocnik

Wygląd zaatakowanego drewna

Niszczyca - owocnik

Wygląd zaatakowanego drewna

Ekspansywny grzyb domowy - owocnik

Wygląd zaatakowanego drewna

Brunatny rozkład drewno

Wygląd zaatakowanego drewna

Sinizna - owocnik

Wygląd zaatakowanego drewna

2. 5.     Zahamowanie destrukcji – zabezpieczenie przed wilgocią. Po odkryciu poszycia dachowego oraz w miejscach połączeń ciesielskich, ale nie w strefie rozciąganej elementów nośnych, w miejscach trudno - dostępnych gdzie może występować zawilgocenie, przed ponownym położeniem pokrycia zastosowanie środka w postaci sprasowanych soli na bazie boru, który będzie zmagazynowany w drewnie i uaktywni się pod wpływem wilgoci i będzie zapobiegał przeciw atakom grzybów w miejscach narażonych na wilgoć.

Metoda: sprasowana sól na bazie boru do zwalczania grzybów w drewnie do stosowania wszędzie tam, gdzie konieczna jest ochrona miejsc narażonych na działanie wilgoci, tzn. końce belek, podwaliny, i inne elementy drewniane, narażone na wilgoć podciągającą. Środek musi szybo działać w wilgotnym materiale, elipsoidalnie oraz zapobiegawczo przeciw niszczącym drewno grzybom i insektom. Aplikacja przez wiercenie otworów – zgodnie z zaleceniami producenta.

Sposób postępowania: zabezpieczenie miejsc trudno dostępnych połączeń ciesielskich pod poszyciem dachowym, po jego odkryciu, przez zastosowanie środka w postaci sprasowanych soli na bazie boru, który zmagazynowany w drewnie, uaktywnia się pod wpływem wilgoci i zapobiega przeciw atakom grzybów w miejscach narażonych na wilgoć.


3. WZMOCNIENIE DREWNA

3. 1. Flekowanie drewna. Rekonstrukcja elementów budowlanych w miejscach ze znaczną destrukcją drewna w połączeniu ze środkami wzmacniającymi drewno na bazie żywic poliuretanowych mieszanych z trocinami pozyskanymi z wyciętych elementów podlegających wzmacnianiu - w celu uzupełnienia ubytków. Zastosowane masy uzupełniające na bazie żywic poliuretanowych muszą posiadać możliwość doprowadzenia do powierzchniowego scalenia kolorystycznego wzmacnianego elementu.

Metoda:

- poliuretanowy środek penetrujący drewno, stosowany przy wzmacnianiu i stabilizowaniu powierzchni drewnianych wewnątrz i na zewnątrz, zaatakowanych przez grzyby lub owady, hamujący dalszy wzrost niszczących drewno grzybów jak i uniemożliwiony ponowny atak insektów. Środek musi głęboko wnikać w drewno wzmacniając pozostawioną przez insekty mączkę drzewną. Aplikacja iniekcja – zgodnie z zaleceniami pro,ducenta. Stosowany środek nie może wkluczać późniejszego malowania wapnem bielonym, farbami, lakierami i lazurami oraz scalenia kolorystycznego,

- bezrozpuszczalnikowy naturalny, jasny o słabym zapachu składnik żywiczny i specjalnie suszone trociny do zabiegów związanych z uzupełnianiem ubytków drewna stosowany w elementach konstrukcyjnych tam gdzie niezbędne są zabiegi związane z uzupełnianiem ubytków drewna w celu odtworzenia wymiarów i wytrzymałości na ściskanie. Środek musi charakteryzować się niewielkim ciężarem właściwym i dobrą przepuszczalnością pary wodnej wykluczającą tworzenie skupisk wilgoci. Musi nadawać się do uzupełniania drewna tam gdzie elementy drewniane zostały zniszczone przez owady i muszą być poddane procesowi odtworzenia wytrzymałości na ściskanie bez konieczności usuwania zniszczonych partii drewna. Środek musi charakteryzować się wytrzymałością na ściskanie nie mniejszą niż 18N/mm2 oraz wytrzymałością na zginanie nie mniejszą niż 15N/mm2, moduł sprężystości nie mniej niż 4000N/mm2. Uzupełnione elementy budowlane muszą zachować przepuszczalność pary wodnej (współczynnik oporu dyfuzji: μ = 30), dzięki czemu nie będzie dochodziło do tworzenia skupisk wilgoci. Aplikacja– zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowany środek nie może wkluczać późniejszego malowania wapnem bielonym, farbami, lakierami i lazurami oraz scalenia kolorystycznego,

