RENOWACJA ZABYTKÓWRENOWACJA ZABYTKÓW ARCHITEKTURY DREWNIANEJProfesjonalnie zajmujemy się pracami konserwatorskimi, restauracją i o ile to konieczne rekonstrukcją obiektów zabytkowych. 

Naszą specjalnością jest architektura i konstrukcje drewniane. 

Dobieramy technologię odtworzenia lub odnowienia budowli zgodnie z programem konserwatorskim w ten sposób by nie zaszkodzić obiektowi, ale przede wszystkim zatrzymać proces niszczenia. Przed rozpoczęciem prac wykonujemy własny audyt lub opracowanie programu konserwatorskiego dobierając technologię restauracji obiektu w porozumieniu z właściwym miejscowo konserwatorem zabytków oraz właścicielem lub użytkownikiem obiektu. 

Korzystamy z doświadczenia i produktów renomowanych producentów.  

Wśród obiektów referencyjnych znajduje się ostatni na świecie drewniany statek – lodołamacz Aarvak z 1912r. z Brandal czy też inne obiekty architektury skandynawskiej w muzeum Sunnmore w Aelesund w Norwegii. W miarę możliwości pomagamy pozyskać fundusze na doinwestowanie renowacji.


OCHRONA I ZABEZPIECZANIE DREWNA

Skutecznie i bezpiecznie dla środowiska zabezpieczamy budynki architektury drewnianej:

  • przed owadami niszczącymi drewno,
  • grzybami niszczącymi drewno,
  • grzybami zmieniającymi barwę drewna,
  • wilgocią,
  • glonami,
  • promieniowaniem UV,
  • krystalizującą się solą.

Zajmujemy się odszarzaniem i odglonianiem drewna. Do tego celu używamy najwyższej jakości certyfikowanych preparatów i impregnatów. Dostarczamy środki o powolnym działaniu, środki o opóźnionym działaniu oraz środki szybkodziałające.

Starannie, mechanicznie lub chemicznie oczyszczamy i odkurzamy restaurowane powierzchnie wypełniając ubytki i wzmacniając strukturę drewna. Problemy związane z ochroną drewna budowlanego mają wielopoziomowy charakter i zawsze wymagają indywidualnego traktowania. Nasi wysoko kwalifikowani Technicy pomogą Państwu w wyborze najlepszych produktów i rozwiązań.REFERENCJE PRAC

PRZED

PO

2009 - Norwegia - Muzeum Polarne Ishavsmuseet Brandal - renowacja kadłuba i burt drewnianego lodołamacza Aarvak z 1912r.

2009 - Norwegia - Muzeum Polarne Ishavsmuseet Brandal - renowacja kadłuba i burt drewnianego lodołamacza Aarvak z 1912r.

2009 - Norwegia - Muzeum Polarne Ishavsmuseet Brandal - renowacja kadłuba i burt drewnianego lodołamacza Aarvak z 1912r.

2009 - Norwegia - Sunnmore Muzeum Aalesund - prace renowacyjne przy obiektach budownictwa skandynawskiego z XIX i XX wieku

2009 - Norwegia - Gurskoy - przebudowa domku letnistkowego z 1938r.

2009 - Norwegia - Gurskoy - przebudowa domku letnistkowego z 1938r.

2010 - Norwegia - Muzeum Polarne Ishavsmuseet Brandal - rozbudowa skrzydła muzealnego 344m2 do istniejącego muzeum z 1950r.

2010 - Norwegia - Muzeum Polarne Ishavsmuseet Brandal - rozbudowa skrzydła muzealnego 344m2 do istniejącego muzeum z 1950r.

2010 - Norwegia - Muzeum Polarne Ishavsmuseet Brandal - rozbudowa skrzydła muzealnego 344m2 do istniejącego muzeum z 1950r.

2010 - Norwegia - Fosnavag - odnowienie pokrycia dachowego łupek kamienny na budynku z 1932r.

2011 - Norwegia - Otta - przebudowa i odnowienie budynku mieszkalnego 86,40m2 z 1947r.

2011 - Norwegia - Brandal - odnowienie schodów w budynku z 1951r.

2012 - Norwegia - Hareid - odnowienie budynku gospodarczego 128,00m2 z 1953r.

2013 - Norwegia - Muzeum Polarne Ishavsmuseet Brandal - renowacja pokładu drewnianego lodołamacza Aarvak z 1912r.

2014 - Norwegia - Leiony - wymiana stolarki i ocieplenie i wymiana elewacji budynku z 1931r.

2014 - Norwegia - Leiony - wymiana stolarki i ocieplenie i wymiana elewacji budynku z 1931r.

