PL    EN    SK

STAVEBNÍCTVO, INOVÁCIE, RENOVÁCIE, OBCHODSTAVEBNÍCTVO - pasívne konštrukcie

Sme stavebná firma, ktorá sa už mnoho rokov zaoberá výstavbou energoúsporných a k ľuďom priateľských objektov. Činnosť vykonávame  podľa štandardov vyváženej architektúry, kde projektant vytvára priestorové a efektívne formy na základe bezpečných a trvalých konštrukčných riešení.

Počas práce sa snažíme o racionálne využívanie surovín a materiálov, úsporu energií  alebo spotreby vody, čím obmedzujeme negatívny vplyv na životné prostredie a súčasne zabezpečujeme vysokú kvalitu a užívateľský komfort. Naše referenčné objekty sa nachádzajú v Poľsku, Nórsku, Škótsku, Nemecku, Francúzsku a v Portugalsku. Riadne a včas vykonávame zverené práce. Individuálnym prístupom ku každej objednávke od momentu projektovania až po záverečné prevzatie dbáme ako o spoľahlivosť prefabrikovaných konštrukcií, tak aj o estetickú stránku dokončovacích prác. 

Už viac ako desať rokov sa zaoberáme výstavbou ľahkých, prefabrikovaných drevených rámov, ktoré sú priaznivé pre človeka a životné prostredie a v závislosti od použitého izolačného materiálu spĺňajú normy energeticky úsporných budov alebo budov s nulovými emisiami. Používame iba overené masívne drevo, KVH, BSH a iné stavebné materiály, ktoré pri zachovaní princípov vetrania a impregnácie vytvárajú pevnú, bezpečnú a odolnú konštrukciu. Ponúkame návrh, výrobu, dodávku a montáž kvalitných prefabrikovaných rámových konštrukcií - stien, stropov alebo strešných nosníkov. Toto riešenie skracuje dobu stavebných prác a výrazne znižuje náklady na montáž, takže práce na budove nezávisia od poveternostných podmienok. Prefabrikované konštrukcie sú vyrobené z overeného, hobľovaného štvorstranného, komorno-sušeného smrekového dreva s malým prírastkom. Konštrukcia stien a strechy je spevnená MFP/Fermacell doskou a je spojená oceľovými pásmi. Trámy pokryté doskou MFP/Fermacell sú namontované na základni z ovčej vlny, čo znižuje vibrácie a eliminuje tepelné mosty. Je možné dodatočne potiahnúť vonkajšie steny alebo povlak izolačných mikroskopických guličiek, aby sa zvýšila tepelná odolnosť (zníženie tepelných strát) a test tlaku budovy.
INOVÁCIE V KONŠTRUKCII - sklolaminátové kompozitné tyče, strukturálne výstuže

Dodávame riešenia, ktoré zušľachťujú drevo, kameň, tehlu ale aj betón, zvyšujú ich odolnosť a trvácnosť, ale redukujú aj ich množstvo počas výstavby, čo umožňuje ich ďalšie využitie.

Disponujeme technológiou štrukturálnych zosilnení, založenej na uhlíkových, sklenených, bazaltových a aramidových kompozitných materiáloch, oceľových sieťkách, organických živiciach a neorganických maltách. Vykonávame konštrukčné expertízy. Ako jeden z prvých máme softvér pre projektovanie s využitím rôznych kompozitných materiálov.

Neustále pracujeme nad zlepšením tepelného odporu budov ponukou zdravých, ekonomických a inovatívnych termoizolačných materiálov.


RENOVÁCIE - rekonštrukcia pamiatok

Profesionálne sa zaberáme renováciou pamiatok, predovšetkým konzervátorskými prácami a impregnáciou pamiatkových objektov drevenej architektúry.

Podklad pripravujeme takým spôsobom, aby sme nepoškodili pamiatkový objekt, a tým napomáhame trvalému zastaveniu pôsobenia deštrukčných činiteľov ako sú hmyz a huby. Zosilňujeme zničené prvky a obmedzujeme tak počet prípadných rekonštrukcií.

Zohľadňujeme normy biologickej rozložiteľnosti a používame preverené impregnácie, s pretestovaným vzájomným pôsobením. Dodávame komplexný a účinný systém protipožiarnej a biologickej ochrany dreva v rôznych farebných verziách: bezfarebnej, lazúrovacej, krycej alebo aj pokrytých vápnovým náterom.