- jednoskładnikowy, bezbarwny, nie plamiący, nie spływający, elastyczny klej poliuretanowy stosowany do wklejania łączonych elementów działający w temperaturach -30 do + 80 stopni Celsjusza oraz odporny na ściskanie > 10N/mm2, do stosowania na zewnątrz i wewnątrz o konsystencji pasty, wykazujący dużą siłę sklejenia po ściśnięciu łączonych elementów oraz dobrze wypełniający nierówności. Aplikacja  – zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowany środek nie może wkluczać późniejszego malowania wapnem bielonym, farbami, lakierami i lazurami oraz scalenia kolorystycznego. Sposób postępowania: flekowanie zniszczonych fragmentów drewna w miejscach ze znaczną destrukcją, lub wymiana pojedynczych elementów ze względów konstrukcyjnych (np. zużytych łat) z respektowaniem warunków historycznych i estetycznych ( te same gatunki drewna, kierunek słojów, tradycyjne złącza, itp.).   - w miejscach widocznych wpływających na stan historyczny i estetykę odbioru, po uzgodnieniu ze zleceniodawcą – scalenie kolorystyczne nowych elementów.


4. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DREWNA

4. 1. Ochrona przeciwpożarowa drewna podlegającemu konserwacji (elementy budowlane nie podlegające rozbiórce i wymianie) polegająca na doprowadzeniu drewna przy malowaniu ręcznym impregnatem opóźniającym palność drewna do stopnia pozwalającego osiągnąć trudno-zapalności wg klasy C-s2-d0 systemem wodorozcieńczalnym, nie zmieniającym kolorystyki drewna, który nie pęka, ani się nie łuszczy oraz można stosować go wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

4. 2. Ochrona przeciwpożarowa drewna podlegającemu rekonstrukcji (elementy budowlane podlegające wymianie – w tym: gontu dachowego, więźby dachowej,  elementów okładzin drewnianych) polegająca na doprowadzeniu drewna przy impregnacji ciśnieniowej impregnatem opóźniającym palność drewna do stopnia pozwalającego osiągnąć trudno-zapalności wg klasy B-s2-d0 systemem wodorozcieńczalnym, nie zmieniającym kolorystyki drewna, który nie pęka, ani się nie łuszczy oraz można stosować go wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Metoda:

- drewno podlegające konserwacji: wodorozcieńczalny, bezbarwny, nie barwiący drewna, po wyschnięciu bez zapachu, gotowy do użycia, nie zawierający boru preparat na bazie soli ognioochronnych, do impregnacji drewna wg normy EN 13501-1, do stosowania we wnętrzach na zewnątrz - na otwartej przestrzeni. Środek ogniochronny do drewna, poprawiający reakcję litego drewna świerkowego i jodłowego na ogień. odpowiadający klasie materiału budowlanego C-s2, d0 wg DIN EN 113501-1 (analogicznie do DIN 4102, B1 – trudno-zapalne. Aplikacja: smarowanie, malowanie, natrysk – zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowany środek nie może wkluczać późniejszego malowania wapnem bielonym, farbami, lakierami i lazurami oraz scalenia kolorystycznego. 

