REFERENCJE WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCHREFERENCJE WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH2021 - Polska - Józefów stylizowane balkony i żaluzje drewniane 24,00m2

2021 - Poland - Józefów stylized balconies and wooden blinds 24,00m2

2021 - Polska - Krynica Zdrój kuźnia w formie altany z bali 49,00m2

2021 - Poland - Krynica Zdrój smithy log bower 49,00m2

2021 - Polska - Krynica Zdrój posadowienie wieża widokowa 

2021 - Poland - Krynica Zdrój foundation of an observation tower

2021 - Polska - Kasinka Mała rozbudowa domek rekreacyjny 108,32m2

2021 - Poland - Kasinka rebuilding cottage 108,32 m2

2021 - Polska - Nowy Sącz Remont Małej Galerii Sztuki 435,67m3

2021 - Poland - Nowy Sącz Renovation of the Art Gallery 435,67 m3

2021 - Polska - Polanka dostawa drewna prefabrykowanego szklarnia ogrodowa 15,51m2

2021 - Poland - Polanka delivery of prefabricated wood garden greenhouse 15.51 m2

2021 - Polska - Otwock - remont elewacji i dachu zabytkowy Świdermajer 264,74m2

2021 - Poland - Otwock - renovation of the facade and roof of the historic Świdermajer 264,74 m2

2021 - Polska - Sidzina - remont i impregnacja koło wodne w Młynie

2021 - Poland - Sidzina - renovation and impregnation of the Mill's water wheel

2020 - Polska - Miroszewo - impregnacja biologiczna i przeciwogniowa modrzewiowych bali 1068,88m2

2020 - Poland - Miroszewo - biological and fireproofing impregnation of larch log beams 1068,88m2

2020 - Polska - Miroszewo - naturalna izolacja wełną owczą 890,67m2

2020 - Poland - Miroszewo - natural ship's wool insulation 890,66m2

2020 - Polska - Racibórz – wzmocnienie strukturalne za pomocą materiałów kompozytowych 24,30m2

2020 - Poland - Racibórz – structural reinforcement by the composite materials 24,30m2

2020 - Poland – Nowy Sącz – barierki i altana ogrodowa 10m2

2020 - Polska – Nowy Sącz – fancing & garden gazebo 10m2

2020 - Polska - Józefów – wzmocnienie strukturalne za pomocą materiałów kompozytowych 36,15m2

2020 - Poland - Józefów – structural reinforcement by the composite materials 36,15m2

2020 - Polska - Warszawa - dostawa prefabrykowanej konstrukcji ogrodu zimowego 32,43m2

2020 - Poland - Warszawa - delivery prefabricated winter garden 32,43m2

2020 - Polska – Krynica Zdrój – dostawa drewnianych elementów balustrad 27,35mb

2020 - Poland – Krynica Zdrój – delivery of wooden fencing  27,35lm

2020 - Polska – Krynica Zdrój – dostawa elementów małej architektury ogrodowej 3 szt

2020 - Poland – Krynica Zdrój – delivery small garden architecture 3 pcs

2020 - Polska – Dąbrówka Szczepanowska - dostawa kapliczki ogrodowej 2 szt

2020 - Poland - Dąbrówka Szczepanowska - delivery the garden chapel 2 pcs

2020 - Polska – Ilkowice - dostawa wstępnie prefabrykowanej konstrukcji budynku mieszkalnego 200,54m2

2020 - Poland – Ilkowice - delivery of precutted frame construction residential building 200,54m2

2020 - Polska - Józefów - naturalna izolacja wełną owczą oraz drewniana okładzina sufitu 489,73m3

2020 - Poland - Józefów - natural ship's wool insulation & wooden panels 489,73m2

2020 - Polska - Józefów - dostawa prefabrykowanej konstrukcji więźby dachowej 555,49m2

2020 - Poland - Józefów - delivery prefabricated roof construction 555,49m2

2020 - Polska - Józefów - dostawa zbrojenia kompozytowego 9800mn

2020 - Poland - Józefów - delivery GFRP reinforcement 9800lm

2020 - Polska – Krynica Zdrój – remont i termoizolacja budynku mieszkalnego 353,79m2

2020 - Poland – Krynica Zdrój – renovation & thermoinsulation residential building 353,79m2

2019 - Poland - Łużna - frame wood house construction building shell 276,00m2 

2019 - Polska - Łużna - konstrukcja szkietowa domu jednorodzinnego stan surowy otwarty 276,00m2

2019 - Polska - Słopnice - konstrukcja pergol z drewna klejonego

2019 - Poland - Słopnice - glue beams pergola wooden construction

2019 - Polska - Słopnice - konstrukcja szkietowa domku stan surowy otwarty 35,00m2

2019 - Poland - Słopnice - frame wood house construction building shell 35,00m2

2019 - Polska - Koniecpol - konstrukcja szkietowa domu jednorodzinnego stan surowy otwarty 76,70m2

2019 - Poland - Koniecpol - frame wood house construction building shell 76,70m2

2019 - Polska - Nowy Sącz - konstrukcja szkietowa domu jednorodzinnego stan surowy otwarty 228,30m2

2019 - Poland - Nowy Sącz - frame wood house construction building shell 228,30m2

2019 - Polska - Zubrzyca Górna  - remont i impregnacja zabytkowa Szkoła z Lipnicy Wielkiej Muzeum Orawski Park Etnograficzny 170,00m2

2019 - Poland - Zubrzyca Górna - renovation and impregantion historical building Szkoła z Lipnicy Wielkiej Museum - Orawa Ethnographic Park 170,00m2

2019 - Polska - Zubrzyca Górna  - remont i impregnacja zabytkowa Zagroda Czarniaków budynek mieszkalny Muzeum Orawski Park Etnograficzny 170,00m2

2019 - Poland - Zubrzyca Górna - renovation and impregantion historical building Zagroda Czarniaków budynek mieszkalny Museum - Orawa Ethnographic Park 170,00m2

2019 - Polska - Zubrzyca Górna  - remont i impregnacja zabytkowa Zagroda Czarniaków budynek gospodarczy Muzeum Orawski Park Etnograficzny 201,00m2

2019 - Poland - Zubrzyca Górna - renovation and impregantion historical building Zagroda Czarniaków budynek gospodarczy Museum - Orawa Ethnographic Park 201,00m2

2019 - Polska - Zubrzyca Górna  - remont i impregnacja zabytkowa Zagroda Małysów budynek mieszkalny Muzeum Orawski Park Etnograficzny 186,00m2

2019 - Poland - Zubrzyca Górna - renovation and impregantion historical building Zagroda Małysów budynek mieszkalny Museum - Orawa Ethnographic Park 186,00m2

2019 - Polska - Zubrzyca Górna  - remont i impregnacja zabytkowa Zagroda Małysów budynek gospodarczy Muzeum Orawski Park Etnograficzny 263,00m2

2019 - Poland - Zubrzyca Górna - renovation and impregantion historical building Zagroda Małysów budynek gospodarczy Museum - Orawa Ethnographic Park 263,00m2

2019 - Polska - Zubrzyca Górna  - remont i impregnacja zabytkowa Zagroda Anny Pawlak Muzeum Orawski Park Etnograficzny 260,00m2