Navrhované riešenia nevykazujú známky negatívneho vplyvu na životné prostredie.


OBCHOD - stavebne drevo, prirodzená izolácia z ovčej vlny, penové sklo

Sme výrobcom dreva s protipožiarnym zabezpečením, ale aj distribútorom dreva z masívu a lepeného atestovaného konštrukčného dreva, profilovaného dreva a dreva impregnovaného furánovým polymérom s mimoriadne vysokou odolnosťou proti agresívnym atmosferickým vplyvom.

Ponúkame lúpaný alebo brúsený prírodný kameň – steatit, ktorý ako jeden z mála v prírode najdlhšie akumuluje teplo, chráni a je úplne bezpečný, pretože aj keď je mokrý, nikdy nie je klzký. Iná surovina – kremeň má osobité samoregeneračné vlastnosti.

Ako izolačný materiál ponúkame prírodnú ovčiu vlnu, ktorá čistí vzduch, pohlcuje hluk a vlhkosť, je nehorľavá a neutralizuje škodlivé chemické zlúčeniny.V prípade izolácie základových dosiek alebo zelených striech je vhodné sa oboznámiť s parametrami ekologického penového skla, ktoré je nenasiakavé, nezamŕza, je nehorľavé a pritom veľmi ľahké.

Uvádzame na európsky trh komopozitné materiály na vystužovanie betónu ako sú kompozitné tyče alebo kompozitné sieťky zo skleneného vlákna, ktoré sú silnejšie, ľahšie, úspornejšie, nepodliehajú korózii ani rozkladu, nestrácajú svoje vlastnosti pri nízkych teplotách, majú nízku tepelnú vodivosť, dlhú trvácnosť, sú ekologické a výhodné z logistického hľadiska.


Prefabrikovanie rámových konštrukcií a strešných nosníkov

Už viac ako desať rokov sa zaoberáme výstavbou ľahkých, prefabrikovaných drevených rámov, ktoré sú priaznivé pre človeka a životné prostredie a v závislosti od použitého izolačného materiálu spĺňajú normy energeticky úsporných budov alebo budov s nulovými emisiami. Používame iba overené masívne drevo, KVH, BSH a iné stavebné materiály, ktoré pri zachovaní princípov vetrania a impregnácie vytvárajú pevnú, bezpečnú a odolnú konštrukciu. Ponúkame návrh, výrobu, dodávku a montáž kvalitných prefabrikovaných rámových konštrukcií - stien, stropov alebo strešných nosníkov. Toto riešenie skracuje dobu stavebných prác a výrazne znižuje náklady na montáž, takže práce na budove nezávisia od poveternostných podmienok. Prefabrikované konštrukcie sú vyrobené z overeného, hobľovaného štvorstranného, komorno-sušeného smrekového dreva s malým prírastkom. Konštrukcia stien a strechy je spevnená MFP/Fermacell doskou a je spojená oceľovými pásmi. Trámy pokryté doskou MFP/Fermacell sú namontované na základni z ovčej vlny, čo znižuje vibrácie a eliminuje tepelné mosty. Je možné dodatočne potiahnúť vonkajšie steny alebo povlak izolačných mikroskopických guličiek, aby sa zvýšila tepelná odolnosť (zníženie tepelných strát) a test tlaku budovy.


prev next
 • prefabrication of the frame wood construction
 • prefabrikácia rámových konštrukcií
 • prefabrykacja konstrukcji szkieletowych

Protipožiarna ochrana dreva - tlaková impregnácia

Drevo má pomerne vysokú mechanickú pevnosť, a preto sa používa na stavbu stavebných konštrukcií. Je to dobrý izolant, zvukovo-izolačný materiál, veľmi ľahko ovládateľný a jednoduchý v technológie spájania a zároveň vyznačuje vysokú estetickú hodnotu. Drevo, ktoré nie je upravené protipožiarnou ochranou, nie je bezpečným materiálom z hľadiska požiaru. Najpraktickejší a najtrvalší spôsob výroby protipožiarnej ochrany dreva, je ho priviesť k stupňu ťažko horľavosti tlakovú impregnáciu dreva štrukturálne profilovaného (fasády, podlahové dosky, terasy) u nových budov alebo drevených šindľov v historických budovách drevenej architektúry. Poskytujeme prvý v Poľsku komplexný protipožiarny systém, ktorý spĺňa triedu obtiažnej horľavosti B-s2, d0, vodou riediteľný, neobsahujúci soľ bóru na báze spomaľovače horenia na ochranu dreva podľa normy STN EN 13501-1 pre zabezpečenia vnútorné a vonkajše, ktoré plne chránia biologicky povlak dreva, tiež proti UV žiareniu, neovláda, nevytvára, izoluje triesloviny obsiahnuté v dreve; v obidvoch zaskleniach a krycích systémoch.