Sposób postępowania: zabezpieczenie przeciwpożarowe, metodą malowania, polegające na doprowadzeniu drewna do stopnia trudno-zapalności wg klasy C-s2-d0 środkiem nie zmieniającym kolorystyki drewna, matowym, który można stosować wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Preparat nie może wykluczać środków impregnujących, biobójczych i hydrofobizujących.

- drewno podlegające rekonstrukcji: wodorozcieńczalny, nie barwiący drewna, po wyschnięciu bez zapachu, nie zawierający boru preparat na bazie soli ognioochronnych, do impregnacji drewna wg normy EN 13501-1, do stosowania we wnętrzach na zewnątrz - na otwartej przestrzeni.Środek ogniochronny do drewna, poprawiający reakcję litego drewna świerkowego i jodłowego na ogień. odpowiadający klasie materiału budowlanego B-s2, d0 wg DIN EN 113501-1 (analogicznie do DIN 4102, B1 – trudno-zapalne. Aplikacja: ciśnieniowa w kotłach – zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowany środek nie może wkluczać późniejszego malowania wapnem bielonym, farbami, lakierami i lazurami oraz scalenia kolorystycznego.

Sposób postępowania:- zabezpieczenie przeciwpożarowe, metodą ciśnieniową w kotłach, polegające na doprowadzeniu drewna do stopnia trudno-zapalności wg klasy B-s2-d0 środkiem nie zmieniającym kolorystyki drewna, matowym, który można stosować wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Preparat nie może wykluczać środków impregnujących, biobójczych i hydrofobizujących.

- drewno podlegające rekonstrukcji i konserwacji pokryte wapnem bielonym: prawdziwa, matowa, wysokiej jakości farba mineralna oparta na węglanie wapnia pochodzenia naturalnego o właściwościach niepalności, nie zawierająca rozcieńczalników i środków zmiękczających, bez konserwantów, do stosowania w konserwacji zabytków wewnątrz i na zewnątrz obiektów, o wysokiej odporności na zmiany typu zamrażanie i rozmrażanie oraz ochronę przed grzybami i pleśnią. Środek musi być aktywny kapilarnie, wykazywać wysoką przyczepność, przepuszczalny dla pary wodnej o współczynniku sd < 0,01 m, odczyn zasadowy, poniżej 11pH, naturalnie antyseptyczny, bezpieczny dla alergików. 

Aplikacja: malowanie, natrysk, szpachlowanie – zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowany środek nie może łuszczyć się posiadać możliwość wykonania scalenia kolorystycznego.

5. OCHRONA BIOLOGICZNA DREWNA

5. 1. Zastosowanie profilaktycznej warstwy środka wodorozcieńczalnego przed atakiem owadów i grzybów, służących do zastosowań na zewnątrz i do wewnątrz.

5. 2. Od zewnątrz powierzchnia drewna musi być zabezpieczona przeciw wypłukiwaniu i przeciw promieniowaniu UV, hydrofobowa w wersjach kolorystycznych:

  • bezbarwna,
  • lazurująca,
  • kolor kryjący,
  • farba wapienna. 

Metoda:

- profilaktyczna ochrony przed zgnilizną i sinizną środkiem: płynnym, wodnym, bezbarwnym, gotowym do użycia, dobrze penetrującym podłoże, na bazie oleju lnianego do stosowania na zewnątrz w szczególności w obszarach przekroju czołowego. Aplikacja: malowanie, natrysk – zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowany środek musi być zgodny z preparatem ogniochronnym, mieść dobrą przyczepność, nie łuszczyć się oraz posiadać możliwość wykonania scalenia kolorystycznego,

