Chronić i Konserwować - logo Programu Konserwatorskiego Małopolska - Przyszłość w Przeszłości

Program Konserwatorski „MAŁOPOLSKA - PRZYSZŁOŚĆ W PRZESZŁOŚCI”.

„MAŁOPOLSKA - PRZYSZŁOŚĆ W PRZESZŁOŚCI”. Renowacja Zabytkowych Obiektów Architektury Drewnianej w Małopolsce jako Program Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Małopolski.

Logotyp programu:

null

www.chronić-konserwować.pl

Rozpoczęliśmy prace nad Programem Konserwatorskim

KARPATY - PRZYSZŁOŚĆ W PRZESZŁOŚCI

null

CARPATIAN - FUTURE IN THE PAST

Protect & Preserve

null

www.protect-preserve.eu

Chronić Konserwować

Chronić Konserwować

Chronić Konserwować