prev next
 • ochrona przeciwpożarowa drewna – impregnacja ciśnieniowa
 • protipožiarna ochrana dreva - tlaková impregnácia
 • wood fire protection – pressure impregnation

Veľkoobchodný predaj stavebného a profilovaného dreva

Sme výrobcom dreva chráneného proti ohňu, ale aj distribútorom pevného a lepeného atestovaného stavebného dreva a profilovaného dreva. Chemická štruktúra a štruktúra konštrukcie dreva ovplyvňuje fyzikálne vlastnosti daného druhu dreva a súvisí so špecifickou hmotnosťou. Vo vzduch-suchom stave (vlhkosť 12%), są rozlišujú skupinou dreva: veľmi závažné (hrab, tis, eben, exotické druhy), ťažký (dub, jaseň, orech), stredne ťažké (jalovec, gaštan, mahagón), svetlo - borovica , smrek, jedľa, vápno, céder), veľmi ľahké (topoľ, balsa). Ponúkame dodávku konštrukčného dreva BSH, KVH a pevného vo vizuálnej triede a vysoko výkonnej priemyselnej sile, profilované drevo: Fasádne dosky, podlahové dosky, palubovky, hobľované štyroch dosiek, drevených lát s smreku alebo smrekovca. Ponúkané výrobky sú stavebné výrobky s označením CE. Je možné poskytnúť dodatočnú protipožiarnu ochranu dreva a dodatočnú biologickú ochranu dreva proti ničivým faktorom, ako je vlhkosť, hmyz, huby a plesne. Vďaka impregnácii furánovým polymérom technológiou Kebony sú elevačné dosky alebo terasové dosky dlhoveke a sú extrémne odolné voči agresívnym atmosférickým faktorom.


prev next
 • hurtowa sprzedaż drewna konstrukcyjnego i profilowanego
 • wholesale of construction and profiled wood
 • veľkoobchodný predaj stavebného a profilovaného dreva

Strukturálne výstuže - kompozitné systémy

Ponúkame riešenie, ktoré zošľachetňujú drevo, kameň, tehly alebo betón, predlžujú ich pevnosť a trvanlivosť, ale aj znížiujú ich počet vo výstavbe aby bolo možné je znovu využiť. Mame technológiu posilnenia štruktúrného na báze uhlíka, skla, čadiča a aramid ových materiálach kompozitných vlákien, pásov, rohoží, nože tyče, profily, systémy popruhy, sietí z ocele, uhlíkovej ocele, pozinkovanej ocele, mosadze, živice, organické: epoxid, vinyl, polyester , polyuretánové a anorganické cementové, vápenné alebo pozzolánsko-silikové malty:

Kompozitný systém FRP (Fiber Reinforced Polymer – vlákna posilnené polymérami) sa vzťahuje na kompozitné materiály s vysokou pevnosťou kontinuálne látok vlákien ponorených do polymérnej matrice - organických živíc.

Kompozitný systém FRCM - SRG (Fiber Reinforced Cementious Matrix – vlákna vystužené cementom; Steel Reinforced Crouts - kĺby vystužené oceľom) pre použitie s anorganickými matrícami (napr vápno, cement.) Na konštrukčné vystuženie budov.

Tieto systémy sa používajú predovšetkým v oblasti zvýšenia pevnosti v oblastiach vystavených strihu posilnenie štruktúr prechádzajúcich odchýlky vertikálne, čo znižuje deformáciu a praskanie pod zaťažením, posilnenie komprimované štruktúry, zlepšené štruktúry v oblastiach seizmickej, bez toho aby došlo k zvýšeniu hmotnosti, výstuže a zlúčenie oslabený a poškodeniu konštrukcií.


prev next
 • štrukturálne výstuže - kompozitné systémy
 • wzmocnienia strukturalne – systemy kompozytowe
 • structural reinforcements – composite systems

Sklolaminátové kompozitné profily, tyče a mriežky

Zavádzame na európsky trh kompozitné materiály pre vystuženie betónu, ako sú kompozitné tyče alebo kompozitné mriežky so skleneného vlákna, ktoré sú silnejšie, ľahšie, úspornejšie, nepodlieha korózii alebo degradácii, nestráca svoje vlastnosti pri nízkych teplotách a majú nízku tepelnú vodivosť, sú dlhodobé, ekologické a vhodné z logistických dôvodov


Tyče sú vyrobené zo sklolaminátu a epoxidovej živice a používajú sa na spevnenie betónu. 