- wierzchnia warstwa ochronna powłoki środkiem: cienkowarstwowa, wodna, akrylowa lazura bezbarwna albo lazurująca kolorem lub cienkowarstwowa, wodna, akrylowa farba kryjąca – w zależności od rodzaju pokrycia obiektu, do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz, chroniąca przed promieniowaniem UV. Aplikacja: malowanie, natrysk – zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowany środek musi być zgodny z preparatem ogniochronnym, mieść dobrą przyczepność, nie łuszczyć się oraz posiadać możliwość wykonania scalenia kolorystycznego,

- wierzchnia kryjąca warstwa ochronna powłoki malarskiej środkiem: prawdziwa, matowa, wysokiej jakości farba mineralna oparta na wapnie dyspergowanym (węglan wapnia pochodzenia naturalnego), nie zawierająca krzemianów, biocydów i fungicydów, nie zawierająca dodatku spoiw organicznych ani dwutlenku tytanu, nie zawierająca rozcieńczalników i środków zmiękczających, bez konserwantów, do stosowania w konserwacji zabytków wewnątrz i na zewnątrz obiektów, o wysokiej odporności na zmiany typu zamrażanie i rozmrażanie oraz ochronę przed grzybami i pleśnią. Środek musi być aktywny kapilarnie, wykazywać wysoką przyczepność, przepuszczalny dla pary wodnej o współczynniku sd < 0,01 m, odczyn zasadowy, poniżej 11pH, naturalnie antyseptyczna, bezpieczna dla alergików. Środek musi mieć przy malowaniu funkcję rozciągnięcia do zerowej grubości. Środek musi mieć funkcję barwienia pigmentami odpornymi na alkalia. Aplikacja: malowanie, natrysk, szpachlowanie – zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowany środek musi być zgodny z preparatem ogniochronnym, nie łuszczyć się oraz posiadać możliwość wykonania scalenia kolorystycznego.


II. ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO

1. Stosowane preparaty są środkami chemicznymi, jednak biodegradowalnymi środkami chemicznymi.

2. Przy wykonaniu prac zabezpieczających zgodnie z postępowaniem określonym w kartach charakterystyki każdego z preparatów uniemożliwia się przedostanie substancji chemicznych do otoczenia.

3. Preparaty chemiczne posiadają ciekły stan skupienia przez co ich działanie na środowisko jest zdecydowanie mniejsze niż innych środków gazowych.

4. Wprowadzenie cieczy do materiału podlegającemu impregnacji w sposób relatywnie trwały eliminuje czynniki destrukcyjne ograniczając ilość i wielokrotność innych preparatów, które należałoby zastosować w kolejnych latach cyklu impregnacji.

5. Zastosowanie nowego materiału zabezpieczonego uprzednio ciśnieniowo jednoznacznie korzystnie wpływa na środowisko, albowiem czynność impregnacji nie odbywa się na obiekcie, ale poza nim.III. PODSUMOWANIE

Materiały pomocnicze opracowano na podstawie:

  • artykułu Konserwacja drewna zabytkowego w Polsce J. Ważny, W. Kurpik, Nauka 1/2005
  • kart charakterystyki producenta impregnatów do ochrony drewna - firmy Remmers