2019 - Poland - Zubrzyca Górna - renovation and impregantion historical building Zagroda Anny Pawlak Museum - Orawa Ethnographic Park 260,00m2

2019 - Polska - Zubrzyca Górna  - remont i impregnacja zabytkowa Zagroda Anny Pawlak Muzeum Orawski Park Etnograficzny 260,00m2

2019 - Poland - Zubrzyca Górna - renovation and impregantion historical building Zagroda Anny Pawlak Museum - Orawa Ethnographic Park 260,00m2

2019 - Polska - Zubrzyca Górna  - remont i impregnacja zabytkowa Chałupa Dziubka Muzeum Orawski Park Etnograficzny 115,00m2

2019 - Poland - Zubrzyca Górna - renovation and impregantion historical building Chałupa Dziubka Museum - Orawa Ethnographic Park 115,00m2

2019 - Polska - Zubrzyca Górna  - remont i impregnacja zabytkowa Chałupa Dziurczaka Muzeum Orawski Park Etnograficzny 115,00m2

2019 - Poland - Zubrzyca Górna - renovation and impregantion historical building Chałupa Dziurczaka Museum - Orawa Ethnographic Park 115,00m2

2019 - Polska - Zubrzyca Górna  - remont i impregnacja zabytkowa Budynek Gospodarczy Paś Filipka Muzeum Orawski Park Etnograficzny 107,00m2

2019 - Poland - Zubrzyca Górna - renovation and impregantion historical building Barn Paś FiIipka Museum - Orawa Ethnographic Park 107,00m2

2019 - Polska - Zubrzyca Górna  - remont i impregnacja zabytkowa Kuźnia Jabłońskich Muzeum Orawski Park Etnograficzny 53,00m2

2019 - Poland - Zubrzyca Górna - renovation and impregantion historical building Kuźnia Jabłońskich Museum - Orawa Ethnographic Park 53,00m2

2019 - Polska - Zubrzyca Górna  - remont i impregnacja zabytkowa Kuźnia Misińców Muzeum Orawski Park Etnograficzny 37,00m2

2019 - Poland - Zubrzyca Górna - renovation and impregantion historical building Kuźnia Misińców Museum - Orawa Ethnographic Park 37,00m2

2019 - Polska - Zubrzyca Górna  - remont i impregnacja zabytkowa Piwnica Misińców Muzeum Orawski Park Etnograficzny 61,00m2

2019 - Poland - Zubrzyca Górna - renovation and impregantion historical building Piwnica Misińców Museum - Orawa Ethnographic Park 61,00m2

2019 - Polska - Składziste - remont i impregnacja zabytkowego budynku drewnianego 210,00m2

2019 - Poland - Składziste - rennovation & impregnation wooden historical building 210,00m2

2018 - Polska - Nowy Sącz - rekonstrukcja mechanizmu napędowego Tartak z Zasadnego: 1 koło wodne, 2 wały, 2 koła zębate, 4 koła drewniane wraz z wyposażeniem Sądecki Park Etnograficzny Sektor Przemysłu Ludowego 53,50m2

2018 - Poland - Nowy Sącz - reconstruction of the drive mechanism Tartak z Zasadnego: 1 water wheel, 2 drive shafts, 2 cogwheels, 4 wooden wheels with equipment Sądecki Ethnographic Park Sector of Folk Industry 53,50m2

2018 - Polska - Nowy Sącz - rekonstrukcja mechanizmu napędowego Folusz z Krościenka: 1 koło wodne, 2 wały, 1 koło drewniane wraz z wyposażeniem Sądecki Park Etnograficzny Sektor Przemysłu Ludowego 56,73m2

2018 - Poland - Nowy Sącz - reconstruction of the drive mechanism Folusz z Krościenka: 1 water wheel, 2 drive shafts, 1 wooden wheel with equipment Sądecki Ethnographic Park Sector of Folk Industry 56,73m2

2018 - Polska - Nowy Sącz - rekonstrukcja mechanizmu napędowego Tartak z Młodowa: 1 koło wodne, 2 wały, 4 koła drewniane wraz z wyposażeniem Sądecki Park Etnograficzny Sektor Przemysłu Ludowego 47,12m2

2018 - Poland - Nowy Sącz - reconstruction of the drive mechanism Tartak z Młodowa: 1 water wheel, 2 drive shafts, 4 wooden wheels with equipment Sądecki Ethnographic Park Sector of Folk Industry 47,12m2

2018 - Polska - Nowy Sącz - rekonstrukcja mechanizmu napędowego Domu Młynarza z Kamienicy: 2 koła wodne, 2 wały, 2 koła zębate wraz z wyposażeniem Sądecki Park Etnograficzny Sektor Przemysłu Ludowego 112,09m2

2018 - Poland - Nowy Sącz - reconstruction of the drive mechanism Dom Młynarza z Kamienicy: 2 water wheels, 2 drive shafts, 2 cogwheels with equipment Sądecki Ethnographic Park Sector of Folk Industry 112,09m2

2018 - Polska - Nowy Sącz - remont i impregnacja zabytkowy Dwór z Rdzawy Sądecki Park Etnograficzny Sektor Dworski 305,09m2

2018 - Poland - Nowy Sącz - renovation and impregnation historical building Dwór z Rdzawy Sądecki Ethnographic Park Courtly Sector 305,09m2

2018 - Polska - Nowy Sącz - remont i impregnacja zabytkowa Studnia z Nawojowej Sądecki Park Etnograficzny Sektor Dworski 16,00m2

2018 - Poland - Nowy Sącz - renovation and impregnation historical building Studnia z Nawojowej Sądecki Ethnographic Park Courtly Sector 16,00m2

2018 - Polska - Nowy Sącz - remont i impregnacja zabytkowa Stodoła plebańska z Kamienicy Sądecki Park Etnograficzny Sektor Dworski 296,28m2

2018 - Poland - Nowy Sącz - renovation and impregnation historical building Stodoła plebańska z Kamienicy Sądecki Ethnographic Park Courtly Sector 296,28m2

2018 - Polska - Nowy Sącz - remont i impregnacja zabytkowa Szopa kieratowa z Krużlowej Sądecki Park Etnograficzny Sektor Dworski 267,17m2

2018 - Poland - Nowy Sącz - renovation and impregnation historical building Szopa kieratowa z Krużlowej Sądecki Ethnographic Park Courtly Sector 267,17m2

2018 - Polska - Nowy Sącz - remont i impregnacja zabytkowy Kurnik z Tymbarku Sądecki Park Etnograficzny Sektor Dworski 33,44m2

2018 - Poland - Nowy Sącz - renovation and impregnation historical building Kurnik z Tymbarku Wsi Sądecki Ethnographic Park Courtly Sector 33,44m2

2018 - Polska - Nowy Sącz - remont i impregnacja zabytkowy Wiatrak ze Starej Wsi Sądecki Park Etnograficzny Sektor Dworski 88,20m2

2018 - Poland - Nowy Sącz - renovation and impregnation historical building Wiatrak ze Starej Wsi Sądecki Ethnographic Park Courtly Sector 88,20m2