2015 - Polska - Nowy Sącz - renowacja dachu z Łososiny Dolnej 486,00m2 na terenie Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu

2015 - Polska - Nowy Sącz - renowacja dachu z Łososiny Dolnej 486,00m2 na terenie Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu

2015 - Polska - Nowy Sącz - renowacja dachu z Łososiny Dolnej 486,00m2 na terenie Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu

2015 - Polska - Nowy Sącz - renowacja dachu z Łososiny Dolnej 486,00m2 na terenie Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu

2015 - Polska - Nowy Sącz - renowacja dachu z Łososiny Dolnej 486,00m2 na terenie Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu

2015 - Polska - Nowy Sącz - renowacja dachu z Łososiny Dolnej 486,00m2 na terenie Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu

2017 - Polska - Nowy Sącz - wymiana pokrycia dachowego ze słomy Sektor Lachowski

2017 - Polska - Nowy Sącz - wymiana pokrycia dachowego ze słomy Sektor Lachowski

2017 - Polska - Nowy Sącz - wymiana podwalin Sektor Góralski

2017 - Polska - Nowy Sącz wymiana pokrycia dachowego ze słomy

2017 - Polska - Nowy Sącz - wymiana pokrycia dachowego ze słomy  Sektor Lachowski

2017 - Polska - Nowy Sącz - remont komina Sektor Lachowski

2017 - Polska - Nowy Sącz - renowacja podwaliny Sektor Góralski

2017 - Polska - Nowy Sącz - renowacja zrębu Sektor Góralski

2017 - Polska - Nowy Sącz - renowacja pokrycia dachowego z gontu drewnianego Sektor Lachowski

2017 - Polska - Nowy Sącz - wymiana pokrycia dachowego ze słomy Sektor Pogórzański

2017 - Polska - Nowy Sącz - wymiana pokrycia dachowego ze słomy Sektor Pogórzański