Zadaj pytanie:#w zgodzie z naturą, #pasywne domy szkieletowe z atestowanego drewna, #naturalna izolacja zdrową wełną owczą, #wzmocnienia strukturalne materiałami kompozytowymi, #renowacja i konserwacja zabytków, #domy szkieletowe, #domy pasywne, #dom z drewna, #dom szkieletowy, #dom pasywny, #kanadyjczyk, #dom prefabrykowany, #dom energooszczędny, #dom z drewna, #drewniany dom, #dom z naturalnych materiałów, #naturalne materiały budowlane, #prefabrykowane pasywne domy szkieletowe, #prefabrykowane konstrukcje drewniane, #wiązary dachowe prefabrykowane, #dachy z drewna klejonego, #atestowane drewno klejone #GL, #BSH, #KVH, #drewno na domy szkieletowe, #elewacje drewniane, #profil tatrzański, #elewacja z modrzewia, #taras, #deski tarasowe, #gont drewniany, #drewno Kebony, #drewno świerkowe, #drewno modrzewiowe, #ochrona drewna, #ochrona przeciwpożarowa drewna, #impregnacja przeciwogniowa, #impregnacja ciśnieniowa, #impregnaty do ochrony, #naturalna izolacja z wełny owczej, #wełna owcza, #izolacja akustyczna, #sznur z wełny owczej do uszczelniania stolarki otworowej, #maty z wełny owczej #izolacja kamperów, #szkło spienione, #szkło piankowe, #farby termoizolacyjne, #pręty kompozytowe, #wzmocnienia strukturalne za pomocą materiałów kompozytowych, #pręty kompozytowe z włókna szklanego, #pręty kompozytowe z włókna bazaltowego, #pręty GFRP, #pręty BFRP, #siatki kompozytowe, #profile kompozytowe, #zbrojenie , #kompozytowe, #dwuteowniki kompozytowe, #teowniki kompozytowe, #płaskowniki kompozytowe, #ceowniki kompozytowe, #profile zamknięte kompozytowe, #rury kompozytowe, #ściągi kompozytowe, #strzemiona kompozytowe, #łączniki kompozytowe, #taśmy węglowe, #taśmy CFRP, #lamelle węglowe#, siatki węglowe, maty węglowe, #renowacja zabytków, #prace konserwatorskie, #pracownia konserwatorska, #remonty zabytków architektury drewnianej, #remonty dworców kolejowych, #program konserwatorski, #adaptacje projektów, #projekty budowlane, #ocena techniczna, #opis techniczny, #ekspertyza mykologiczna, #ekspertyza konstrukcyjna,, #optymalizacji projektu konstrukcyjnego konstrukcji drewnianej, #optymalizacja drewna, #rysunki montażowe konstrukcji drewnianej, #obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, #OZE, #magazyn energii, #Polska, #Nowy Sącz, #Stary Sącz, #Chełmiec, #Nawojowa, #Stary Sącz, #Piwniczna Zdrój, #Żegiestów, #Muszyna, #Krynica Zdrój, #Łabowa, #Grybów, #Gorlice, #Tarnów, #Brzesko, #Bochnia, #Kraków, #Myślenice, #Limanowa, #Mszana Dolna, #Nowy Targ, #Rabka, #Zakopane, #Krościenko, #Szczawnica, #Kraków, Świdermajer, #Kazimierz Dolny, #Iwonicz Zdrój, #małopolskie, #mazowieckie, #podkarpackie, #lubelskie, #podlaskie, #warmińskie, #pomorskie, #kujawsko-pomorskie, #zachodniopomorskie, #lubuskie, #wielkopolskie, #dolnośląskie, #opolskie, #łódzkie, #świętokrzyskie, #śląskie,  #Małopolska, #Podhale, #Karpaty, #Beskidy, Tatry, #tatrzańskie
#in the harmony with nature, #passive frame houses made of certified wood, #natural insulation with healthy sheep wool, #structured reinforcement with composite materials, #restoration and conservation of monuments, #frame houses, #passive houses, #woodhouse, #frame house, #passive house, #canadian house, #prefabricated house, #energy-efficient house, #woodhouse, #wooden house, #natural house, #natural building materials, #prefabricated passive frame houses, #prefabricated wooden structures, #prefabricated roof trusses , #laminated glued timber roofs, #certified glued timber #GL, #BSH, #KVH, #wood for frame houses, #wooden facades, #Tatra’s profile, #larch facade, #trace, #terrace boards, #wooden shingle, #Kebony wood, #spruce