2018 - Polska - Nowy Sącz - remont i impregnacja zabytkowa Stajnia z Lipnicy Sądecki Park Etnograficzny Sektor Dworski 1.055,75m2

2018 - Poland - Nowy Sącz - renovation and impregnation historical building Stajnia z Lipnicy Sądecki Ethnographic Park Courtly Sector 1.055,75m2

2018 - Polska - Nowy Sącz - remont i impregnacja zabytkowy Spichlerz Plebański z Męciny Sądecki Park Etnograficzny Sektor Dworski 577,39m2

2018 - Poland - Nowy Sącz - renovation and impregnation historical building Spichlerz z Męciny Sądecki Ethnographic Park Courtly Sector 577,39m2

2018 - Polska - Nowy Sącz - remont i impregnacja zabytkowy Spichlerz z Królowej Górnej Sądecki Park Etnograficzny Sektor Łemkowski 41,67m2

2018 - Poland - Nowy Sącz - renovation and impregnation historical building Spichlerz z Królowej Górnej Sądecki Ethnographic Park Lemkos Sector 41,67m2

2018 - Polska - Nowy Sącz - remont i impregnacja zabytkowa Chałupa z Królowej Górnej Sądecki Park Etnograficzny Sektor Łemkowski 198,59m2

2018 - Poland - Nowy Sącz - renovation and impregnation historical building Chałupa z Królowej Górnej Sądecki Ethnographic Park Lemkos Sector 198,59m2

2018 - Polska - Nowy Sącz - remont i impregnacja zabytkowa Chałupa z Łosia Sądecki Park Etnograficzny Sektor Łemkowski 893,61m2

2018 - Poland - Nowy Sącz - renovation and impregnation historical building Chałupa z Łosia Sądecki Ethnographic Park Lemkos Sector 893,61m2

2018 - Polska - Nowy Sącz - remont i impregnacja zabytkowy Budynek Gospodarczy z Łosia Sądecki Park Etnograficzny Sektor Łemkowski 230,90m2

2018 - Poland - Nowy Sącz - renovation and impregnation historical building Budynek Gospodarczy z Łosia Sądecki Ethnographic Park Lemkos Sector 230,90m2

2018 - Polska - Nowy Sącz - remont i impregnacja zabytkowy Budynek Gospodarczy z Wierchomli Sądecki Park Etnograficzny Sektor Łemkowski 117,60m2

2018 - Poland - Nowy Sącz - renovation and impregnation historical building Budynek Gospodarczy z Wierchomli Sądecki Ethnographic Park Lemkos Sector 117,60m2

2018 - Polska - Nowy Sącz - remont i impregnacja zabytkowy Chlewik z Wierchomli Sądecki Park Etnograficzny Sektor Łemkowski 8,40m2

2018 - Poland - Nowy Sącz - renovation and impregnation historical building Chlewik z Wierchomli Sądecki Ethnographic Park Lemkos Sector 8,40m2

2018 - Polska - Nowy Sącz - remont i impregnacja zabytkowa Chałupa z Wierchomli Sądecki Park Etnograficzny Sektor Łemkowski 122,72m2

2018 - Poland - Nowy Sącz - renovation and impregnation historical building Chałupa z Wierchomli Sądecki Ethnographic Park Lemkos Sector 122,72m2

2018 - Polska - Nowy Sącz - remont i impregnacja zabytkowa Cerkiew z Czarnego Sądecki Park Etnograficzny Sektor Łemkowski 1.872,17m2

2018 - Poland - Nowy Sącz - renovation and impregnation historical building Cerkiew z Czarnego Sądecki Ethnographic Park Lemkos Sector 1.872,17m2

2018 - Polska - Nowy Sącz - remont i impregnacja zabytkowy Lamus plebański z Wierchomli Sądecki Park Etnograficzny Sektor Łemkowski 125,03m2

2018 - Poland - Nowy Sącz - renovation and impregnation historical building Lamus plebański z Wierchomli Sądecki Ethnographic Park Lemkos Sector 125,03m2

2018 - Polska - Nowy Sącz - remont i impregnacja zabytkowy Sypaniec z Muszynki II Sądecki Park Etnograficzny Sektor Łemkowski 46,98m2

2018 - Poland - Nowy Sącz - renovation and impregnation historical building Sypaniec z Muszynki II Sądecki Ethnographic Park Lemkos Sector 46,98m2

2018 - Polska - Nowy Sącz - remont i impregnacja zabytkowy Sypaniec z Muszynki I Sądecki Park Etnograficzny Sektor Łemkowski 57,44m2

2018 - Poland - Nowy Sącz - renovation and impregnation historical building Sypaniec z Muszynki I Sądecki Ethnographic Park Lemkos Sector 57,44m2

2018 - Polska - Nowy Sącz - remont i impregnacja zabytkowa Chałupa Dymna z Łabowej Sądecki Park Etnograficzny Sektor Łemkowski 252,21m2

2018 - Poland - Nowy Sącz - renovation and impregnation historical building Chałupa Dymna z Łabowej Sądecki Ethnographic Park Lemkos Sector 252,21m2

2018 - Polska - Nowy Sącz - remont i impregnacja zabytkowa Plebania Ruska ze Szlachtowej Sądecki Park Etnograficzny Sektor Łemkowski 1.022,23m2

2018 - Poland - Nowy Sącz - renovation and impregantion historical building Plebania Ruska ze Szlachtowej Sądecki Ethnographic Park Lemkos Sector 1.022,23m2

2018 - Polska - Nowy Sącz - remont i impregnacja zabytkowa Kuźnia z Czaczowa Sądecki Park Etnograficzny Sektor Łemkowski 120,55m2

2018 - Poland - Nowy Sącz - renovation and impregantion historical building Kuźnia z Czaczowa Sądecki Ethnographic Park Lemkos Sector 120,55m2

2018 - Polska - Nowy Sącz - remont i impregnacja zabytkowa Stodółka z Zarzecza Sądecki Park Etnograficzny Sektor Góralski 74,43m2

2018 - Poland - Nowy Sącz - renovation and impregantion historical building Stodółka z Zarzecza Sądecki Ethnographic Park Highlanders Sector 74,43m2

2018 - Polska - Nowy Sącz - remont i impregnacja zabytkowa Chałupa Z Kamienicy Sądecki Park Etnograficzny Sektor Góralski 154,56m2

2018 - Poland - Nowy Sącz - renovation and impregantion historical building Chałupa z Kamienicy Sądecki Ethnographic Park Highlanders Sector 154,56m2

2018 - Polska - Nowy Sącz - remont i impregnacja zabytkowa Owczarnia z Zagorzyna Sądecki Park Etnograficzny Sektor Góralski 84,51m2

2018 - Poland - Nowy Sącz - renovation and impregantion historical building Owczarnia z Zagorzyna Sądecki Ethnographic Park Highlanders Sector 84,51m2

2018 - Polska - Nowy Sącz - remont i impregnacja zabytkowy Spichlerz z Kiczni II Sądecki Park Etnograficzny Sektor Góralski 80,51m2

2018 - Poland - Nowy Sącz - renovation and impregantion historical building Spichlerz z Kiczni II Sądecki Ethnographic Park Highlanders Sector 80,51m2