Výstuž má dvojnásobnú pevnosť pri roztrhnutí než oceľ a je päťkrát ľahšia než oceľ. 

Nekovová výstuž je úplne odolná proti korózii a nespôsobuje deštrukciu betónu tak, že nárazníkové pásmo okolo armovacie tyče môžu v niektorých prípadoch byť znížená až o 30%, čo môže premietnuť podstatnú úsporu. Navyše prakticky nemení mechanické vlastnosti v agresívnom prostredí pod vplyvom kyselín, zásad a solí. Neztráca svoje vlastnosti pri veľmi nízkych teplotách, prakticky nevedie teplo, prenáša sa neutrálne na rádiové vlny, magneticky pasívne. 

Dlhodobá a ekologická nekovová výstuž zvyšuje životnosť konštrukcie dokonca trikrát v porovnaní s oceľovou výstužou.

prev next
 • pręty i siatki kompozytowe z włókna szklanego
 • Usuń fiberglass composite rods and meshes
 • sklolaminátové kompozitné tyče a mriežk

Penové sklo

Penové sklo - pena je veľmi nosná, nie je absorbčná, nemrznúca, nehorľavá, odolná voči vonkajším poveternostným podmienkam a predovšetkým je to veľmi ľahký stavebný materiál. Je to moderné a ekologické riešenie pre izoláciu základov, izoláciu podkladu, strešné systémy - zelené terasy, vyrovnávacie plochy alebo izoláciu zariadení alebo nádrží v zemi. Pod základovou doskou funguje aj ako drenáž; vďaka svojej uzavretej štruktúre zabraňuje prenikaniu vlhkosti do základovej dosky. Má neobmedzené možnosti tvarovania terénu. Penové sklo, na rozdiel od iných materiálov, nebude absorbovať vodu a nezmení svoj objem. Týmto spôsobom nie je stavba zaťažená. Nízka objemová hmotnosť zaisťuje nulovú deformáciu klenby. Vhodné ako plnenie a izolácia medzistavových priestorov pri rekonštrukcii historických budov. Je ekologická a môže sa recyklovať znova.


prev next
 • penove sklo
 • szkło spienione
 • foamed glass

Rekonštrukcia pamiatok

Profesionálne rekonštruujeme pamiatky vrátane predovšetkým ochranárskych prác a impregnácie historických drevených architektonických objektov. Prípravujúc zeme takým spôsobom, aby nedošlo k poškodeniu historického objektu, pracujeme na trvalom zabraňovaní ničivým faktorom, ako je hmyz a huby. Posilňujeme poškodené prvky tým, že obmedzujeme počet možných rekonštrukcií. S ohľadom na normy biologickej odbúrateľnosti používame osvedčené impregnácie. Poskytujeme komplexný a efektívny systém protipožiarnej a biologickej ochrany dreva v rôznych farebných prevedeniach: bezfarebný, glazovaný, nepriehľadný alebo potiahnutý vápennou farbou. Navrhované riešenia nemajú negatívny vplyv na prírodné prostredie.


prev next
 • Renovation of monuments
 • rekonštrukcia pamiatok
 • rekonštrukcia pamiato

Prirodzená izolácia z ovčej vlny

Ako izolačný materiál ponúkame prírodnú ovčiu vlnu, ktorá čistí vzduch, má vlastnosti absorbujúce zvuk, absorbuje vlhkosť, je nehorľavá a neutralizuje škodlivé chemické zlúčeniny. 

