Polityka prywatności wg przepisów RODO

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Tatran Group Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzka 174 przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych;

- imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz adres korespondencyjny i do wystawienia faktury

Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą z dniem przeprowadzenia w/w czynności.

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: 
  TATRAN GROUP Sp. z o.o. Sp. K. ul. Grunwaldzka 174, 33-300 Nowy Sącz NIP: 734-356-98-49 z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej 
  na adres: TATRAN GROUP Sp. z o.o. Sp. K. ul. Grunwaldzka 174, 33-300 Nowy Sącz NIP: 734-356-98-49 lub 
  e-mail: rodo@tatran.pl
 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować 
  pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: TATRAN GROUP Sp. z o.o. Sp. K. ul. Grunwaldzka 174, 33-300 Nowy Sącz NIP: 734-356-98-49 lub e-mail: rodo@tatran.pl
 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 
  RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie 
  uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 1. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu 
  klientom produktów i naszych usług.
 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu 
  dostarczania klientom Tatran Group Sp. z o.o. Sp. K. kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Firmę produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa.
 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one 
  udostępniane przez źródła publicznie - tj. dostępne na stronach www oraz rejestry 
  urzędowe (KRS, REGON itp.)
 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu 
  prawo do: 
  - żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 
  - żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
  - żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, 
  - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, 
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: 
rodo@tatran.pl za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: TATRAN GROUP Sp. z o.o. Sp. K. ul. Grunwaldzka 174, 33-300 Nowy Sącz NIP: 734-356-98-49 Informujemy również, że:

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, 
  technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym 
  czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, 
  wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


Pozdrawiam, 
Administrator Danych Osobowych 
Tatran Group Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Polityka prywatności strony internetowej

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Tatran Group.

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

Tatran Group nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Tatran Group posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego firmy. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:

 • sesji Użytkownika,
 • ostatnio oglądanych produktów,
 • oddania głosu w ankiecie.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na naszej stronie internetowej zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach,  rabatach i nowościach Tatran Group Sklepie. Materiały te dotyczą  wyłącznie oferty Tatran Group.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres bądź telefonicznie pod numerem +48 (18) 541 77 70.