2018 - Polska - Nowy Sącz - remont i impregnacja zabytkowa Chałupa z Obidzy Sądecki Park Etnograficzny Sektor Góralski 779,80m2

2018 - Poland - Nowy Sącz - renovation and impregantion historical building Chałupa z Obidzy Sądecki Ethnographic Park Highlanders Sector 779,80m2

2018 - Polska - Nowy Sącz - remont i impregnacja Stodoła z Biegonic Sądecki Park Etnograficzny Sektor Lachowski 382,68m2

2018 - Poland - Nowy Sącz - renovation and impregantion historical building Stodoła z Biegonic Sądecki Ethnographic Park Lachs Sector 382,68m2

2018 - Polska - Nowy Sącz - remont i impregnacja Stajnia z Mokrej Wsi Sądecki Park Etnograficzny Sektor Lachowski 167,86m2

2018 - Poland - Nowy Sącz - renovation and impregantion historical building Stajnia z Mokrej Wsi Sądecki Ethnographic Park Lachs Sector 167,86m2

2018 - Polska - Nowy Sącz - remont i impregnacja zabytkowy Wiatrak z Kaniny Sądecki Park Etnograficzny Sektor Lachowski 45,46m2

2018 - Poland - Nowy Sącz - renovation and impregantion historical building Wiatrak z Kaniny Sądecki Ethnographic Park Lachs Sector 45,46m2

2018 - Polska - Nowy Sącz - remont i impregnacja zabytkowy Spichlerz z Gostwicy Sądecki Park Etnograficzny Sektor Lachowski 58,90m2

2018 - Poland - Nowy Sącz - renovation and impregantion historical building Spichlerz z Gostwicy Sądecki Ethnographic Park Lachs Sector 58,90m2

2018 - Polska - Nowy Sącz - komplet ogrodowy z drewna czereśniowego

2018 - Poland - Nowy Sącz - garden set cherry wood

2018 - Polska - Zubrzyca Górna  - remont i impregnacja zabytkowa Chałupa Możdżenia Muzeum Orawski Park Etnograficzny 318,00m2

2018 - Poland - Zubrzyca Górna - renovation and impregantion historical building Chałupa Możdżenia Museum - Orawa Ethnographic Park 318,00m2

2018 - Polska - Zubrzyca Górna  - remont i impregnacja zabytkowe Stajnie Krówskie Muzeum Orawski Park Etnograficzny 908,00m2

2018 - Poland - Zubrzyca Górna - renovation and impregantion historical building Stajnie Krówskie Museum - Orawa Ethnographic Park 908,00m2

2018 - Polska - Zubrzyca Górna  - remont i impregnacja zabytkowe Stajnie Końskie Muzeum Orawski Park Etnograficzny 496,00m2

2018 - Poland - Zubrzyca Górna - renovation and impregantion historical building Stajnie Końskie Museum - Orawa Ethnographic Park 496,00m2

2018 - Polska - Zubrzyca Górna  - remont i impregnacja zabytkowej Owczarnia Muzeum Orawski Park Etnograficzny 328,00m2

2018 - Poland - Zubrzyca Górna - renovation and impregantion historical building Owczarnia Museum - Orawa Ethnographic Park 328,00m2

2018 - Polska - Zubrzyca Górna  - remont i impregnacja zabytkowy Dwór Moniaków Muzeum Orawski Park Etnograficzny 700,00m2

2018 - Poland - Zubrzyca Górna - renovation and impregantion historical building Dwór Moniaków Museum - Orawa Ethnographic Park 700,00m2

2018 - Polska - Muszyna - remont i impregnacja zabytkowego budynku mieszkalnego 234,60m2

2018 - Poland - Muszyna - renovation and impregantion historical building 234,60m2

2018 - Szwecja - Vallentuna - prefabrykacja konstrukcji szkieletowej stajni 271,59m2

2018 - Szwecja - Vallentuna - prefabrication horse barn frame wood construction 271,59m2

2018 - Polska - Podrzecze - budowa hali magazynowej w konstrukcji stalowej 449,58m2

2018 - Poland - Podrzecze - building construction steel construction warehouse 449,58m2

2017 - Polska - Bystra Sidzina - remont i impregnacja zabytkowa Chałupa Anny Kozioł Muzeum Kultury Ludowej Skansen w Sidzinie 220,00m2

2017 - Poland - Bystra Sidzina - renovation and impregantion historical building Chałupa Anny Kozioł The Museum of Folk Culture Open-Air Museum Sidzina 220,00m2

2017 - Polska - Bystra Sidzina - remont i impregnacja zabytkowa Chałupa Wójta Maja Muzeum Kultury Ludowej Skansen w Sidzinie 200,00m2

2017 - Poland - Bystra Sidzina - renovation and impregantion historical building Chałupa Wójta Maja The Museum of Folk Culture Open-Ar Museum Sidzina 200,00m2

2017 - Polska - Bystra Sidzina - remont i impregnacja zabytkowa Chałupa Banasika Muzeum Kultury Ludowej Skansen w Sidzinie 376,00m2

2017 - Poland - Bystra Sidzina - renovation and impregantion historical building Chałupa Banasika The Museum of Folk Culture Open-Air Museum Sidzina 376,00m2

2017 - Polska - Nowy Sącz - remont i impregnacja zabytkowa Stodoła z Wojnarowej Sądecki Park Etnograficzny Sektor Pogórzański 300,97m2

2017 - Poland - Nowy Sącz - renovation and impregantion historical building Stodoła z Wojnarowej Sądecki Ethnographic Park Pogórzans Sector 300,97m2

2017 - Polska - Nowy Sącz - remont i impregnacja zabytkowa Stodoła z Niecwi Sądecki Park Etnograficzny Sektor Pogórzański 500,68m2

2017 - Poland - Nowy Sącz - renovation and impregantion historical building Stodoła z Niecwi Sądecki Ethnographic Park Pogórzans Sector 500,68m2

2017 - Polska - Nowy Sącz - remont i impregnacja zabytkowa Stajnia z Mszalnicy Sądecki Park Etnograficzny Sektor Pogórzański 242,77m2

2017 - Poland - Nowy Sącz - renovation and impregantion historical building Stajnia z Mszalnicy Sądecki Ethnographic Park Pogórzans Sector 242,77m2

2017 - Polska - Nowy Sącz - remont i impregnacja zabytkowej Chałupy z Niecwi Sądecki Park Etnograficzny Sektor Pogórzański 211,94m2

2017 - Poland - Nowy Sącz - renovation & impregantion The Historical building Chałupa z Niecwi Sądecki Ethnographic Park Pogórzans Sector 211,94m2

2017 - Polska - Nowy Sącz - remont i impregnacja zabytkowa Chałupa z Mszalnicy Sądecki Park Etnograficzny Sektor Pogórzański 242,77m2

2017 - Poland - Nowy Sącz - renovation and impregantion historical building Chalupa z Mszalnicy Sądecki Ethnographic Park Pogórzans Sector 242,77m2

2017 - Polska - Nowy Sącz - remont i impregnacja zabytkowa Chałupa z Lipnicy Sądecki Park Etnograficzny Sektor Pogórzański 107,18m2