Je charakterizovaná vysokou hygroskopicitou - pohlcuje vlhkosť a uvoľňuje ju pri zmene vlhkosti bez straty izolačných parametrov. Z dôvodu škodlivého účinku na človeka v mnohých krajinách je zakázané používať vnútri materiály na báze polyuretánu. Vlna z oviec je ideálnym materiálom na utesňovanie dreva ako náhradu za montážnu penu PU.


prev next
 • Prirodzená izolácia z ovčej vlny
 • Natural sheep wool insulation
 • wełna owcza

Pasívna konštrukcia s nulovými emisiami

Sme stavebná firma, ktorá sa už mnoho rokov podieľa na výstavbe energeticky úsporných a prírodných zariadení. Pracujeme podľa štandardov udržateľnej architektúry, kde tvorca vytvára priestorové a efektívne formy založené na bezpečných a udržateľných stavebných riešeniach. Prácujúc na racionálnom využívaní surovín a materiálov, úsporách energie alebo spotrebe vody znižujeme negatívny vplyv na životné prostredie a zároveň zabezpečujeme vysokú kvalitu a komfort používania. Na základe predpokladov zlepšenia koeficientu tepelnej odolnosti pri súčasnom dosiahnutí pozitívnej energetickej bilancie podporujeme myšlienku konštrukcie s nulovými emisiami. Navrhované štandardy predpokladajú poskytovanie zákazníkom čiastkové systémy alebo predmety bezpečné pre zdravie a životné prostredie s nízkymi nákladmi na údržbu pri zachovaní miernych počiatočných investičných výdavkov.

Štandard ZEBE - ZDRAVIE, ENERGIA, BEZPEČNOSŤ, EKONOMIKA.


prev next
 • Pasívna konštrukcia s nulovými emisiami
 • pasívna konštrukcia s nulovými emisiami
 • Passive zero-emission building constructions


Ako môžeme pomôcť?

Budeme sa snažiť odpovedať na akékoľvek vaše otázky.
TATRAN GROUP s.r.o.

Sobotské námestie 46, 058 01 Poprad, Slovensko


tlf: + 421 (944) 470 991


#v súlade s prírodou, #pasívne rámové domy z certifikovaného dreva, #prírodná izolácia zo zdravej ovčej vlny, #štruktúrovaná výstuž z kompozitných materiálov, #obnova a konzervácia pamiatok, #rámové domy, #pasívne domy, #drevený dom, #rám dom, #pasívny dom, #kanadský dom, #montovaný dom, #energeticky efektívny dom, #drevený dom, #drevený dom, #prírodný dom, #prírodné stavebné materiály, #prefabrikované pasívne rámové domy, #prefabrikované drevené konštrukcie, #prefabrikovaná strecha, #lepené drevené strechy, #certifikované lepené drevo #GL, #BSH, #KVH, #drevo pre rámové domy, #drevené fasády, #Tatransky profil, #fasáda s verandou, #trace, #terasové dosky, #drevený šindeľ, #Kebónové drevo, #smrekové drevo, #smrekovcové drevo, #ochrana dreva, #ochrana pred požiarom dreva, #protipožiarna ochrana, #tlaková impregnácia, #ochrana rastlín, #prírodná izolácia z ovčej vlny, #ovčia vlna, #akustická izolácia, #lano z ovčej vlny na utesnenie dverových a okenných stolárstiev, #ona rohože z vlny #izolácia karavanu, #penové sklo, #penové sklo, #farby na tepelnú izoláciu, #kompozitné tyče, #konštrukčné vystuženie kompozitnými materiálmi, #sklo z kompozitných vlákien, #kompozitné tyče z čadičového vlákna, #tyče GFRP, #tyče BFRP , #kompozitné siete, #kompozitné profily, #výstuž, #kompozit, #kompozitné nosníky, #kompozitné odpaliská, #kompozitné ploché tyče, #kompozitné tovary, #kompozitný uzavretý profil, #kompozitné rúry, #kompozitné väzby, #kompozitné strmene, #kompozitné spojovacie prvky, #karbónové pásky, #pásky CFRP, #karbónové lamely, #uhlíkové siete, #uhlíkové rohože, #renovácia pamiatok, #reštaurátorské práce, #konzervátorská dielňa, #renovácia pamiatok drevenej architektúry, #ochranársky program, #projektové úpravy, #stavebné projekty, #technické zhodnotenie, #technický popis, #mykologické odborné znalosti, #stavebné skúsenosti, #optimalizácia projektu výstavby drevenej konštrukcie, #optimalizácia dreva, #montážne výkresy drevenej konštrukcie, #stat ic a silove výpočty, #OZE, #energeticky sklad, #Slovensko, #Poprad, Presov, #Bardejov, #Liptovsky Mikulas, #Stara Lubovla, #Kosice, #Kezmarok, #Zilina, #Banska Bystrica, #Tatranska Lomnica, #Strbske Pleso #EU, # Tatry
więcej...