wood, #larch wood, #wood protection, #wood fire protection, #fireproofing, #pressure impregnation, #pregnants for protection, #natural insulation made of sheep wool, #sheep’s wool, #acoustic insulation, #sheep wool rope for sealing door and window joinery, #sheep wool mats #motorhome insulation, #foamed glass, #foam glass, #thermal insulation paints, #composite bars, #structural reinforcement with composite materials, #composite fiber rods glass, #basalt fiber composite rods, #GFRP rods, #BFRP rods, #composite meshes, #composite profiles, #reinforcement, #composite, #composite beams, #composite tees, #composite flat bars, #composite shapes, #closed profiles composite, #composite pipes, #composite ties, #composite stirrups, #composite fasteners, #carbon tapes, #CFRP tapes, #carbon lamelles, #carbon meshes, #carbon mats, #renovation of monuments, #restoration works, #conservation workshop, #renovation of wooden architecture monuments, #renovation old railway buildings, #conservation program, #project adaptations, #construction projects, #technical assessment, #technical description, #mycological expertise, #construction expertise, #optimalization of the wooden structure construction project, #wood optimization, #assembly drawings of the wooden structure, #static and strength calculations, #OZE, #energy warehouse, #Poland, #Nowy Sącz, #EU, #Małopolska, #Carpathian mountains, #Tatra mountains#v súlade s prírodou, #pasívne rámové domy z certifikovaného dreva, #prírodná izolácia zo zdravej ovčej vlny, #štruktúrovaná výstuž z kompozitných materiálov, #obnova a konzervácia pamiatok, #rámové domy, #pasívne domy, #drevený dom, #rám dom, #pasívny dom, #kanadský dom, #montovaný dom, #energeticky efektívny dom, #drevený dom, #drevený dom, #prírodný dom, #prírodné stavebné materiály, #prefabrikované pasívne rámové domy, #prefabrikované drevené konštrukcie, #prefabrikovaná strecha, #lepené drevené strechy, #certifikované lepené drevo #GL, #BSH, #KVH, #drevo pre rámové domy, #drevené fasády, #Tatransky profil, #fasáda s verandou, #trace, #terasové dosky, #drevený šindeľ, #Kebónové drevo, #smrekové drevo, #smrekovcové drevo, #ochrana dreva, #ochrana pred požiarom dreva, #protipožiarna ochrana, #tlaková impregnácia, #ochrana rastlín, #prírodná izolácia z ovčej vlny, #ovčia vlna, #akustická izolácia, #lano z ovčej vlny na utesnenie dverových a okenných stolárstiev, #ona rohože z vlny #izolácia karavanu, #penové sklo, #penové sklo, #farby na tepelnú izoláciu, #kompozitné tyče, #konštrukčné vystuženie kompozitnými materiálmi, #sklo z kompozitných vlákien, #kompozitné tyče z čadičového vlákna, #tyče GFRP, #tyče BFRP , #kompozitné siete, #kompozitné profily, #výstuž, #kompozit, #kompozitné nosníky, #kompozitné odpaliská, #kompozitné ploché tyče, #kompozitné tovary, #kompozitný uzavretý profil, #kompozitné rúry, #kompozitné väzby, #kompozitné strmene, #kompozitné spojovacie prvky, #karbónové pásky, #pásky CFRP, #karbónové lamely, #uhlíkové siete, #uhlíkové rohože, #renovácia pamiatok, #reštaurátorské práce, #konzervátorská dielňa, #renovácia pamiatok drevenej architektúry, #ochranársky program, #projektové úpravy, #stavebné projekty, #technické zhodnotenie, #technický popis, #mykologické odborné znalosti, #stavebné skúsenosti, #optimalizácia projektu výstavby drevenej konštrukcie, #optimalizácia dreva, #montážne výkresy drevenej konštrukcie, #stat ic a silove výpočty, #OZE, #energeticky sklad, #Slovensko, #Poprad, Presov, #Bardejov, #Liptovsky Mikulas, #Stara Lubovla, #Kosice, #Kezmarok, #Zilina, #Banska Bystrica, #Tatranska Lomnica, #Strbske Pleso #EU, # Tatry

więcej...