2017 - Poland - Nowy Sącz - rennovation and impregantion historical building Chałupa z Lipnicy Sądecki Ethnographic Park Pogórzans Sector 107,18m2

2017 - Polska - Nowy Sącz - remont, konserwacja i impregnacja zabytkowego Zboru ze Stadeł Sądecki Park Etnograficzny Sektor Kolonistów Niemieckich 1.884,93m2

2017 - Poland - Nowy Sącz - renovation, conservation and impregantion The Historical Stadla Chapel Sądecki Ethnographic Park Germans Sector 1.884,93m2

2017 - Polska - Nowy Sącz - remont i impregnacja zabytkowa Sądecki Park Etnograficzny Stodoła z Obidzy Sektor Góralski 178,32m2

2017 - Poland - Nowy Sącz - renovation and impregantion historical building Stodoła z Obidzy Sądecki Ethnographic Park Highlanders Sector 178,32m2

2017 - Polska - Nowy Sącz - remont i impregnacja zabytkowa Sądecki Park Etnograficzny Szkoła z Nowego Rybia Sektor Góralski 832,84m2

2017 - Poland - Nowy Sącz - renovation and impregantion historical building Szkoła z Nowego Rybia Sądecki Ethnographic Park Highlanders Sector 832,84m2

2017 - Polska - Nowy Sącz - remont i impregnacja zabytkowy Spichlerz z Zagorzyna Sądecki Park Etnograficzny Sektor Góralski 474,79m2

2017 - Poland - Nowy Sącz - renovation and impregantion historical building Spichlerz z Zagorzyna Sądecki Ethnographic Park Highlanders Sector 474,79m2

2017 - Polska - Nowy Sącz remont i impregnacja zabytkowy Spichlerz z Kiczni Sądecki Park Etnograficzny Sektor Góralski 293,78m2

2017 - Poland - Nowy Sącz- renovation and impregantion historical building Spichlerz z Kiczni Sądecki Ethnographic Park Highlanders Sector 293,78m2

2017 - Polska - Nowy Sącz - remont i impregnacja zabytkowa Olejarnia ze Słopnic Sądecki Park Etnograficzny Sektor Góralski 205,37m2

2017 - Poland - Nowy Sącz - renovation and impregantion historical building Olejarnia ze Słopnic Sądecki Ethnographic Park Highlanders Sector 205,37m2

2017 - Polska - Nowy Sącz - remont i impregnacja zabytkowa Stajnia z Kamienicy Sądecki Park Etnograficzny Sektor Góralski 666,43m2

2017 - Poland - Nowy Sącz - renovation and impregantion historical building Stajnia z Kamienicy Sądecki Ethnographic Park Highlanders Sector 666,43m2

2017 - Polska - Nowy Sącz - remont i impregnacja zabytkowa Chałupa z Zagorzyna Sądecki Park Etnograficzny Sektór Góralski 1.219,53m2

2017 - Poland - Nowy Sącz - renovation and impregantion historical building Chałupa z Zagorzyna Sądecki Ethnographic Park Highlanders Sector 1.219,53m2

2017 - Polska - Nowy Sącz - remont i impregnacja zabytkowe ogrodzenie Kościoła z Łososiny Dolnej Sądecki Park Etnograficzny Sektor Lachowski 173,92m2 

2017 - Poland - Nowy Sącz - renovation and impregantion historical fencing The Lososina Dolna Church Sądecki Ethnographic Park Lachs Sector 173,92m3

2017 - Polska - Nowy Sącz - remont, konserwacja i impregnacja zabytkowego Kościoła z Łososiny Dolnej Sądecki Park Etnograficzny Sektor Lachowski 4.000,00m2

2017 - Poland - Nowy Sącz - renovation, conservation and impregantion The Historical Lososina Dolna Church Sądecki Ethnographic Park Lachs Sector 4.000,00m2

2017 - Polska - Nowy Sącz - remont i impregnacja zabytkowa Wozówka z Mokrej Wsi Sądecki Park Etnograficzny Sektor Lachowski 260,12m2

2017 - Poland - Nowy Sącz - renovation and impregantion historical building Wozówka z Mokrej Wsi Sądecki Ethnographic Park Lachs Sector 260,12m2

2017 - Polska - Nowy Sącz - remont i impregnacja zabytkowa Wiatrak z Biczyc Sądecki Park Etnograficzny Sektor Lachowski 44,16m2

2017 - Poland - Nowy Sącz - renovation and impregantion historical building Wiatrak z Biczyc Sądecki Ethnographic Park Lachs Sector 44,16m2

2017 - Polska - Nowy Sącz - remont i impregnacja zabytkowa Chlewik z Gostwicy Sądecki Park Etnograficzny Sektor Lachowski 134,42m2

2017 - Poland - Nowy Sącz - renovation and impregantion historical building Chlewik z Gostwicy Sądecki Ethnographic Park Lachs Sector 134,42m2

2017 - Polska - Nowy Sącz - remont i impregnacja zabytkowa Chałupa z Rogów Sądecki Park Etnograficzny Sektor Lachowski 381,43m2

2017 - Poland - Nowy Sącz - renovation and impregantion historical building Chałupa z Rogów Sądecki Ethnographic Park Lachs Sector 381,43m2

2017 - Polska - Nowy Sącz - remont i impregnacja zabytkowa Chałupa z Podegrodzia Sądecki Park Etnograficzny Sektor Lachowski 337,96m2

2017 - Poland - Nowy Sącz - renovation and impregantion historical building Chałupa z Podegrodzia Sądecki Ethnographic Park Lachs Sector 337,96m2

2017 - Polska - Nowy Sącz - remont i impregnacja zabytkowa Chałupa z Gostwicy Sądecki Park Etnograficzny Sektor Lachowski 1.275,41m2

2017 - Poland - Nowy Sącz - renovation and impregantion historical building Chałupa z Gostwicy Sądecki Ethnographic Park Lachs Sector 1.275,41m2

2017 - Polska - Powroźnik - remont i ocieplenie budynku jednorodzinnego 180,40m2

2017 - Poland - Powroznik - renovation & thermoisolation family house 180,40m2

2017 - Polska - Krynica Zdrój - hydroizolacja budynku mieszkalnego 165,29m2

2017 - Poland - Krynica Zdroj - waterproofing of the residential house 165,29m2

2017 - Norwegia - Lokken Verk  - dom szkieletowy 456,00m2

2017 - Norway - Lokken Verk - frame wood house 456,00m2

2016 - Szkocja - Torridon - remont rezydencji 924,24m2

2016 - Scotland - Torridon - residence rennovation 924,24m2

2016 - Szkocja - Torridon - remont domku Loch Side 66,41m2

2016 - Scotland - Torridon - rennovation Loch Side cottage 66,41m2

2016 - Szkocja - Torridon - remont  domku Corrie Lodge 122,29m2

2016 - Scotland - Torridon - rennovation Corrie Lodge cottage 122,29m2

2016 - Szkocja - Torridon - remont domku Gardeners rezydencji 91,08m2

2016 - Scotland - Torridon - rennovation Gardeners cottage 91,08m2

2016 - Norwegia - Lundamo - remont dachu dom 393,00m2

2016 - Norway - Lundamo - roof rennovation house 393,00m2

2016 - Norwegia - Lundamo - remont dachu garaż 94,00m2

2016 - Norway - Lundamo - roof rennovation garage 94,00 m2

2016 - Norwegia - Lundamo - remont dachu domek ogrodowy 32,00m2

2016 - Norway - Lundamo - roof rennovation garden cottage 32,00m2

2016 - Norwegia - Resdalen - renowacja zabytkowego domu 326,88m2

2016 - Norway - Resdalen - rennovation wooden historical building 326,88m2

2016 - Polska - Nowy Dwór Mazowiecki - balustrady i portfenetry 731,51 mb

2016 - Poland - Nowy Dwór Mazowiecki - glass railing 731,51 lm

2016 - Polska - Muszyna - konstrukcja domu szkieletowego 212,00m2

2016 - Poland - Muszyna - frame wood house construction 212,00m2

2015 - Polska - Warszawa Wilanów - dostawa drewna klejonego BSH na kopułę Świątyni Opatrzności Bożej 6,40m3

