Inwentaryzacja zabytkowych obiektów architektury drewnianej - cerkwie w Czyrnej, Piorunce, spichlerz w Czyrnej

W listopadzie 2016 grupa studentów z PWSZ Nowy Trag wykonała inwentaryzację zabytkowych obiektów architektury drewnianej jako część przygotowywanej dokumentacji projektowej do projektu partnerskiego "Przyszłość w przeszłości" - kompleksowej renowacji zabytkowych obiektów architektury drewnianej w Karpatach Zachodnich jako ochrona dziedzictwa kulturowego Małopolski planowanego w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.


Lista zinwentaryzowanych obiektów:

  1. dawna cerkiew cerkiew Grekokatolicka św. Paraskewi w Czyrnej
  2. dawna cerkiew i dzwonnica Grekokatolicka pw. Św. Kosmy i Damiana w Piorunce
  3. spichlerz na terenie Prebanii w Czyrnej

 

 

Dawna cerkiew cerkiew Grekokatolicka św. Paraskewi w Czyrnej

 inwentaryzacja_czyrna_3.jpg

 

inwentaryzacja_czyrna_2.jpg


Dawna cerkiew i dzwonnica pw. Św. Kosmy i Damiana w Piorunce

inwentaryzacja_cerkiew_piorunka_3.jpg

inwentaryzacja_cerkiew_piorunka_2.jpg

inwentaryzacja_dzwonnica_piorunka_2.jpg

 inwentaryzacja_dzwonnica_piorunka_1.jpg


Spichlerz na terenie Prebanii w Czyrnej

inwentaryzacja_spichlerz_czyrna_1.jpg

inwentaryzacja_spichlerz_czyrna_2.jpg

inwentaryzacja_spichlerz_czyrna_3.jpg