2017 - Polska - Nowy Sącz - prace konserwatorskie Sektor Kolonistów Niemieckich 


Zadaj pytanie:#w zgodzie z naturą, #pasywne domy szkieletowe z atestowanego drewna, #naturalna izolacja zdrową wełną owczą, #wzmocnienia strukturalne materiałami kompozytowymi, #renowacja i konserwacja zabytków, #domy szkieletowe, #domy pasywne, #dom z drewna, #dom szkieletowy, #dom pasywny, #kanadyjczyk, #dom prefabrykowany, #dom energooszczędny, #dom z drewna, #drewniany dom, #dom z naturalnych materiałów, #naturalne materiały budowlane, #prefabrykowane pasywne domy szkieletowe, #prefabrykowane konstrukcje drewniane, #wiązary dachowe prefabrykowane, #dachy z drewna klejonego, #atestowane drewno klejone #GL, #BSH, #KVH, #drewno na domy szkieletowe, #elewacje drewniane, #profil tatrzański, #elewacja z modrzewia, #taras, #deski tarasowe, #gont drewniany, #drewno Kebony, #drewno świerkowe, #drewno modrzewiowe, #ochrona drewna, #ochrona przeciwpożarowa drewna, #impregnacja przeciwogniowa, #impregnacja ciśnieniowa, #impregnaty do ochrony, #naturalna izolacja z wełny owczej, #wełna owcza, #izolacja akustyczna, #sznur z wełny owczej do uszczelniania stolarki otworowej, #maty z wełny owczej #izolacja kamperów, #szkło spienione, #szkło piankowe, #farby termoizolacyjne, #pręty kompozytowe, #wzmocnienia strukturalne za pomocą materiałów kompozytowych, #pręty kompozytowe z włókna szklanego, #pręty kompozytowe z włókna bazaltowego, #pręty GFRP, #pręty BFRP, #siatki kompozytowe, #profile kompozytowe, #zbrojenie , #kompozytowe, #dwuteowniki kompozytowe, #teowniki kompozytowe, #płaskowniki kompozytowe, #ceowniki kompozytowe, #profile zamknięte kompozytowe, #rury kompozytowe, #ściągi kompozytowe, #strzemiona kompozytowe, #łączniki kompozytowe, #taśmy węglowe, #taśmy CFRP, #lamelle węglowe#, siatki węglowe, maty węglowe, #renowacja zabytków, #prace konserwatorskie, #pracownia konserwatorska, #remonty zabytków architektury drewnianej, #remonty dworców kolejowych, #program konserwatorski, #adaptacje projektów, #projekty budowlane, #ocena techniczna, #opis techniczny, #ekspertyza mykologiczna, #ekspertyza konstrukcyjna,, #optymalizacji projektu konstrukcyjnego konstrukcji drewnianej, #optymalizacja drewna, #rysunki montażowe konstrukcji drewnianej, #obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, #OZE, #magazyn energii, #Polska, #Nowy Sącz, #Stary Sącz, #Chełmiec, #Nawojowa, #Stary Sącz, #Piwniczna Zdrój, #Żegiestów, #Muszyna, #Krynica Zdrój, #Łabowa, #Grybów, #Gorlice, #Tarnów, #Brzesko, #Bochnia, #Kraków, #Myślenice, #Limanowa, #Mszana Dolna, #Nowy Targ, #Rabka, #Zakopane, #Krościenko, #Szczawnica, #Kraków, Świdermajer, #Kazimierz Dolny, #Iwonicz Zdrój, #małopolskie, #mazowieckie, #podkarpackie, #lubelskie, #podlaskie, #warmińskie, #pomorskie, #kujawsko-pomorskie, #zachodniopomorskie, #lubuskie, #wielkopolskie, #dolnośląskie, #opolskie, #łódzkie, #świętokrzyskie, #śląskie,  #Małopolska, #Podhale, #Karpaty, #Beskidy, Tatry, #tatrzańskie
#in the harmony with nature, #passive frame houses made of certified wood, #natural insulation with healthy sheep wool, #structured reinforcement with composite materials, #restoration and conservation of monuments, #frame houses, #passive houses, #woodhouse, #frame house, #passive house, #canadian house, #prefabricated house, #energy-efficient house, #woodhouse, #wooden house, #natural house, #natural building materials, #prefabricated passive frame houses, #prefabricated wooden structures, #prefabricated roof trusses , #laminated glued timber roofs, #certified glued timber #GL, #BSH, #KVH, #wood for frame houses, #wooden facades, #Tatra’s profile, #larch facade, #trace, #terrace boards, #wooden shingle, #Kebony wood, #spruce wood, #larch wood, #wood protection, #wood fire protection, #fireproofing, #pressure impregnation, #pregnants for protection, #natural insulation made of sheep wool, #sheep’s wool, #acoustic insulation, #sheep wool rope for sealing door and window joinery, #sheep wool mats #motorhome insulation, #foamed glass, #foam glass, #thermal insulation paints, #composite bars, #structural reinforcement with composite materials, #composite fiber rods glass, #basalt fiber composite rods, #GFRP rods, #BFRP rods, #composite meshes, #composite profiles, #reinforcement, #composite, #composite beams, #composite tees, #composite flat bars, #composite shapes, #closed profiles composite, #composite pipes, #composite ties, #composite stirrups, #composite fasteners, #carbon tapes, #CFRP tapes, #carbon lamelles, #carbon meshes, #carbon mats, #renovation of monuments, #restoration works, #conservation workshop, #renovation of wooden architecture monuments, #renovation old railway buildings, #conservation program, #project adaptations, #construction projects, #technical assessment, #technical description, #mycological expertise, #construction expertise, #optimalization of the wooden structure construction project, #wood optimization, #assembly drawings of the wooden structure, #static and strength calculations, #OZE, #energy warehouse, #Poland, #Nowy Sącz, #EU, #Małopolska, #Carpathian mountains, #Tatra mountains#v súlade s prírodou, #pasívne rámové domy z certifikovaného dreva, #prírodná izolácia zo zdravej ovčej vlny, #štruktúrovaná výstuž z kompozitných materiálov, #obnova a konzervácia pamiatok, #rámové domy, #pasívne domy, #drevený dom, #rám dom, #pasívny dom, #kanadský dom, #montovaný dom, #energeticky efektívny dom, #drevený dom, #drevený dom, #prírodný dom, #prírodné stavebné materiály, #prefabrikované pasívne rámové domy, #prefabrikované drevené konštrukcie, #prefabrikovaná strecha, #lepené drevené strechy, #certifikované lepené drevo #GL, #BSH, #KVH, #drevo pre rámové domy, #drevené fasády, #Tatransky profil, #fasáda s verandou, #trace, #terasové dosky, #drevený šindeľ, #Kebónové drevo, #smrekové drevo, #smrekovcové drevo, #ochrana dreva, #ochrana pred požiarom dreva, #protipožiarna ochrana, #tlaková impregnácia, #ochrana rastlín, #prírodná izolácia z ovčej vlny, #ovčia vlna, #akustická izolácia, #lano z ovčej vlny na utesnenie dverových a okenných stolárstiev, #ona rohože z vlny #izolácia karavanu, #penové sklo, #penové sklo, #farby na tepelnú izoláciu, #kompozitné tyče, #konštrukčné vystuženie kompozitnými materiálmi, #sklo z kompozitných vlákien, #kompozitné tyče z čadičového vlákna, #tyče GFRP, #tyče BFRP , #kompozitné siete, #kompozitné profily, #výstuž, #kompozit, #kompozitné nosníky, #kompozitné odpaliská, #kompozitné ploché tyče, #kompozitné tovary, #kompozitný uzavretý profil, #kompozitné rúry, #kompozitné väzby, #kompozitné strmene, #kompozitné spojovacie prvky, #karbónové pásky, #pásky CFRP, #karbónové lamely, #uhlíkové siete, #uhlíkové rohože, #renovácia pamiatok, #reštaurátorské práce, #konzervátorská dielňa, #renovácia pamiatok drevenej architektúry, #ochranársky program, #projektové úpravy, #stavebné projekty, #technické zhodnotenie, #technický popis, #mykologické odborné znalosti, #stavebné skúsenosti, #optimalizácia projektu výstavby drevenej konštrukcie, #optimalizácia dreva, #montážne výkresy drevenej konštrukcie, #stat ic a silove výpočty, #OZE, #energeticky sklad, #Slovensko, #Poprad, Presov, #Bardejov, #Liptovsky Mikulas, #Stara Lubovla, #Kosice, #Kezmarok, #Zilina, #Banska Bystrica, #Tatranska Lomnica, #Strbske Pleso #EU, # Tatry

więcej...