2015 - Poland - Warszawa Wilanow - delivery of laminated BSH wood for dome of The Temple of Divine Providence 6,40m3

2015 - Polska - Przysietnica - bacówka 16,00m2

2015 - Poland - Przysietnica - cottage 16,00m2

2015 - Polska - Krynica Zdrój - domek ogrodowy 15,00m2

2015 - Poland - Krynica Zdroj - garden cottage 15,00m2

2015 - Polska - Nowy Sącz - renowacja dachu Dworu 486,00m2

2015 - Poland - Nowy Sącz - roof renovation Manor House 486,00m2 

2015 - Polska - Powroźnik - przebudowa domu i łazienki 86,78m2

2015 - Poland - Powroźnik - house renovation & bathroom 86,78m2

2015 - Polska - Krynica Zdrój - schody dębowe

2015 - Poland - Krynica Zdroj - oak stairs

2014 - Norwegia - Hjorungavag - dom szkieletowy mieszkalny 291,00m2

2014 - Norway - Hjorungavag - frame wood house 291,00m2

2014 - Norwegia - Hareid - taras 36,00m2

2014 - Norway - Haried - terrace 36,00m2

2014 - Norwegia - Leiony - nowa elewacja i wymiany 24 okien

2014 - Norway - Leinoy - new pannels & new windows 24stk

2014 - Norwegia - Alesund - renowacja domu 86,00m2

2014 - Norway - Alesund - house renovation 86,00m2

2014 - Norwegia - Alesund - renowacja apartamentu 236,00m2

2014 - Norway - Alesund - apartament renovation 236,00m2

2014 - Polska - Nowy Sącz - bariery drogowe wzdłuż potoku 1036 metrów bieżących

2014 - Poland - Nowy Sącz - road fences 1036 lenght mtr

2013 - Norwegia - Hareid - dom szkieletowy mieszkalny 273,80m2

2013 - Norway - Hareid - frame wood house 273,80m2

2013 - Norwegia - Kvammen - dom szkieletowy mieszkalny 104,00m2

2013 - Norway - Kvammen - frame wood house 104,00m2

2013 - Norwegia - Brandal - renowacja zabytkowego lodołamacza z 1912r.

2013 - Norway - Brandal - renovation of the deck of the icebreaker Aarvak 1912

2013 - Norwegia - Aalesund - remont biura IV piętro 48,00m2

2013 - Norway - Aalesund - renovation office IV th tloor 48,00m2

2013 - Norwegia - Hareid - wymiana stolarki okiennej

2013 - Norway - Hareid - new windows

2013 - Norwegia - Stette - szklane barierki

2013 - Norway - Stette - glass railing

2013 - Norwegia - Bigset - ogród zimowy 24,00m2, przebudowa budynku

2013 - Norway - Bigset - winter garden 24,00m2, rebuilding the house

2013 - Norwegia - Hareid - wymiana dachówki 256,00m2

2013 - Norway - Hareid - new roof tiles 256,00m2

2013 - Norwegia - Hareid - taras drewniany 60m2

2013 - Norway - Hareid - wooden terrace 60,00m2

2012 - Norwegia - Hemsedal - budynek szkieletowy 190,82m2

2012 - Norway - Hemsedal - frame wood house 190,82m2

2012 - Norwegia - Stette - ogród zimowy 24,00m2

2012 - Norway - Stette - winter garden 24,00m2

2012 - Norwegia - Stette - nowa elewacja i wymiana stolarki w całym budynku

2012 - Norway - Stette - new elevation and new windows

2012 - Norwegia - Hareid - schody meranti

2012 - Norway - Hareid - meranti stairs

2012 - Norwegia - Hareid - remont garażu

2012 - Norway - Hareid - garage renovation

2012 - Norwegia - Hareid - renowacja budynku gospodarczego 128,00m2

2012 - Norway - Hareid - barn renovation 128,00m2

2012 - Norwegia - Hareid - malowanie elewacji budynku mieszkalnego i ogrodu zimowego

2012 - Norway - Hareid - painting the house and winter garden

2012 - Norwegia - Brandal - zadaszenie nad wejściem

2012 - Norway - Brandal - new roofing

2012 - Norwegia - Hareid - malowanie elewacji budynku mieszkalnego

2012 - Norway - Hareid - painting of the house

2012 - Norwegia - Hareid - aluminiowy ogród zimowy

2012 - Norway - Hareid - aluminium winter garden

2012 - Norwegia - Brandal - brama garażowa

2012 - Norway - Brandal - garage gate

2012 - Norwegia - Hareid - taras

2012 - Norway - Hareid - wooden terrace

2012 - Norwegia - Berknes - taras i przeszklone barierki ze stali nierdzewnej

2012 - Norway - Berknes - wooden terrace and stainless glass railing

2012 - Norwegia - Hareid - wymiana stolarki okiennej

2012 - Norway - Hareid - new windows

2012 - Norwegia - Hareid - zadaszenie nad wejściem i śniegołapy

2012 - Norway - Hareid - new roofing and snow catchers

2011 - Norwegia - Stette - nowa izolacja i elewacja hali cięcia wodnego stali nierdzewnej 525,00m2

2011 - Norway - Stette - new insulation and elevation water cutting hall 525,00m2

2011 - Norwegia - Brandal - prace wykończeniowe sala konferencyjna i pomieszczenia muzealne 324,00m2

2011 - Norway - Brandal - new conference room and museum rooms 324,00m2

2011 Norwegia - Bigset - garaż samochodowy 81m2

2011 - Norway - Bigset - garage 81,00m2

2011 - Norwegia - Volda - wymiana stolarki okiennej w całym budynku

2011 - Norway - Volda - new windows

2011 - Norwegia - Stette - nowe balkony, tarasy i balustrady szklane

2011 - Norway - Stette - new balconies, terrace and glass railing

2011 - Norwegia - Brandal - renowacja schodów dębowych

2011 - Norway - Brandal - oak stairs renovation

2011 Norwegia - Aalesund - remont mieszkania

2011 - Norway - Aalesund - apartment renovation

2011 - Norwegia - Brandal - malowanie elewacji budynku

2011 - Norway - Brandal - painting of the house

2011 - Norwegia - Brandal - wymiana pokrycia dachowego garaż na łodzie 48,00m2 

2011 - Norway - Brandal - new roof boat garage 48,00m2

2011 - Norwegia - Bigset - garaż samochodowy 45,60m2

2011 - Norway - Bigset - garage 45,60m2

2011 - Norwegia - Otta - remont i rozbudowa budynku mieszkalnego 86,40m2

2011 - Norway - Otta - renovation log beam house 86,40m2

2011 - Polska - Przysietnica - domek rekreacyjny 84,00m2

2011 - Poland - Przysietnica - cottage 84,00m2

2011 - Polska - Sobótka - Stróżówka budynek szachulcowy 14,00m2

2011 - Poland - Sobotka - wattle and daub house 14,00m2

2010 - Polska - Lidzbark Welski - Stanica Wodna 448,00m2

2010 - Poland - Lidzbark Welski - the lake watchtower 448,00m2

2010 - Polska - Kłodne - dom szkieletowy 100,00m2

2010 - Poland - Kłodne - frame wood house 100,00m2

2010 - Norwegia - Berkness - dom szkieletowy 158,40m2

2010 - Norway - Berkness - frame wood house 158,40m2

2010 - Norwegia - Oslo - stacja pomp 47,00m2

2010 - Norway - Oslo - pump house station 47,00m2

2010 - Norwegia - Brandal - scena muzyczna Ishavsmuseet

2010 - Norway - Brandal - music stage Ishavsmuseet

2010 - Norwegia - Amdalen - renowacja dachu 156,00m2

2010 - Norway - Amdalen - roof renovation 156,00m2

2010 - Norwegia - Amdalen - rozbudowa domu jednorodzinnego 55,63m2

2010 - Norway - Amdalen - rebuilding of the house 55,63m2

2010 - Norwegia - Fosnavag - renowacja dachu z łupka kamiennego 154,00m2

2010 - Norway - Fosnavag - slate stones roof renovation 154,00m2

2010 - Norwegia - Hareid - malowanie elewacji domu 167,00m2

2010 - Norway - Hareid - painting of the house 167,00m2

2010 - Norwegia - Brandal - rozbudowa skrzydła Ishavsmuseet 344,00m2

2010 - Norway - Brandal - rebuilding the museum Ishavsmuseet 344,00m2

2010 - Norwegia - Oslo - posadzka przemysłowa magazyn obok lodowiska 180,00m2

2010 - Norway - Oslo - technical floor warehouse next to the ice stadium 180,00m2

2009 - Norwegia - Saebo - remont Hotelu Sagafjord

2009 - Norway - Saebo - renovation Hotelu Sagafjord

2009 - Norwegia - Brandal - remont kadłuba i burt statku Aarvak z 1912r.

2009 - Norway - Brandal - renovation of the hull and sides of a wooden icebreaker Aarvak 1912

2009 - Norwegia - Gurskoy - budowa domku letniskowego 23,00m2

2009 - Norway - Gurskoy - cottage 23,00m2

2009 - Norwegia - Hareid - wymiana pokrycia dachowego 342,00m2

2009 - Norway - Hareid - new roof 342,00m2

2009 - Norwegia - Aelesund - prace remontowe w Sunnmore Museum

2009 - Norway - Aelesund - renovation works Sunnmore Museum

2009 - Norwegia - Brandal - elewacja w domu jednorodzinnym

2009 - Norway - Brandal - new elevation

2009 - Norwegia - Brandal - wymiana pokrycia dachowego 147,00m2

2009 - Norway - Brandal - new roof 147,00m2

2009 - Norwegia - Kvammen - wymiana pokrycia dachu stajnia dla koni 168,00m2

2009 - Norway - Kvammen - new barn roof 168,00m2

2009 - Norwegia - Hareid - schody tarasowe

2009 - Norway - Hareid - terrace stairs

2008 - Portugalia - Seia Povoa Velha - dom szkieletowy 199,40m2

2008 - Portugal - Seia Povoa Velha - frame wood house 199,40m2

2008 - Portugalia - Porto Covo - dom szkieletowy 46,10m2 

2008 - Portugal - Porto Covo - frame wood house 46,10m2

2008 - Portugalia - Pinhancos - kiosk 12,00m2

2008 - Portugal - Pinhancos - cottage 12,00m2

2008 - Norwegia - Hareid - dom szkieletowy 386,86m2

2008 - Norway - Hareid - frame wood house 386,86m2

2007 - Portugalia - Meruge - mobilhome konstrukcja z bali frezowanych 30,00m2

2007 - Portugal - Meruge - mobilhome log beam house 30,00m2

2007 - Portugalia - Meruge - sauna konstrukcja z bali frezowanych 23,00m2

2007 - Portugal - Meruge - sauna log beam house 23,00m2

2007 - Portugalia - Meruge - domek ogrodowy konstrukcja z bali frezowanych 9,00m2

2007 - Portugal - Meruge - garden log beam house 9,00m2

2006 - Polska - Poznań - stoisko wystawowe 100,00m2 na targach budowlanych BUDMA

2006 - Poland - Poznań - exhibition fair trade stand 100,00m2

2006 - Francja - Saint Thibery - mobilhome konstrukcja szkieletowa 30,00m2

2006 - France - Saint Thibery - mobilhome 30,00m2

2005 - Polska - Muszyna - Alis 1 miniatura

2005 - Poland - Muszyna - Alis 1 miniature model

2005 - Polska - Nawojowa - zadaszenie i balustrady

2005 - Poland - Nawojowa - roofing and new railing

2005 - Niemcy - Nordhorn - schody brzozowe, schody bukowe

2005 - Germany - Nordhorn - birch tree and beech tree stairs


W czym możemy pomóc?

How can we help?
#w zgodzie z naturą, #pasywne domy szkieletowe z atestowanego drewna, #naturalna izolacja zdrową wełną owczą, #wzmocnienia strukturalne materiałami kompozytowymi, #renowacja i konserwacja zabytków, #domy szkieletowe, #domy pasywne, #dom z drewna, #dom szkieletowy, #dom pasywny, #kanadyjczyk, #dom prefabrykowany, #dom energooszczędny, #dom z drewna, #drewniany dom, #dom z naturalnych materiałów, #naturalne materiały budowlane, #prefabrykowane pasywne domy szkieletowe, #prefabrykowane konstrukcje drewniane, #wiązary dachowe prefabrykowane, #dachy z drewna klejonego, #atestowane drewno klejone #GL, #BSH, #KVH, #drewno na domy szkieletowe, #elewacje drewniane, #profil tatrzański, #elewacja z modrzewia, #taras, #deski tarasowe, #gont drewniany, #drewno Kebony, #drewno świerkowe, #drewno modrzewiowe, #ochrona drewna, #ochrona przeciwpożarowa drewna, #impregnacja przeciwogniowa, #impregnacja ciśnieniowa, #impregnaty do ochrony, #naturalna izolacja z wełny owczej, #wełna owcza, #izolacja akustyczna, #sznur z wełny owczej do uszczelniania stolarki otworowej, #maty z wełny owczej #izolacja kamperów, #szkło spienione, #szkło piankowe, #farby termoizolacyjne, #pręty kompozytowe, #wzmocnienia strukturalne za pomocą materiałów kompozytowych, #pręty kompozytowe z włókna szklanego, #pręty kompozytowe z włókna bazaltowego, #pręty GFRP, #pręty BFRP, #siatki kompozytowe, #profile kompozytowe, #zbrojenie , #kompozytowe, #dwuteowniki kompozytowe, #teowniki kompozytowe, #płaskowniki kompozytowe, #ceowniki kompozytowe, #profile zamknięte kompozytowe, #rury kompozytowe, #ściągi kompozytowe, #strzemiona kompozytowe, #łączniki kompozytowe, #taśmy węglowe, #taśmy CFRP, #lamelle węglowe#, siatki węglowe, maty węglowe, #renowacja zabytków, #prace konserwatorskie, #pracownia konserwatorska, #remonty zabytków architektury drewnianej, #remonty dworców kolejowych, #program konserwatorski, #adaptacje projektów, #projekty budowlane, #ocena techniczna, #opis techniczny, #ekspertyza mykologiczna, #ekspertyza konstrukcyjna,, #optymalizacji projektu konstrukcyjnego konstrukcji drewnianej, #optymalizacja drewna, #rysunki montażowe konstrukcji drewnianej, #obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, #OZE, #magazyn energii, #Polska, #Nowy Sącz, #Stary Sącz, #Chełmiec, #Nawojowa, #Stary Sącz, #Piwniczna Zdrój, #Żegiestów, #Muszyna, #Krynica Zdrój, #Łabowa, #Grybów, #Gorlice, #Tarnów, #Brzesko, #Bochnia, #Kraków, #Myślenice, #Limanowa, #Mszana Dolna, #Nowy Targ, #Rabka, #Zakopane, #Krościenko, #Szczawnica, #Kraków, Świdermajer, #Kazimierz Dolny, #Iwonicz Zdrój, #małopolskie, #mazowieckie, #podkarpackie, #lubelskie, #podlaskie, #warmińskie, #pomorskie, #kujawsko-pomorskie, #zachodniopomorskie, #lubuskie, #wielkopolskie, #dolnośląskie, #opolskie, #łódzkie, #świętokrzyskie, #śląskie,  #Małopolska, #Podhale, #Karpaty, #Beskidy, Tatry, #tatrzańskie
#in the harmony with nature, #passive frame houses made of certified wood, #natural insulation with healthy sheep wool, #structured reinforcement with composite materials, #restoration and conservation of monuments, #frame houses, #passive houses, #woodhouse, #frame house, #passive house, #canadian house, #prefabricated house, #energy-efficient house, #woodhouse, #wooden house, #natural house, #natural building materials, #prefabricated passive frame houses, #prefabricated wooden structures, #prefabricated roof trusses , #laminated glued timber roofs, #certified glued timber #GL, #BSH, #KVH, #wood for frame houses, #wooden facades, #Tatra’s profile, #larch facade, #trace, #terrace boards, #wooden shingle, #Kebony wood, #spruce wood, #larch wood, #wood protection, #wood fire protection, #fireproofing, #pressure impregnation, #pregnants for protection, #natural insulation made of sheep wool, #sheep’s wool, #acoustic insulation, #sheep wool rope for sealing door and window joinery, #sheep wool mats #motorhome insulation, #foamed glass, #foam glass, #thermal insulation paints, #composite bars, #structural reinforcement with composite materials, #composite fiber rods glass, #basalt fiber composite rods, #GFRP rods, #BFRP rods, #composite meshes, #composite profiles, #reinforcement, #composite, #composite beams, #composite tees, #composite flat bars, #composite shapes, #closed profiles composite, #composite pipes, #composite ties, #composite stirrups, #composite fasteners, #carbon tapes, #CFRP tapes, #carbon lamelles, #carbon meshes, #carbon mats, #renovation of monuments, #restoration works, #conservation workshop, #renovation of wooden architecture monuments, #renovation old railway buildings, #conservation program, #project adaptations, #construction projects, #technical assessment, #technical description, #mycological expertise, #construction expertise, #optimalization of the wooden structure construction project, #wood optimization, #assembly drawings of the wooden structure, #static and strength calculations, #OZE, #energy warehouse, #Poland, #Nowy Sącz, #EU, #Małopolska, #Carpathian mountains, #Tatra mountains#v súlade s prírodou, #pasívne rámové domy z certifikovaného dreva, #prírodná izolácia zo zdravej ovčej vlny, #štruktúrovaná výstuž z kompozitných materiálov, #obnova a konzervácia pamiatok, #rámové domy, #pasívne domy, #drevený dom, #rám dom, #pasívny dom, #kanadský dom, #montovaný dom, #energeticky efektívny dom, #drevený dom, #drevený dom, #prírodný dom, #prírodné stavebné materiály, #prefabrikované pasívne rámové domy, #prefabrikované drevené konštrukcie, #prefabrikovaná strecha, #lepené drevené strechy, #certifikované lepené drevo #GL, #BSH, #KVH, #drevo pre rámové domy, #drevené fasády, #Tatransky profil, #fasáda s verandou, #trace, #terasové dosky, #drevený šindeľ, #Kebónové drevo, #smrekové drevo, #smrekovcové drevo, #ochrana dreva, #ochrana pred požiarom dreva, #protipožiarna ochrana, #tlaková impregnácia, #ochrana rastlín, #prírodná izolácia z ovčej vlny, #ovčia vlna, #akustická izolácia, #lano z ovčej vlny na utesnenie dverových a okenných stolárstiev, #ona rohože z vlny #izolácia karavanu, #penové sklo, #penové sklo, #farby na tepelnú izoláciu, #kompozitné tyče, #konštrukčné vystuženie kompozitnými materiálmi, #sklo z kompozitných vlákien, #kompozitné tyče z čadičového vlákna, #tyče GFRP, #tyče BFRP , #kompozitné siete, #kompozitné profily, #výstuž, #kompozit, #kompozitné nosníky, #kompozitné odpaliská, #kompozitné ploché tyče, #kompozitné tovary, #kompozitný uzavretý profil, #kompozitné rúry, #kompozitné väzby, #kompozitné strmene, #kompozitné spojovacie prvky, #karbónové pásky, #pásky CFRP, #karbónové lamely, #uhlíkové siete, #uhlíkové rohože, #renovácia pamiatok, #reštaurátorské práce, #konzervátorská dielňa, #renovácia pamiatok drevenej architektúry, #ochranársky program, #projektové úpravy, #stavebné projekty, #technické zhodnotenie, #technický popis, #mykologické odborné znalosti, #stavebné skúsenosti, #optimalizácia projektu výstavby drevenej konštrukcie, #optimalizácia dreva, #montážne výkresy drevenej konštrukcie, #stat ic a silove výpočty, #OZE, #energeticky sklad, #Slovensko, #Poprad, Presov, #Bardejov, #Liptovsky Mikulas, #Stara Lubovla, #Kosice, #Kezmarok, #Zilina, #Banska Bystrica, #Tatranska Lomnica, #Strbske Pleso #EU, # Tatry

więcej...